Předpis 240/2022 Sb.

Citace240/2022 Sb.
NázevZákon, kterým se mění zákon č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
Částka111 (31. 8. 2022)
Účinnostod 1. 9. 2022
ProjednáváníParlament České republiky, Poslanecká sněmovna, 9. volební období, od 2021
253 Novela z. o mezinárodních sankcích

Text zákona vyhlášeného ve Sbírce zákonů v částce 111 pod číslem 240/2022 Sb. je přístupný na těchto stránkách:
Derogace aktivní
49/1997novelizujeZákon o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů 
325/1999novelizujeZákon o azylu a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o azylu) 
326/1999novelizujeZákon o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů 
69/2006novelizujeZákon o provádění mezinárodních sankcí 
40/2009novelizujeZákon trestní zákoník 
194/2010novelizujeZákon o veřejných službách v přepravě cestujících a o změně dalších zákonů 
256/2013novelizujeZákon o katastru nemovitostí (katastrální zákon) 
134/2016novelizujeZákon o zadávání veřejných zakázek 


ISP (příhlásit)