(17.20 hodin)

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Už víme, co nám navrhuje výbor zahraniční. Prosím pana poslance Kapouna, který nám sdělí, co nám doporučuje výbor hospodářský.

 

Poslanec Miroslav Kapoun: Děkuji. Pane předsedo, vážení kolegové, kolegyně, já tentokrát musím říci, že pan ministr měl pravdu ve všem, co řekl. To znamená, že moje zdůvodnění bude velmi krátké.

Hospodářský výbor Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky po vyslechnutí výkladu ministra dopravy Ing. Milana Šimonovského, zpravodajské zprávy poslance Miroslava Kapouna a po obecné a podrobné rozpravě doporučuje Poslanecké sněmovně přijmout následující usnesení: Poslanecká sněmovna dává souhlas s ratifikací Dohody mezi vládou České republiky a vládou Polské republiky o železniční dopravě přes státní hranici. Pověřuje předsedu výboru, aby toto usnesení předložil předsedovi Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky a zmocňuje zpravodaje výboru, aby na schůzi Poslanecké sněmovny podal zprávu o výsledcích projednávání této dohody na schůzi hospodářského výboru.

Děkuji.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Děkuji. To je jasné. Můžeme tedy otevřít rozpravu. Máme tu doporučení, jak hlasovat. Chce se k tomu vyjádřit paní poslankyně Konečná.

 

Poslankyně Kateřina Konečná: Děkuji. Vážení členové vlády, kolegyně a kolegové, nebudu vás dlouho zdržovat. Pouze s touto dohodou je spojena také jedna záležitost, která trápí obyvatele především příhraničních regionů, a to že ani v rámci této dohody nebylo jakkoliv uzavřeno partnerství a řekněme smíření mezi Českou republikou a Polskem v oblasti zřízení železničních hraničních přechodů. My jich totiž máme několik, ale nevyužíváme je. Máme hraniční železniční přechody v euroregionu Praděd, máme je na severní Moravě, hraniční přechod by měl existovat z Harrachova do Szklarské Poreby, existují plány také na přechod Náchod - Kudowa Zdrój. Já si myslím, že by všechny tyto hraniční přechody, pokud by byly otevřeny jako železniční hraniční přechody, mohly velmi výrazně přispět ke spolupráci mezi oběma našimi zeměmi a pomohly by občanům daných regionů.

Já bych se chtěla pana ministra pouze zeptat, jestli to bude možné v rámci této dohody, nebo jestli budeme muset přijímat nějakou novou dohodu, kdy tyto hraniční přechody uvedeme do takového stavu, abychom je mohli využívat.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: O slovo se hlásí pan poslanec Hanuš.

 

Poslanec Jiří Hanuš: Vážený pane předsedo, já chápu paní kolegyni a chtěl bych upozornit, že železniční přechod Náchod - Kudowa Zdrój je prostě v současné době nesmyslný. Hitler tam kdysi postavil trať, která je dnes rozebraná, neexistuje železniční spojení. Zatím se uvažuje v plánu Královéhradeckého kraje, že by možná v budoucnu bylo možné tuto záležitost obnovit. Děkuji.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Paní poslankyně Konečná se ale nedá tak snadno odbýt.

 

Poslankyně Kateřina Konečná: Děkuji. Já jsem mluvila o několika, ale pokud jde o tento konkrétní hraniční přechod, tak bych chtěla říci, že právě proto, že ho kraj zanesl do svého územního plánu a počítá s ním právě pro rozvoj turistiky, zaměstnanosti, pro nákladní přepravu a celkové oživení regionu, tak si myslím, že bychom tato témata neměli pomíjet.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Ano. Ptám se, jestli je ještě jiný názor? Pan ministr může vystoupit teď i potom, jak je mu libo.

 

Místopředseda vlády a ministr dopravy ČR Milan Šimonovský: Když jsem vyzván, abych odpověděl, tak odpovím v závěrečném slově. Tato dohoda vytváří rámec pro technologii přepravy a pro všechna technická opatření, která nemají až takový vliv na otevření jednotlivých dalších hraničních přechodů. Ty se samozřejmě mohou návazně na tuto dohodu připravovat. My jednáme o většině těch přechodů, které zde paní poslankyně zmínila, i o tom harrachovském. Jak už řekl pan poslanec Hanuš, také zde je na polské straně velký problém zejména s udržovacími pracemi, protože polská strana namítá, že tyto tratě nemají náležitou frekvenci. Proto také tratě z České republiky jsou provozovány až na hranice a na druhé straně v Polské republice zatím o ně není zájem, který bychom uvítali.

