Předpis 340/2003 Sb.

Citace340/2003 Sb.
NázevVyhláška, kterou se mění vyhláška č. 231/1996 Sb., kterou se stanoví paušální částka nákladů řízení o přestupcích
Částka112 (8. 10. 2003)
Účinnostod 1. 11. 2003, zrušeno dnem 1. 7. 2017
Navržené změny1 tisk

Text předpisu je přístupný na těchto stránkách:
Derogace aktivní
231/1996novelizujeVyhláška Ministerstva vnitra, kterou se stanoví paušální částka nákladů řízení o přestupcích 
Derogace pasivní
250/2016rušíZákon o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich 


ISP (příhlásit)