Předpis 417/2021 Sb.

Citace417/2021 Sb.
NázevZákon, kterým se mění zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
Částka188 (23. 11. 2021)
Účinnostod 1. 2. 2022
ProjednáváníParlament České republiky, Poslanecká sněmovna, 8. volební období, 2017 - 2021
670 Novela z. o odpovědnosti za přestupky

Text předpisu je přístupný na těchto stránkách:
Derogace aktivní
6/1993novelizujeZákon České národní rady o České národní bance 
167/1998novelizujeZákon o návykových látkách a o změně některých dalších zákonů 
143/2001novelizujeZákon o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže) 
215/2004novelizujeZákon o úpravě některých vztahů v oblasti veřejné podpory a o změně zákona o podpoře výzkumu a vývoje 
187/2006novelizujeZákon o nemocenském pojištění 
319/2006novelizujeZákon o některých opatřeních ke zprůhlednění finančních vztahů v oblasti veřejné podpory, a o změně zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů 
40/2009novelizujeZákon trestní zákoník 
395/2009novelizujeZákon o významné tržní síle při prodeji zemědělských a potravinářských produktů a jejím zneužití 
134/2016novelizujeZákon o zadávání veřejných zakázek 
214/2016rušíVyhláška, kterou se mění vyhláška č. 231/1996 Sb., kterou se stanoví paušální částka nákladů řízení o přestupcích, ve znění vyhlášky č. 340/2003 Sb. 
250/2016novelizujeZákon o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich 
251/2016novelizujeZákon o některých přestupcích 


ISP (příhlásit)