Předpis 451/2016 Sb.

Citace451/2016 Sb.
NázevZákon, kterým se mění zákon č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve znění pozdějších předpisů, a zákonč. 83/2013 Sb., o označování a sledovatelnosti výbušnin pro civilní použití
Částka183 (29. 12. 2016)
Účinnostod 14. 1. 2017
ProjednáváníParlament České republiky, Poslanecká sněmovna, 7. volební období, 2013 - 2017
653 Novela z. o hornické činnosti

Text předpisu je přístupný na těchto stránkách:
Derogace aktivní
61/1988novelizujeZákon České národní rady o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě 
153/2008rušíVyhláška o vzorech tiskopisů žádostí o udělení povolení k předávání, nabývání, vývozu, dovozu a tranzitu výbušnin 
378/2008rušíVyhláška o stanovení procesu schvalování plastických trhavin, které neobsahují detekční látky 
83/2013novelizujeZákon o označování a sledovatelnosti výbušnin pro civilní použití 
84/2013rušíNařízení vlády o požadavcích na jednoznačné označování výbušnin pro civilní použití 


ISP (příhlásit)