Předpis 58/2005 Sb.

Citace58/2005 Sb.
NázevZákon, kterým se mění zákon č. 123/2000 Sb., o zdravotnických prostředcích a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů
Částka16 (8. 2. 2005)
Účinnostod 8. 2. 2005
ProjednáváníParlament České republiky, Poslanecká sněmovna, 4. volební období, 2002 - 2006
640 Novela z. o zdravotnických prostředcích
Navržené změny2 tisky

Text zákona vyhlášeného ve Sbírce zákonů v částce 16 pod číslem 58/2005 Sb. je přístupný na těchto stránkách:
Derogace aktivní
455/1991novelizujeZákon o živnostenském podnikání (živnostenský zákon) 
123/2000novelizujeZákon o zdravotnických prostředcích a o změně některých souvisejících zákonů 
Derogace pasivní
268/2014novelizujeZákon o zdravotnických prostředcích a o změně zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů1


ISP (příhlásit)