Usnesení PS č. 1539

k návrhu poslanců Josefa Janečka, Viléma Holáně, Jiřího Karase a Václava Krásy na vydání zákona o odškodnění osob odvlečených do SSSR nebo do táborů, které SSSR zřídil v jiných státech /sněmovní tisk 855/ - prvé čtení (11. dubna 2001)

Související sněmovní tisky

855 Návrh zák. o odškodnění osob odvlečených do SSSR
ISP (příhlásit)