Naše jednání ale pokračují a myslím si, že železniční doprava je dopravou budoucnosti i mezi sousedy, jako je Polská republika a Česká republika, a věřím, že se postupně budou odstraňovat bariéry nejen mezi námi a sousedy na severu, ale také mezi sousedy dole na jihu. S Rakouskem je to stejné, koleje jsou vytrhány třeba 50 m, a my se snažíme sjednat dohody o obnovení jednotlivých železničních dopravních přechodů. Mohu vás ubezpečit, že o totéž se snažíme na západní hranici s Německem. Největší očekávání spojujeme se zavedením schengenského režimu, kdy nebude potřeba, aby na hranicích byly pasové kontroly a odbavení. Potom možná i tato část provozních nákladů nebude překážkou rozvíjení železniční dopravy.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Děkuji, pane ministře. To je ještě pořád rozprava k tomuto bodu. Ptám se, jestli se ještě do rozpravy hlásí. Nehlásí se nikdo. Rozpravu končím. Můžeme hlasovat o navrženém usnesení.

 

Zahajuji hlasování. Kdo souhlasí s navrženým usnesením, které nikdo nezpochybnil, prosím, ať stiskne tlačítko a zdvihne ruku. Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 308, přítomno 92, pro hlasovalo 81, proti nikdo. Usnesení bylo přijato.

 

Můžeme zahájit projednávání bodu

 

159.
Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu
s ratifikací Dohoda o ochraně africko-euroasijských stěhovavých vodních ptáků
/sněmovní tisk 923/ - prvé čtení

 

Je tady pan ministr životního prostředí Libor Ambrozek, zpravodajem je pan poslanec Václav Nájemník. Prosím, aby oba zaujali místo u stolku zpravodajů.

My jsme tento návrh projednávali 12. května na 43. schůzi. Přerušili jsme tehdy rozpravu nad těmito stěhovavými ptáky a Poslanecká sněmovna svým usnesením č. 1692 odročila projednávání do doby předložení doplňujících údajů. Tento dodatek vám byl rozdán 20. září, a my bychom nyní měli v přerušené rozpravě pokračovat.

Vstupujeme tedy do rozpravy a ptám se, kdo chce vystoupit. Pan poslanec Vávra byl první, kdo se přihlásil. Pak vidím pana ministra Ambrozka. Nejprve dám slovo panu poslanci Vávrovi.

 

Poslanec Eduard Vávra: Děkuji. Já mám jenom stručný dotaz na pana ministra, jestli se nezměnila situace v tom problému, že existuje hrozba ptačí chřipky.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Omlouvám se panu poslanci Koníčkovi, přehlédl jsem jeho písemnou přihlášku. Pane ministře, kdybyste měl ještě strpení. - Vy můžete kdykoliv. Takže chcete hned. V tom případě vám dávám slovo před panem poslancem Koníčkem.

 

Ministr životního prostředí ČR Libor Ambrozek: Pan poslanec Koníček vlastně minule vznášel dotaz na odlišné seznamy druhů, které jsou součástí dohody, a právě proto jsme to doplnili. Rád bych vysvětlil, jak k tomu došlo.

Problémem je, že konsolidované autentické znění dohody, které jsme předložili původně, obsahovalo pouze původní text dohody. Ovšem na zasedání smluvních stran 1999 a 2002 byla dohoda změněna, usnesením z roku 1999 byly přijaty dodatky v bodech 432, 433, 434 a 436 a byla revidována tabulka 1. Usnesením z roku 2002 byla rozšířena příloha 2 dohody o 65 druhů a byla přijata revidovaná verze tabulky 1 dohody. My jsme si vyžádali všechny tyto anglické texty, protože bohužel ten původní kompletní byl jenom ve francouzštině, to znamená, že materiál je tedy předkládán dnes naprosto komplexně.

Já bych chtěl říci, že tato problematika i přes diskuse o ptačí chřipce je stále aktuální, protože nebylo doloženo, že by ji přenášely tyto populace vodních ptáků. Sjednání dohody bylo vyvoláno především potřebou zastavit pokles početnosti a jejich stanovišť a zajistit využívání na principu udržitelnosti.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP