Předpis 153/2008 Sb.

Citace153/2008 Sb.
NázevVyhláška o vzorech tiskopisů žádostí o udělení povolení k předávání, nabývání, vývozu, dovozu a tranzitu výbušnin
Částka47 (30. 4. 2008)
Účinnostod 30. 4. 2008, zrušeno dnem 14. 1. 2017
Navržené změny1 tisk

Text předpisu je přístupný na těchto stránkách:
Derogace pasivní
451/2016rušíZákon, kterým se mění zákon č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve znění pozdějších předpisů, a zákonč. 83/2013 Sb., o označování a sledovatelnosti výbušnin pro civilní použití 
Vztahuje se k
61/1988na základěZákon České národní rady o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě 


ISP (příhlásit)