Předpis 366/2000 Sb.

Citace366/2000 Sb.
NázevZákon, kterým se mění zákon č. 62/1988 Sb., o geologických pracích a o Českém geologickém úřadu, ve znění zákona č. 543/1991 Sb., a zákon č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších předpisů
Částka99 (23. 10. 2000)
Účinnostod 22. 11. 2000
ProjednáváníParlament České republiky, Poslanecká sněmovna, 3. volební období, 1998 - 2002
437 Vládní návrh zákona o geologických pracích

Text předpisu je přístupný na těchto stránkách:
Derogace aktivní
44/1988novelizujeZákon o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon) 
62/1988novelizujeZákon České národní rady o geologických pracích a o Českém geologickém úřadu 


ISP (příhlásit)