Stenografický zápis 48. schůze, 20. října 2005


(Jednání zahájeno v 9.02 hodin.)

Místopředseda PSP Jan Kasal
Ministr obrany ČR Karel Kühnl
Poslanec Karel Vymětal


224. Informace ministra spravedlnosti o řešení konkurzů bytových družstev

Místopředseda vlády a ministr spravedlnosti ČR Pavel Němec
Poslanec František Beneš
Poslanec Tomáš Vrbík
Poslanec Stanislav Křeček
Poslanec František Beneš
Místopředseda vlády a ministr spravedlnosti ČR Pavel Němec
Poslanec František Beneš


232. Návrh poslanců Jaromíra Schlinga, Hany Orgoníkové, Jiřího Hanuše, Ludvíka Hovorky, Roberta Vokáče a dalších na vydání zákona o výstavbě vzletové a přistávací dráhy 06R - 24L letiště Praha Ruzyně /sněmovní tisk 984/ - druhé čtení

Poslanec Jaromír Schling
Poslanec Miroslav Kapoun
Poslanec Jiří Pospíšil
Poslanec Karel Vymětal
Poslanec Pavel Hojda
Ministr obrany ČR Karel Kühnl
Místopředseda vlády a ministr dopravy ČR Milan Šimonovský
Ministr obrany ČR Karel Kühnl
Poslanec Martin Říman
Poslanec Josef Hojdar
Poslanec Ludvík Hovorka
Poslankyně Eva Dundáčková
Poslanec Vladimír Doležal
Poslankyně Eva Dundáčková


104. Návrh poslanců Michaely Šojdrové, Eduarda Zemana, Evy Novákové, Karla Kratochvíleho, Miloše Máši, Břetislava Petra, Robina Böhnische a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony /sněmovní tisk 949/ - druhé čtení

Poslankyně Michaela Šojdrová
Poslanec Walter Bartoš
Poslanec Miloš Máša
Poslanec Vladimír Říha
Poslanec Walter Bartoš
Poslankyně Michaela Šojdrová
Poslanec Miloš Máša
Poslankyně Zuzka Rujbrová
Poslanec Vladimír Říha
Místopředseda PSP Ivan Langer
Poslanec Tomáš Kvapil
Poslanec Walter Bartoš
Poslankyně Michaela Šojdrová
Poslankyně Ivana Levá
Poslanec Petr Krill
Poslanec Robin Böhnisch
Poslanec Petr Bratský
Poslanec Zdeněk Koudelka
Poslanec Miloš Melčák


30. Vládní návrh zákona, kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy /sněmovní tisk 1155/ - prvé čtení

Místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí ČR Zdeněk Škromach
Poslanec Miroslav Krajíček
Poslankyně Alena Páralová
Poslanec František Vnouček
Poslanec Alfréd Michalík
Místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí ČR Zdeněk Škromach
Poslanec Miroslav Krajíček


31. Vládní návrh zákona o úrazovém pojištění zaměstnanců /sněmovní tisk 1156/ - prvé čtení

Místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí ČR Zdeněk Škromach
Poslanec Miroslav Opálka


32. Vládní návrh zákona o změně zákonů souvisejících s přijetím zákona o úrazovém pojištění zaměstnanců /sněmovní tisk 1157/ - prvé čtení

Místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí ČR Zdeněk Škromach
Poslanec Miroslav Opálka
Místopředseda PSP Ivan Langer
Poslankyně Alena Páralová
Místopředseda PSP Ivan Langer
Místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí ČR Zdeněk Škromach
Poslanec Miroslav Krajíček


31. Vládní návrh zákona o úrazovém pojištění zaměstnanců /sněmovní tisk 1156/ - prvé čtení

Místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí ČR Zdeněk Škromach


107. Návrh zastupitelstva Jihomoravského kraje na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 838/ - prvé čtení

Poslanec Ladislav Šustr
Poslanec Václav Votava
Poslanec Svatomír Recman
Poslanec Václav Votava
Místopředseda PSP Ivan Langer

(Jednání přerušeno v 12.57 hodin.)
(Jednání pokračovalo ve 14.30 hodin.)

