Předpis 378/2008 Sb.

Citace378/2008 Sb.
NázevVyhláška o stanovení procesu schvalování plastických trhavin, které neobsahují detekční látky
Částka123 (20. 10. 2008)
Účinnostod 4. 11. 2008, zrušeno dnem 14. 1. 2017
Navržené změny1 tisk

Text předpisu je přístupný na těchto stránkách:
Derogace pasivní
451/2016rušíZákon, kterým se mění zákon č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve znění pozdějších předpisů, a zákonč. 83/2013 Sb., o označování a sledovatelnosti výbušnin pro civilní použití 
Vztahuje se k
61/1988na základěZákon České národní rady o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě 
Vztahováno k
143/2008na základěVyhláška o stanovení bližších požadavků pro zajištění jakosti a bezpečnosti lidské krve a jejích složek (vyhláška o lidské krvi) 
130/2018na základěVyhláška, kterou se mění vyhláška č. 143/2008 Sb., o stanovení bližších požadavků pro zajištění jakosti a bezpečnosti lidské krve a jejích složek (vyhláška o lidské krvi), ve znění pozdějších předpisů 


ISP (příhlásit)