Předpis 302/1993 Sb.

Citace302/1993 Sb.
NázevZákon, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 16/1993 Sb., o dani silniční, zákon České národní rady č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění zákona České národní rady č. 35/1993 Sb. a zákona č. 157/1993 Sb., a zákon č. 212/1992 Sb., o soustavě daní
Částka77 (23. 12. 1993)
Účinnostod 1. 1. 1994
ProjednáváníParlament České republiky, Poslanecká sněmovna, 1. volební období, 1992 - 1996
622 Novela zákonů o dani silniční a o správě daní
Navržené změny1 tisk

Text zákona vyhlášeného ve Sbírce zákonů v částce 77 pod číslem 302/1993 Sb. je přístupný na těchto stránkách:
Derogace aktivní
212/1992novelizujeZákon o soustavě daní 
337/1992novelizujeZákon České národní rady o správě daní a poplatků 
16/1993novelizujeZákon České národní rady o dani silniční 
70/1993rušíVyhláška ministerstva financí, kterou se provádí zákon o dani silniční 
Derogace pasivní
354/2003novelizujeZákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o spotřebních daních1


ISP (příhlásit)