Předseda PSP Lubomír Zaorálek


225. Ústní interpelace

Poslanec Miroslav Beneš
Předseda vlády ČR Jiří Paroubek
Poslanec Miroslav Beneš
Předseda vlády ČR Jiří Paroubek
Poslanec Jiří Pospíšil
Předseda vlády ČR Jiří Paroubek
Poslanec Jiří Pospíšil
Předseda vlády ČR Jiří Paroubek
Místopředseda PSP Ivan Langer
Předseda vlády ČR Jiří Paroubek
Místopředseda PSP Ivan Langer
Předseda vlády ČR Jiří Paroubek
Poslankyně Alena Páralová
Předseda vlády ČR Jiří Paroubek
Poslankyně Alena Páralová
Předseda vlády ČR Jiří Paroubek
Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová
Předseda vlády ČR Jiří Paroubek
Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová
Předseda vlády ČR Jiří Paroubek
Poslankyně Alena Páralová
Místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí ČR Zdeněk Škromach
Poslankyně Alena Páralová
Místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí ČR Zdeněk Škromach
Poslanec Jiří Bílý
Ministr vnitra ČR František Bublan
Poslanec Jiří Bílý
Ministr vnitra ČR František Bublan
Poslanec Karel Černý
Místopředseda vlády a ministr spravedlnosti ČR Pavel Němec
Poslanec Karel Černý
Místopředseda vlády a ministr spravedlnosti ČR Pavel Němec
Místopředseda PSP Ivan Langer
Místopředseda vlády a ministr dopravy ČR Milan Šimonovský
Místopředseda PSP Ivan Langer
Místopředseda vlády a ministr dopravy ČR Milan Šimonovský
Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová
Místopředseda vlády a ministr spravedlnosti ČR Pavel Němec
Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová
Místopředseda vlády a ministr spravedlnosti ČR Pavel Němec
Poslanec Petr Bratský
Místopředseda vlády a ministr financí ČR Bohuslav Sobotka
Poslanec Petr Bratský
Místopředseda vlády a ministr financí ČR Bohuslav Sobotka


150. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Druhý dodatkový protokol k Evropské úmluvě o vzájemné pomoci ve věcech trestních (Štrasburk, 8. listopadu 2001) /sněmovní tisk 893/ - druhé čtení

Místopředseda vlády a ministr spravedlnosti ČR Pavel Němec
Poslanec Václav Exner
Poslankyně Hana Šedivá
Poslanec Jan Schwippel
Místopředseda vlády a ministr spravedlnosti ČR Pavel Němec
Poslanec Václav Exner
Místopředseda PSP Jan Kasal


151. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda o spolupráci mezi Evropským společenstvím a jeho členskými státy na jedné straně a Švýcarskou konfederací na straně druhé v boji proti podvodům a jiným protiprávním činnostem poškozujícím jejich finanční zájmy (Lucemburk, 26. 10. 2004) /sněmovní tisk 919/ - druhé čtení

Místopředseda vlády a ministr spravedlnosti ČR Pavel Němec
Poslankyně Helena Mallotová


152. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s přístupem Úmluva o vzájemné pomoci v trestních věcech mezi členskými státy Evropské unie (Brusel, 29. květen 2000) a její Protokol (Lucemburk, 16. říjen 2001), obojí vypracované Radou Evropské unie na základě článku 34 Smlouvy o Evropské unii /sněmovní tisk 924/ - druhé čtení

Místopředseda vlády a ministr spravedlnosti ČR Pavel Němec
Poslanec Václav Exner
Poslankyně Hana Šedivá


153. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Rámcová úmluva o kontrole tabáku podepsaná v Ženevě dne 16. června 2003 /sněmovní tisk 920/ - druhé čtení

Místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí ČR Zdeněk Škromach
Poslanec Václav Nájemník
Poslanec Michal Kraus
Poslanec Josef Janeček


154. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda o partnerství a spolupráci zakládající partnerství mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Republikou Tádžikistán na straně druhé, podepsaná dne 11. října 2004 v Lucemburku /sněmovní tisk 947/ - druhé čtení

Ministr zahraničí ČR Cyril Svoboda
Poslanec Vladimír Reiber


155. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Mezinárodní úmluva o potlačování financování terorismu ze dne 9. prosince 1999 /sněmovní tisk 954/ - druhé čtení

Ministr zahraničí ČR Cyril Svoboda
Poslanec Karel Šplíchal
Předseda PSP Lubomír Zaorálek


156. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Smlouva mezi vládou České republiky a vládou Korejské lidově demokratické republiky o zamezení dvojímu zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku, která byla podepsána v Praze dne 2. března 2005 /sněmovní tisk 961/ - druhé čtení

