Předpis 313/2006 Sb.

Citace313/2006 Sb.
NázevZákon, kterým se mění zákon č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve znění pozdějších předpisů
Částka97 (22. 6. 2006)
Účinnostod 22. 6. 2006
ProjednáváníParlament České republiky, Poslanecká sněmovna, 4. volební období, 2002 - 2006
1132 Novela horního zákona

Text zákona vyhlášeného ve Sbírce zákonů v částce 97 pod číslem 313/2006 Sb. je přístupný na těchto stránkách:
Derogace aktivní
44/1988novelizujeZákon o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon) 
61/1988novelizujeZákon České národní rady o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě 


ISP (příhlásit)