Pokračování schůze Poslanecké sněmovny
26. března 2002 ve 14.05 hodin

Přítomno: 171 poslanců

 

Předseda PSP Václav Klaus: Kolegové, prosil bych, abychom se všichni sešli a mohli zahájit další část naší schůze. Nevidím zde nikoho z vlády a nejsem si jist, že se máme smířit s tím, že je zde jediný člen vlády. Pane ministře, máte písemné potvrzení, že zastupujete předsedu vlády a celou vládu, které byste mně předal? S tím se nebudu moci spokojit. Přichází ale pan ministr Gross a třetí pan ministr Zeman.

Zahajuji devátý jednací den 47. schůze sněmovny a prosím, abyste se všichni přihlásili svými identifikačními kartami. Nikdo mi neoznámil, že žádá o vydání náhradní karty.

Sděluji, že o omluvení neúčasti požádali tito poslanci: z důvodu nemoci a hospitalizace poslanci Aubrecht, Čelišová, Mihaličková, Papež, Sehoř, z důvodu služebních zahraničních cest poslanci Štěpová, Laštůvka a Zahradil, z důvodu neslužební cesty poslanec Kohlíček, a poslanec Recman je na zasedání zastupitelstva ve Frýdku-Místku.

Z vlády je v zahraničí předseda vlády Zeman, ministři Dostál, Fencl, Kavan, Rusnok a Špidla, na jednání zde v České republice ministři Březina a Grégr.

Na lavice vám byl všem rozdán přehled zbývajících bodů schváleného pořadu. Nyní vás seznámím s návrhy, které vzešly z dnešní dopolední porady. Dnes projednáme přerušené body z pátečního odpoledne, což jsou body 136 až 141. Pro ty z vás, kteří už na to zapomněli, to byly zprávy, které jsme projednali v pátek odpoledne, ale hlasování bylo odsunuto na tuto chvíli. Pak budou následovat body 106 a 107 ve třetím čtení a přerušený bod 27 ve čtení druhém. Dále budeme pokračovat v projednávání návrhů zákonů ve třetím čtení až do 18 hodin, kdy otevřeme blok voleb.

Doufám, že jste již slyšeli, že bychom se pokusili všechny zbývající body projednávat zítra, ve středu 27. 3., s tím, že z bloku zpráv nám zůstává neprojednaný bod 23, měnový vývoj, který předkládá guvernér ČNB Zdeněk Tůma. Tento bod navrhujeme zařadit zítra na 9 hodin.

Protože ale zítra nebudou ještě splněny lhůty k dnešnímu projednávanému bodu 27 - a s ním souvisejí některé další body - domluvili jsme se dále takto: navrhujeme schůzi po projednání všech těchto zbývajících projednatelných bodů přerušit a sejít se k dalšímu jednání v úterý 9. dubna od 10 hodin. Doufám, že jste byli všichni přes poslanecké kluby seznámeni s těmito návrhy, a proto bych dal o všech těchto návrzích hlasovat.

 

Mohu dát hlasovat společně o celku těchto návrhů?

Nikdo nenamítá, takže jsem zahájil hlasování a ptám se, kdo je pro, nechť stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto procedurálnímu návrhu?

V hlasování pořadové číslo 392 z přítomných 121 poslanců bylo 103 pro, 3 proti. Návrh byl přijat.

 

Tím jsme si tedy předurčili strukturu dalšího jednání.

Nyní k bodům 136 až 141, což jsou jednotlivé zprávy a hlasování o návrhu usnesení. Prosím o vaše soustředění, budeme hlasovat.

 

Nejdříve je to

 

136.
Zpráva o stavu zemědělství České republiky za rok 2000
/sněmovní tisk 1015/

 

Rozprava skončila, budeme hlasovat o návrhu, že sněmovna bere zprávu na vědomí. Prosím o klid a soustředění.

Zahájil jsem hlasování. Kdo je pro, nechť stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

V hlasování pořadové číslo 393 z přítomných 139 poslanců 124 pro, 6 proti. Návrh byl přijat.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP