Předpis 88/2021 Sb.

Citace88/2021 Sb.
NázevZákon, kterým se mění zákon č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
Částka36 (1. 3. 2021)
Účinnostod 16. 3. 2021
ProjednáváníParlament České republiky, Poslanecká sněmovna, 8. volební období, 2017 - 2021
531 Novela z. - horní zákon

Text zákona vyhlášeného ve Sbírce zákonů v částce 36 pod číslem 88/2021 Sb. je přístupný na těchto stránkách:
Derogace aktivní
2/1969novelizujeZákon České národní rady o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České socialistické republiky 
44/1988novelizujeZákon o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon) 
593/1992novelizujeZákon České národní rady o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů 
111/2009novelizujeZákon o základních registrech 
Vztahuje se k
2/1969??Zákon České národní rady o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České socialistické republiky 
2/1969??Zákon České národní rady o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České socialistické republiky 
44/1988??Zákon o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon) 
44/1988??Zákon o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon) 
44/1988??Zákon o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon) 
593/1992??Zákon České národní rady o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů 
593/1992??Zákon České národní rady o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů 
111/2009??Zákon o základních registrech 
111/2009??Zákon o základních registrech 
111/2009??Zákon o základních registrech 
243/2016??Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím celního zákona 
543/2020??Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o odpadech a zákona o výrobcích s ukončenou životností 
Vztahováno k
44/1988??Zákon o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon) 
111/2009??Zákon o základních registrech 
284/2021??Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím stavebního zákona 
42/2022na základěSdělení Českého úřadu zeměměřického a katastrálního o vyhlášení dne, kdy dojde k zápisu údajů o vymezení dobývacích prostorů do základního registru územní identifikace, adres a nemovitostí 
267/2022na základěSdělení Českého úřadu zeměměřického a katastrálního o vyhlášení dne, kdy dojde k zápisu údajů o vymezení chráněných ložiskových území do základního registru územní identifikace, adres a nemovitostí 


ISP (příhlásit)