(13.30 hodin)

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Paní poslankyně, já vám děkuji za shrnutí, ale pouze vás upozorňuji, že jsme v podrobné rozpravě. To znamená, pakliže si přejete přednést návrh, a týká se totéž pana poslance Kučery, tak je třeba tento návrh, paní poslankyně, teď zopakovat.

 

Poslankyně Olga Sehnalová: Dovolte mi, abych předložila návrh na usnesení pro Poslaneckou sněmovnu, o kterém budeme hlasovat: Poslanecká sněmovna bere na vědomí zprávu o výši škod způsobených suchem a realizaci opatření ke krytí škod způsobených katastrofálním suchem v roce 2000, sněmovní tisk 799.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji. Slovo má pan poslanec Miloslav Kučera mladší.

 

Poslanec Miloslav Kučera ml.: S odkazem na dříve uvedené navrhuji zprávu zamítnout. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji. Hlásí se dále někdo do podrobné rozpravy? Není tomu tak. Končím podrobnou rozpravu.

Ptám se pana navrhovatele, zda si přeje přednést závěrečné slovo. Není tomu tak.

Paní zpravodajka už rozpravu zrekapitulovala a já se teď pokusím dostat do sněmovny přiměřené množství poslanců, abychom mohli o tomto návrhu hlasovat. Upozorňuji, že pokud se mi tak nezdaří, budu pravděpodobně nucena ukončit schůzi, což by se velmi negativně odrazilo na našem jednání v příštím týdnu. Prosím současně pracovníky Kanceláře sněmovny, aby upozornili poslance v přilehlých prostorách, že je opravdu důležité, aby se do jednacího sálu dostavili. Prosím všechny, kteří jsou přítomní, aby se přihlásili svými hlasovacími kartami.

Pane poslanče, hlásíte se s procedurálním návrhem? Já vás totiž upozorňuji na to, že není rozprava, takže s faktické poznámce vám slovo dát nemohu. Máte-li procedurální návrh, prosím.

 

Poslanec Miloslav Kučera ml.: Paní předsedající, já si myslím, že je zde porušena procedura, protože hlasujeme o tisku, který nemá v ruce ani zpravodaj. Tady o něm nebyla řeč.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Pane poslanče, promiňte, v tuto chvíli není rozprava. Já vám beru slovo, nezlobte se. Měl jste možnost o těchto záležitostech diskutovat v rozpravě.

 

Poslanec Miloslav Kučera ml.: Já jsem to uvedl.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Pane poslanče, nemáte slovo. Kolegové, oznamuji vám, že v tuto chvíli můžeme hlasovat. Budeme tedy hlasovat nejprve o návrhu na... Paní zpravodajko, uveďte prosím pořadí, v jakém budeme hlasovat o předložených návrzích.

 

Poslankyně Olga Sehnalová: Ano. Budeme hlasovat nejprve o návrhu na usnesení a pak o zamítnutí tohoto návrhu.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Myslím, že budeme nejdříve hlasovat o návrhu na zamítnutí.

 

Budeme hlasovat v hlasování pořadové číslo 384 o návrhu na zamítnutí předložené zprávy, že Poslanecká sněmovna zamítá zprávu atd. dle bodu, který projednáváme.

Zahajuji hlasování pořadové číslo 384 a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 384 tento návrh nebyl přijat, když se pro něj z přítomných 83 poslanců vyslovilo 29 a 28 bylo proti.

 

V hlasování pořadové číslo 385, které zahajuji, budeme hlasovat o návrhu zemědělského výboru, který přednesla paní poslankyně Sehnalová.

Kdo je pro tento návrh? Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 385 tento návrh nebyl přijat, když se pro něj z přítomných 83 poslanců vyslovilo 39 a 22 bylo proti. Konstatuji, že ani s tímto návrhem nebyl vysloven souhlas.

 

Kolegyně a kolegové, já bych chtěla všechny poprosit v tuto chvíli, kdy je sněmovna chvíli usnášeníschopná, abychom se mohli vyrovnat s dvěma procedurálními návrhy, které zde jsou. Pan poslanec Cyril Svoboda již nemusí opakovat svůj návrh, který vznesl.

 

Pan poslanec Svoboda navrhuje, aby bod 142 schváleného pořadu schůze, a sice Zpráva o peticích, byl zařazen na pořad teď hned.

Zahajuji hlasování pořadové číslo 386 a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 386 tento návrh byl přijat, když se pro něj z přítomných 83 vyslovilo 50 a 5 bylo proti.

 

V tuto chvíli bych se ráda vyrovnala ještě s jedním procedurálním návrhem, a sice s návrhem, který v tuto chvíli přednáším, aby v případě, že dnes by se dostalo ještě k jednání o bodu 143, kterým je Zpráva o měnovém vývoji, jehož předkladatelem je guvernér České národní banky, který bohužel dnes je v zahraničí, aby v případě, že by se dnes dostalo k tomuto bodu, aby nebyl dnes projednáván a byl projednán v příštím týdnu.

 

O tomto návrhu rozhodneme v hlasování pořadové číslo 387, které zahajuji a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 387 tento návrh byl přijat, když se pro něj z přítomných 83 vyslovilo 56 a 4 byli proti.

 

Nyní se hlásí předseda poslaneckého klubu ČSSD pan poslanec Sobotka.

 

Poslanec Bohuslav Sobotka: Paní předsedající, dámy a pánové, vzhledem k tomu, jak vysoká je účast v tuto chvíli v Poslanecké sněmovně a že se dá očekávat, že se situace nebude zlepšovat, spíše naopak, tak si dovoluji navrhnout následující postup v případě, že by s tím sněmovna souhlasila. Navrhuji, abychom dále projednávali jednotlivé zprávy, jak jsou uvedeny v programu schůze, ale abychom o těchto zprávách nehlasovali nebo nehlasovali o návrzích, které by byly s těmito zprávami spojeny, a hlasování nechali až na příští týden. Abychom jednali dnes do 15 hodin s tím, že by to bylo s výjimkou bodu, který jsme teď přeřadili dopředu na návrh pana poslance Svobody.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Dobře. Nejsem zcela přesvědčena o čistotě této procedury, o které právě budeme hlasovat, nicméně hlasovat o tomto návrhu dám.

 

Zahajuji hlasování pořadové číslo 388 a ptám se, kdo souhlasí s takovým postupem pro dnešní odpoledne, jak jej navrhl pan poslanec Sobotka. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 388 tento návrh nebyl přijat, když se pro něj z přítomných 82 vyslovilo 40 a 23 bylo proti.

 

Pan poslanec Škromach. Ale, pane poslanče, pouze s procedurálním návrhem, jinak vám nemohu dát slovo.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP