Předpis 431/2022 Sb.

Citace431/2022 Sb.
NázevZákon, kterým se mění zákon č. 49/1997 Sb., o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
Částka195 (23. 12. 2022)
Účinnostod 1. 1. 2023
ProjednáváníParlament České republiky, Poslanecká sněmovna, 9. volební období, od 2021
207 Novela z. o civilním letectví

Text zákona vyhlášeného ve Sbírce zákonů v částce 195 pod číslem 431/2022 Sb. je přístupný na těchto stránkách:
Derogace aktivní
455/1991novelizujeZákon o živnostenském podnikání (živnostenský zákon) 
153/1994novelizujeZákon o zpravodajských službách České republiky 
49/1997novelizujeZákon o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů 
634/2004novelizujeZákon o správních poplatcích 
90/2016novelizujeZákon o posuzování shody stanovených výrobků při jejich dodávání na trh 
284/2021novelizujeZákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím stavebního zákona 


ISP (příhlásit)