Pokračování schůze Poslanecké sněmovny
30. ledna 2002 v 9.03 hodin

Přítomno: 168 poslanců

 

Místopředseda PSP František Brožík: Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení členové vlády, zahajuji druhý jednací den 46. schůze Poslanecké sněmovny. Všechny vás srdečně vítám a přeji dobrý den.

Prosím, abyste se přihlásili svými identifikačními kartami, případně mi oznámili, kdo žádá nebo má náhradní kartu. Prvním sdělením je, že pan poslanec Oldřich Vojíř má náhradní kartu č. 4.

Sděluji, že o omluvení své neúčasti na dnešním jednání požádali tito poslanci: pan poslanec Rostislav Čevela - nemoc, pan poslanec Václav Grulich - lázeňské léčení po náročné operaci, paní poslankyně Ivana Hanačíková - hospitalizace, pan poslanec Miloslav Kučera - lázeňské léčení, pan poslanec Petr Pleva - nemoc, pan poslanec Zdeněk Škromach - nemoc, pan poslanec Josef Vejvoda - nemoc, páni poslanci Jiří Karas a Petr Šulák zahraniční cesta - OBSE, pan poslanec Jiří Payne - zahraniční cesta, pan poslanec Miloslav Výborný - hospitalizace, paní poslankyně Monika Mihaličková - nemoc.

Z vlády jsou omluveni pro dnešní den místopředseda vlády a ministr průmyslu a obchodu pan Miroslav Grégr - rekonvalescence a místopředseda vlády a ministr zahraničí pan Jan Kavan - dopoledne veřejné slyšení v Senátu.

Podle schváleného programu máme dnes pevně zařazeny na dopoledne čtyři body, a to body č. 8, 9, 10 a 11 schváleného programu dnešního dne, jimiž jsou zákony o České národní bance, o bankách a devizový zákon, platební styk a platební styk s tím související.

Požádal bych nyní guvernéra České národní banky pana Zdeňka Tůmu, aby zaujal místo zde na empiru jako účastník projednávání vládního návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 6/1993 Sb. (Děje se. ) Vítám mezi námi guvernéra ČNR pana Zdeňka Tůmu.

 

Přistoupíme k projednávání bodu

 

8.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 6/1993 Sb., o České národní bance,
ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 442/2000 Sb., kterým se mění
zákon č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění pozdějších předpisů,
a zákon č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším kontrolním úřadu, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 971/ - druhé čtení

 

Účast guvernéra pana Zdeňka Tůmy jsme si odhlasovali již při prvém čtení na průběh celého projednávání.

Z pověření vlády předložený návrh zákona uvede ministr financí Jiří Rusnok. Prosím, pane ministře, máte slovo.

 

Ministr financí ČR Jiří Rusnok: Vážený pane místopředsedo, dámy a pánové, vážené poslankyně a poslanci. Vláda předložila sněmovně vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony. Tento návrh je součást snahy vlády o harmonizaci našeho právního řádu s právem Evropské unie. Navrhovaná právní úprava je plně harmonizační a nemá dodatečné nároky na státní rozpočet.

První čtení tohoto zákona proběhlo na 39. schůzi dne 23. 10. 2001 a Poslanecká sněmovna tehdy přikázala vládní návrh k projednání rozpočtovému výboru. Rozpočtový výbor Poslanecké sněmovny na svém zasedání projednal vládní návrh zákona a doporučil Poslanecké sněmovně, aby s vládním návrhem vyslovila souhlas s některými připomínkami. Ministerstvo financí s těmito poslaneckými návrhy a s jejich zapracováním do dotčené novely souhlasí.

Návrh byl projednán i výborem Poslanecké sněmovny pro evropskou integraci a ten rovněž doporučil, aby s vládním návrhem vyslovila sněmovna souhlas bez připomínek.

Mezi předložením návrhu do Poslanecké sněmovny a jeho projednáváním byl vydán nález Ústavního soudu ze dne 20. června 2001 č. 278/2001 Sb. Ten byl ve Sbírce zákonů vyhlášen dne 3. srpna minulého roku a dotkl se rovněž některých ustanovení navrhované novely. Konkrétně se to týká § 5 odst. 2 písm. b) návrhu, tj. kompetence Bankovní rady České národní banky schvalovat rozpočet ČNB. A dále se to týká § 35a tohoto návrhu, tj. dohody s vládou ve věci stanovení inflačního cíle a režimu kursu české měny k cizím měnám. Jmenovaný nález Ústavního soudu se rovněž týká § 47, který se zabývá rozpočtem České národní banky. Z důvodu tohoto nálezu byla proto v průběhu legislativního procesu některá ustanovení zrušena.

Dovolte mi závěrem konstatovat, že předložený návrh harmonizační novely o České národní bance přestavuje v předložené podobě důležitý krok k plné slučitelnosti našeho právního řádu s právem Evropských společenství v oblasti bankovnictví.

S tímto souvisí i návrh na legislativní zpřesnění přechodných ustanovení zákona č. 442/2000 Sb., kterým se mění zákon č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším kontrolním úřadu, ve znění pozdějších předpisů. I tyto změny jsou součástí návrhu.

Z výše uvedených důvodů vám, vážené paní poslankyně a vážení páni poslanci, navrhuji, aby návrh byl postoupen do třetího čtení.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji vám, pane ministře. Vládní návrh jsme v prvém čtení přikázali k projednání rozpočtovému výboru. Usnesení výboru bylo rozdáno jako sněmovní tisk 971/1.

Prosím, aby se slova ujal zpravodaj pan poslanec Martin Kocourek.

 

Poslanec Martin Kocourek: Vážený pane předsedající, vážený pane ministře, vážené kolegyně a kolegové, dovolte, abych jako zpravodaj k tomuto tisku 971 vás informoval o jednání rozpočtového výboru v této věci.

Rozpočtový výbor se novelou zákona o České národní bance zabýval na svém zasedání dne 9. ledna 2002 na své 55. schůzi a přijal usnesení č. 571, ve kterém doporučuje Poslanecké sněmovně, aby s vládním návrhem zákona, kterým se mění zákon č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 442/2000 Sb., kterým se mění zákon č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším kontrolním úřadu, ve znění pozdějších předpisů, vyslovila souhlas s připomínkami, které máme v tisku 971/1 uvedeny.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP