Předpis 88/2021 Sb.

Citace88/2021 Sb.
NázevZákon, kterým se mění zákon č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
Částka36 (1. 3. 2021)
Účinnostod 16. 3. 2021
ProjednáváníParlament České republiky, Poslanecká sněmovna, 8. volební období, 2017 - 2021
531 Novela z. - horní zákon

Text předpisu je přístupný na těchto stránkách:
Derogace aktivní
2/1969novelizujeZákon České národní rady o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České socialistické republiky 
44/1988novelizujeZákon o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon) 
593/1992novelizujeZákon České národní rady o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů 
111/2009novelizujeZákon o základních registrech 
Vztahováno k
42/2022na základěSdělení Českého úřadu zeměměřického a katastrálního o vyhlášení dne, kdy dojde k zápisu údajů o vymezení dobývacích prostorů do základního registru územní identifikace, adres a nemovitostí 


ISP (příhlásit)