Předpis 57/2017 Sb.

Citace57/2017 Sb.
NázevZákon, kterým se mění zákon č. 104/2013 Sb., o mezinárodní justiční spolupráci ve věcech trestních, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
Částka20 (3. 3. 2017)
Účinnostod 1. 5. 2017
ProjednáváníParlament České republiky, Poslanecká sněmovna, 7. volební období, 2013 - 2017
801 Novela z. o mezinárodní justiční spolupráci ve věcech trest.

Text zákona vyhlášeného ve Sbírce zákonů v částce 20 pod číslem 57/2017 Sb. je přístupný na těchto stránkách:
Derogace aktivní
141/1961novelizujeZákon o trestním řízení soudním (trestní řád) 
293/1993novelizujeZákon o výkonu vazby 
218/2003novelizujeZákon o odpovědnosti mládeže za protiprávní činy a o soudnictví ve věcech mládeže a o změně některých zákonů (zákon o soudnictví ve věcech mládeže) 
104/2013novelizujeZákon o mezinárodní justiční spolupráci ve věcech trestních 
Vztahuje se k
141/1961??Zákon o trestním řízení soudním (trestní řád) 
141/1961??Zákon o trestním řízení soudním (trestní řád) 
293/1993??Zákon o výkonu vazby 
293/1993??Zákon o výkonu vazby 
218/2003??Zákon o odpovědnosti mládeže za protiprávní činy a o soudnictví ve věcech mládeže a o změně některých zákonů (zákon o soudnictví ve věcech mládeže) 
218/2003??Zákon o odpovědnosti mládeže za protiprávní činy a o soudnictví ve věcech mládeže a o změně některých zákonů (zákon o soudnictví ve věcech mládeže) 
104/2013??Zákon o mezinárodní justiční spolupráci ve věcech trestních 
104/2013??Zákon o mezinárodní justiční spolupráci ve věcech trestních 


ISP (příhlásit)