Místopředseda vlády a ministr financí ČR Bohuslav Sobotka
Poslankyně Kateřina Konečná
Poslanec Svatomír Recman


157. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Protokol o výsadách a imunitách Evropské organizace pro jaderný výzkum - CERN /sněmovní tisk 983/ - druhé čtení

Ministryně školství, mládeže a tělovýchovy ČR Petra Buzková
Poslanec Stanislav Fischer
Poslanec Jan Schwippel
Ministryně školství, mládeže a tělovýchovy ČR Petra Buzková
Poslanec Stanislav Fischer


158. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Polské republiky o železniční dopravě přes státní hranice /sněmovní tisk 988/ - druhé čtení

Místopředseda vlády a ministr dopravy ČR Milan Šimonovský
Poslanec Břetislav Petr
Poslanec Miroslav Kapoun
Poslankyně Kateřina Konečná
Poslanec Jiří Hanuš
Poslankyně Kateřina Konečná
Místopředseda vlády a ministr dopravy ČR Milan Šimonovský


159. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda o ochraně africko-euroasijských stěhovavých vodních ptáků /sněmovní tisk 923/ - prvé čtení

Poslanec Eduard Vávra
Ministr životního prostředí ČR Libor Ambrozek
Poslanec Vladimír Koníček
Poslanec Václav Nájemník
Poslanec Karel Vymětal
Poslanec Miloš Melčák


160. Vládní návrh na vyslovení souhlasu s ratifikací Dohody mezi Českou republikou, Polskou republikou a Slovenskou republikou o zrušení mnohonárodní brigády, podepsané v Bratislavě dne 30. května 2005 /sněmovní tisk 1016/ - prvé čtení

Ministr obrany ČR Karel Kühnl
Poslanec Vladimír Reiber


161. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Úmluva o přistoupení České republiky, Estonské republiky, Kyperské republiky, Lotyšské republiky, Litevské republiky, Maďarské republiky, Republiky Malta, Polské republiky, Republiky Slovinsko a Slovenské republiky k Úmluvě o právu rozhodném pro smluvní závazkové vztahy, otevřené k podpisu v Římě dne 19. června 1980 a k Prvnímu a Druhému protokolu o jejím výkladu Soudním dvorem Evropských společenství /sněmovní tisk 1018/ - prvé čtení

Ministr obrany ČR Karel Kühnl
Poslanec Václav Exner
Poslanec Jan Schwippel


162. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Protokol č. 14 k Úmluvě o ochraně lidských práv a základních svobod /sněmovní tisk 1054/ - prvé čtení

Ministr zahraničí ČR Cyril Svoboda
Poslanec Jiří Karas
Poslanec Václav Exner


163. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Smlouva mezi Českou republikou a Švýcarskou konfederací o policejní spolupráci v boji proti trestné činnosti /sněmovní tisk 1026/ - prvé čtení

Ministr vnitra ČR František Bublan
Poslanec Karel Šplíchal


164. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s její výpovědí Úmluva o potlačování a zrušení obchodu s lidmi a využívání prostituce druhých osob a její závěrečný protokol ze dne 21. března 1950 /sněmovní tisk 1081/ - prvé čtení

Ministr vnitra ČR František Bublan
Poslanec Karel Šplíchal
Ministr zahraničí ČR Cyril Svoboda
Poslanec Jiří Karas
Poslankyně Zuzka Rujbrová
Poslanec Josef Janeček
Poslanec Karel Vymětal
Poslanec Jaroslav Lobkowicz
Ministr vnitra ČR František Bublan
Ministr zahraničí ČR Cyril Svoboda
Poslanec Karel Šplíchal
Místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí ČR Zdeněk Škromach
Poslanec Pavel Kováčik
Poslanec Jaromír Talíř


165. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Smlouva mezi Českou republikou a Rakouskou republikou o policejní spolupráci a o druhém dodatku k Evropské úmluvě o vzájemné pomoci ve věcech trestních z 20. dubna 1959, podepsaná ve Vídni dne 14. července 2005 /sněmovní tisk 1085/ - prvé čtení

Ministr vnitra ČR František Bublan
Poslanec Břetislav Petr
Poslankyně Helena Mallotová
Poslanec Jiří Bílý
Poslanec Jan Schwippel
Ministr vnitra ČR František Bublan
Poslanec Břetislav Petr
Předseda PSP Lubomír Zaorálek

(Jednání skončilo v 19.00 hodin.)


Přihlásit/registrovat se do ISP