(17.50 hodin)
(pokračuje Brožík)

S faktickou poznámkou nebo s procedurální se hlásí pan poslanec Jiří Hofman.

 

Poslanec Jiří Hofman: Vážený pane předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové, požádal bych vás, abyste zvážili předešlé hlasování, protože se jedná o velmi závažnou věc, která se týká České správy sociálního zabezpečení, přístupu do databáze, která byla obsažena v zákoně o Sociální pojišťovně, ale protože zákon o Sociální pojišťovně neprošel touto sněmovnou, tak toto nebylo odhlasováno.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Pane poslanče, to nebyla faktická ani procedurální poznámka. Omlouvám se všem, ale nemohu tušit, s čím poslanec vystoupí.

V hlasování jsme rozhodli, že návrhy pana poslance Škromacha jsou nehlasovatelné, budeme tedy pokračovat podle navržené procedury. Poprosím pana zpravodaje, aby předložil jednotlivé návrhy.

 

Nyní ještě budeme hlasovat o proceduře, která neobsahuje pozměňovací návrhy pod bodem B.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 510 z přítomných 159 poslanců pro 123, proti 30. Návrh byl přijat.

 

Prosím, pane poslanče, můžete předkládat jednotlivé návrhy a přednášet stanoviska.

 

Poslanec Libor Ježek: Děkuji, pane předsedající. Dámy a pánové, navrhuji hlasovat o legislativně technických úpravách paní kolegyně Dundáčkové. Doporučuji, navrhovatelka rovněž doporučuje.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Zahajuji hlasování. Kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 511 z přítomných 160 poslanců pro 146, proti 2. Návrh byl přijat.

 

Poslanec Libor Ježek: Děkuji. Dále navrhuji hlasovat o bodu A1 usnesení rozpočtového výboru. Nedoporučuji, navrhovatelka rovněž velmi důrazně nedoporučuje.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Důrazně nedoporučujete, paní kolegyně.

 

Zahajuji hlasování. Kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 512 z přítomných 161 poslanců pro 81, proti 78. Návrh byl přijat.

 

(Poslanci kontrolují výsledky hlasování.) Pane poslanče, myslím, že budeme pokračovat, případně pokud by byly námitky, já se k tomuto bodu vrátím. Máme stanovený čas do 18 hodin.

 

Poslanec Libor Ježek: Dobře, navrhuji tedy hlasovat -

 

Místopředseda PSP František Brožík: Moment, omlouvám se. Pan poslanec Pešán.

 

Poslanec Jaroslav Pešán: Pane místopředsedo, omlouvám se. Chtěl jsem hlasovat proti, ale nerozsvítilo se mi světýlko a na sjetině je křížek. Takže bych chtěl zpochybnit hlasování.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Dobře. Pan poslanec Pešán zpochybňuje předchozí hlasování. Rozhodneme o jeho námitce.

 

Kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 513 z přítomných 161 poslanců pro 134, proti 6. Návrh byl přijat.

 

Budeme tedy opakovat hlasování pod pořadovým číslem 512 o pozměňovacím návrhu A1 rozpočtového výboru.

 

Zahajuji hlasování. Kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

 

Paní kolegyně, je vás slyšet i pro stenozáznam.

 

Poslankyně Eva Dundáčková: Já se omlouvám, pane předsedající. Nedoporučuji.

 

Místopředseda PSP František Brožík: To už jsme jednou řekli. Kdo je proti? Už jsme na konci.

V hlasování pořadové číslo 514 z přítomných 161 poslanců pro 79, proti 72. Tentokrát tento návrh nebyl přijat.

 

Počkáme na kontrolu z druhé strany. (Krátká pauza.) Je tady přihláška pana poslance Martínka. Pan poslanec Grega také… (Hluk v sále.)

 

Poslanec Radko Martínek: Pane předsedající, mačkal jsem, mačkal, a nic se mi nerozsvítilo, bohužel. Mám tam "x", přestože jsem mačkal "a", takže zpochybňuji hlasování.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Pane poslanče, vy jste jako ta paní, co jí v tramvaji v tlačenici ukradli peněženku. Taky se na ni někdo mačkal.

Budeme hlasovat o vaší námitce. Odhlásím vás na žádost z pléna.

 

Zahajuji hlasování. Kdo je pro námitku pana poslance Martínka? Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 515 z přítomných 156 poslanců pro 122, proti 12. Návrh byl přijat.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP