(12.50 hodin)
(pokračuje Brožík)

Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 371 z přítomných 149 poslanců pro 53, proti 90. Návrh nebyl přijat.

Varianta III. Čtyři pracovní dny, která získala 11 hlasů.

Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 372 z přítomných 149 poslanců pro 49, proti 92. Ani tento návrh nebyl přijat.

 

Poslední varianta - 3 pracovní dny.

Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 373 z přítomných 149 poslanců pro 51, proti 89. Ani tento návrh nebyl přijat.

 

Tím jsme se vyrovnali s pozměňovacím návrhem pod číslem B26, zůstává základní varianta šest pracovních dnů.

 

Poslankyně Alena Páralová: Budeme hlasovat o bodu B27. Doporučuji. (Ministr nedoporučuje.)

 

Místopředseda PSP František Brožík: Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 374 z přítomných 149 poslanců pro 48, proti 97. Návrh nebyl přijat.

 

Poslankyně Alena Páralová: Budeme hlasovat o bodu B28. Doporučuji. (Ministr nedoporučuje.)

 

Místopředseda PSP František Brožík: Zahajuji hlasování a táži se kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 375 z přítomných 149 poslanců pro 76, proti 72. Návrh byl přijat.

 

Poslankyně Alena Páralová: Budeme hlasovat o bodu B30. Doporučuji. (Ministr vnitra nedoporučuje.)

 

Místopředseda PSP František Brožík: Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 376 z přítomných 149 poslanců pro 73, proti 71. Návrh nebyl přijat.

 

Poslankyně Alena Páralová: Hlasujeme o bodu B31. Doporučuji. (Ministr nedoporučuje.)

 

Místopředseda PSP František Brožík: Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 377 z přítomných 149 poslanců pro 71, proti 72. Návrh nebyl přijat.

 

Poslankyně Alena Páralová: Následuje bod B32. V případě, že bude přijat, je návrh označený A6 nehlasovatelný. Doporučuji. (Ministr nedoporučuje.)

 

Místopředseda PSP František Brožík: Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 378 z přítomných 149 poslanců pro 48, proti 98. Návrh nebyl přijat.

 

Poslankyně Alena Páralová: Budeme hlasovat o bodu A6. Doporučuji. (Ministr doporučuje.)

 

Místopředseda PSP František Brožík: Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 379 z přítomných 149 poslanců pro 143, proti jeden. Návrh byl přijat.

Poslankyně Alena Páralová: Následuje bod B33. Doporučuji. (Ministr nedoporučuje.)

 

Místopředseda PSP František Brožík: Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 380 z přítomných 149 poslanců pro 49, proti 96. Návrh nebyl přijat.

 

Poslankyně Alena Páralová: Bod B34. Doporučuji. (Ministr vnitra nedoporučuje.)

 

Místopředseda PSP František Brožík: Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 381 z přítomných 149 poslanců pro 73, proti 73. Návrh nebyl přijat.

 

Poslankyně Alena Páralová: Poslední hlasování. Budeme hlasovat současně o bodech B36, B37 a B38. Doporučuji. (Ministr doporučuje.)

 

Místopředseda PSP František Brožík: Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 382 z přítomných 149 poslanců pro 126, proti 3. Návrh byl přijat.

 

Poslankyně Alena Páralová: Vážený pane místopředsedo, domnívám se, že bylo hlasováno o všech pozměňovacích návrzích.

 

Místopředseda PSP František Brožík: I já se tak domnívám, paní kolegyně. Přistoupíme k hlasování o celém návrhu zákona.

Přednesu návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s vládním návrhem zákona o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, podle sněmovního tisku 1162, ve znění schválených pozměňovacích návrhů."

 

Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 383 z přítomných 148 poslanců pro 99, proti 46. Návrh byl přijat. Konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas.

Děkuji panu ministru vnitra i paní zpravodajce. Končím třetí čtení tohoto návrhu zákona. Končím projednávání bodu 102.

 

Vážené kolegyně a kolegové, protože se blíží třináctá hodina, dovolte mi, abych otevřel ještě jeden bod, který byl podmíněn projednáním bodů 91 a 92, to je bod č. 12, kterým je

 

12.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 87/1995 Sb.,
o spořitelních a úvěrních družstvech a některých opatřeních s tím souvisejících
a o doplnění zákona České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů,
ve znění pozdějších předpisů, ve znění zákona č. 100/2000 Sb.
/sněmovní tisk 1088/ - druhé čtení

 

Podrobná rozprava k tomuto návrhu zákona byla přerušena 12. 3. Já bych požádal za navrhovatele pana ministra financí Jiřího Rusnoka, aby zaujal místo u stolku zpravodajů, a s ním společně zpravodaj rozpočtového výboru pan poslanec Michael Kuneš.

Rozprava byla přerušena a já se táži, kdo se hlásí do podrobné rozpravy. Je to pan poslanec Antonín Macháček.

 

Poslanec Antonín Macháček: Vážený pane místopředsedo, vážení členové vlády, kolegyně a kolegové, dovolte mi, abych v otevřené podrobné rozpravě ještě přečetl sérii pozměňovacích návrhů. Musím ale konstatovat, že většina z nich je spíše zpřesňujících text, aniž by měnila obsah tohoto zákona.

1. K bodu 1 tisk 1088/3. Stávající bod se zrušuje a nahrazuje se tímto zněním:

§ 1 odst. 1 zní: "(1) Tento zákon upravuje postavení a činnost spořitelních družstev a úvěrních družstev (dále jen "družstevní záložna"), pojištění vkladů členů v družstevních záložnách a dohled nad činností a hospodařením družstevních záložen, který vykonává Úřad pro dohled nad družstevními záložnami (dále jen úřad)."

***
Přihlásit/registrovat se do ISP