Předpis 301/2016 Sb.

Citace301/2016 Sb.
NázevZákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o centrální evidenci účtů
Částka117 (21. 9. 2016)
Účinnostod 6. 10. 2016
ProjednáváníParlament České republiky, Poslanecká sněmovna, 7. volební období, 2013 - 2017
719 Vl.n.z. o centrální evidenci účtů - související
Navržené změny1 tisk

Text zákona vyhlášeného ve Sbírce zákonů v částce 117 pod číslem 301/2016 Sb. je přístupný na těchto stránkách:
Derogace aktivní
141/1961novelizujeZákon o trestním řízení soudním (trestní řád) 
21/1992novelizujeZákon o bankách 
87/1995novelizujeZákon o spořitelních a úvěrních družstvech a některých opatřeních s tím souvisejících a o doplnění zákona České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů 
106/1999novelizujeZákon o svobodném přístupu k informacím 
101/2000novelizujeZákon o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů 
365/2000novelizujeZákon o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů 
Derogace pasivní
110/2019novelizujeZákon o zpracování osobních údajů1
Vztahuje se k
141/1961??Zákon o trestním řízení soudním (trestní řád) 
141/1961??Zákon o trestním řízení soudním (trestní řád) 
21/1992??Zákon o bankách 
21/1992??Zákon o bankách 
586/1992??Zákon České národní rady o daních z příjmů 
87/1995??Zákon o spořitelních a úvěrních družstvech a některých opatřeních s tím souvisejících a o doplnění zákona České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů 
87/1995??Zákon o spořitelních a úvěrních družstvech a některých opatřeních s tím souvisejících a o doplnění zákona České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů 
106/1999??Zákon o svobodném přístupu k informacím 
106/1999??Zákon o svobodném přístupu k informacím 
101/2000??Zákon o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů 
101/2000??Zákon o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů 
365/2000??Zákon o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů 
365/2000??Zákon o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů 
300/2016??Zákon o centrální evidenci účtů 
Vztahováno k
110/2019??Zákon o zpracování osobních údajů 
110/2019??Zákon o zpracování osobních údajů 


ISP (příhlásit)