(Jednání pokračovalo v 17.48 hodin.)

 

Místopředseda PSP František Brožík: Vážené paní kolegyně, vážení páni kolegové, budeme pokračovat v přerušeném jednání ve třetím čtení zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů a některých dalších zákonů.

Nejprve bychom hlasovali o stažení pozměňovacího návrhu pana poslance Škromacha pod písm. B3, potom bychom si odsouhlasili proceduru a poté bychom hlasovali o jednotlivých pozměňovacích návrzích.

Přesto se táži, kdo má ještě něco do podrobné rozpravy, protože jsem ji ještě neuzavřel.

Uzavírám tedy podrobnou rozpravu, budeme nejprve hlasovat o stažení pozměňovacího návrhu pod písm. B3.

 

Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro, nechť zdvihne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 508 z přítomných 160 pro 143, proti nikdo, návrh byl přijat.

 

Prosím, pane zpravodaji, seznamte nás s postupem hlasování.

 

Poslanec Libor Ježek: Děkuji. Vážený pane předsedající, dámy a pánové, navrhuji, abychom nejprve hlasovali o legislativně technických připomínkách, které byly předneseny v rozpravě ve třetím čtení, následně o bodu A1 usnesení rozpočtového výboru, následně aby bylo společné hlasování o bodech 1 až 28, legislativně technických úpravách usnesení rozpočtového výboru.

Bod B pana poslance Škromacha považuji za nehlasovatelný.

Následně doporučuji hlasovat společně o bodech 1 až 4 pod písm. C pana poslance Holáně, následně navrhuji společné hlasování o bodech 5 až 7 pod písm. C pana poslance Holáně, a naposled samostatně o bodu C8 pana poslance Holáně.

 

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji, pane zpravodaji. S námitkou se hlásí pan poslanec Zdeněk Škromach.

 

Poslanec Zdeněk Škromach: Chtěl bych vznést námitku proti nehlasovatelnosti mého návrhu pod označením B.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Ano. Nezbývá mi nic jiného, než v navržené proceduře nejprve nechat hlasovat o námitce pana poslance Škromacha, zda jeho pozměňovací návrhy pod písm. B jsou nehlasovatelné. Máme teď jedno pozitivum a jedno negativum. (Veselost v sále.)

Na základě žádosti vás všechny odhlašuji a žádám vás o novou registraci.

Budeme nyní hlasovat o námitce pana poslance Škromacha, že jeho návrhy jsou nehlasovatelné. (Ze sněmovny se ozývají hlasy, že námitka zní opačně.) Ne, on má námitku proti tomu, že jsou nehlasovatelné. Jestliže námitku vyhraje, pak budou hlasovatelné. Jestliže ji prohraje, pak jsou nehlasovatelné.

Pozitivním hlasováním s panem poslancem Škromachem vyjádříme, že jeho pozměňovací návrhy jsou hlasovatelné.

 

Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro, nechť zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 509 z přítomných 160 poslanců pro 64, proti 88. Námitka pana poslance Škromacha nebyla přijata.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP