Stenografický zápis 48. schůze, 19. října 2005


(Jednání zahájeno v 9.06 hodin.)

Místopředseda PSP Ivan Langer
Poslankyně Michaela Šojdrová
Poslanec Vladimír Říha


66. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 61/1997 Sb., o lihu a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákona České národní rady č. 587/1992 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o lihu), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 946/ - třetí čtení

Poslanec Pavel Kováčik
Poslanec Karel Kratochvíle
Místopředseda vlády a ministr financí ČR Bohuslav Sobotka
Poslanec Ludvík Hovorka
Poslanec Pavel Kováčik
Poslanec Michal Doktor
Místopředseda vlády a ministr financí ČR Bohuslav Sobotka
Poslanec Michal Kraus
Poslanec Michal Doktor
Poslanec Pavel Kováčik


67. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 242/2000 Sb., o ekologickém zemědělství a o změně zákona č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, ve znění zákona č. 320/2002 Sb. /sněmovní tisk 951/ - třetí čtení

Poslanec Miloslav Kučera


68. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 408/2000 Sb., o ochraně práv k odrůdám rostlin a o změně zákona č. 92/1996 Sb., o odrůdách, osivu a sadbě pěstovaných rostlin, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o ochraně práv k odrůdám), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 1004/ - třetí čtení

Poslanec Jiří Hanuš
Poslanec Jan Grůza


77. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 996/ - třetí čtení

Poslanec Miloslav Vlček
Poslanec Ludvík Hovorka
Poslanec Miroslav Svoboda
Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová


78. Vládní návrh zákona o státním dluhopisovém programu na úhradu závazku ze státní záruky za konsolidaci a stabilizaci bankovního sektoru ve prospěch České národní banky /sněmovní tisk 1053/ - třetí čtení

Poslanec Vladimír Doležal
Poslankyně Alena Páralová


86. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 1000/ - třetí čtení

Poslanec Vlastimil Aubrecht


87. Vládní návrh zákona o provádění celostátního referenda a o změně některých zákonů (zákon o provádění celostátního referenda) /sněmovní tisk 915/ - třetí čtení

Poslanec Zdeněk Koudelka


53. Vládní návrh zákona,kterým se mění zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění zákona č. 81/2005 Sb., a některé další zákony /sněmovní tisk 1111/ - prvé čtení

Ministr kultury ČR Vítězslav Jandák
Poslankyně Kateřina Dostálová
Ministr kultury ČR Vítězslav Jandák
Poslanec Aleš Rozehnal
Poslanec Petr Bratský
Poslankyně Kateřina Dostálová
Poslanec Petr Pleva


54. Vládní návrh zákona o některých druzích podpory kultury a o změně některých souvisejících zákonů /sněmovní tisk 1055/ - prvé čtení

Ministr kultury ČR Vítězslav Jandák
Poslanec Michal Kraus
Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová

(Jednání přerušeno v 11.35 hodin.)
(Jednání pokračovalo ve 12.15 hodin)

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová
Poslanec Jaromír Talíř
Poslankyně Taťána Fischerová
Poslanec Aleš Rozehnal
Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová
Poslanec Milan Bičík
Ministr kultury ČR Vítězslav Jandák
Poslanec Jaromír Talíř
Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová


230. Návrh na volbu předsedy vyšetřovací komise Poslanecké sněmovny pro zhodnocení role vlády, privátních firem a dalších subjektů v procesu restrukturalizace a privatizace chemického průmyslu

Poslanec Pavel Hojda
Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová

(Jednání přerušeno v 13.03 hodin.)
(Jednání pokračovalo ve 14.31 hodin.)

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová


230. Návrh na volbu předsedy vyšetřovací komise Poslanecké sněmovny pro zhodnocení role vlády, privátních firem a dalších subjektů v procesu restrukturalizace a privatizace chemického průmyslu

Poslankyně Eva Nováková


28. Vládní návrh zákoníku práce /sněmovní tisk 1153/ - prvé čtení

Místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí ČR Zdeněk Škromach
Poslanec František Koníček


29. Vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákoníku práce /sněmovní tisk 1154/ - prvé čtení

Místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí ČR Zdeněk Škromach
Poslanec František Koníček
Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová
Poslanec Miroslav Kalousek
Poslankyně Alena Páralová
Poslanec Josef Janeček
Poslanec Oldřich Vojíř
Poslankyně Anna Čurdová
Poslanec Stanislav Grospič
Ministr obrany ČR Karel Kühnl
Poslanec Tomáš Vrbík
Poslanec Martin Říman
Místopředseda PSP Vojtěch Filip
Poslanec Zdeněk Jičínský
Poslanec Michal Doktor
Poslanec Zdeněk Jičínský
Poslanec Petr Šulák
Poslanec Stanislav Grospič
Poslanec Tomáš Vrbík
Poslanec Michal Kraus
Poslanec Miroslav Kalousek
Poslanec Oldřich Vojíř
Poslanec Miroslav Beneš
Poslanec Miroslav Grebeníček
Poslanec Jaromír Talíř
Poslanec Martin Říman
Poslanec Michal Doktor
Místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí ČR Zdeněk Škromach
Poslanec František Koníček
Místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí ČR Zdeněk Škromach
Poslanec Miroslav Kalousek
Místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí ČR Zdeněk Škromach


28. Vládní návrh zákoníku práce /sněmovní tisk 1153/ - prvé čtení

Poslankyně Miroslava Vlčková
Poslanec František Koníček
Poslanec Michal Doktor
Poslanec Miroslav Kalousek
Poslanec Martin Říman


29. Vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákoníku práce /sněmovní tisk 1154/ - prvé čtení

Poslanec František Koníček
Poslanec Jan Kavan
Poslanec Michal Doktor
Místopředseda PSP Vojtěch Filip

(Jednání skončilo v 18.32 hodin.)


Přihlásit/registrovat se do ISP