(17.50 hodin)

Poslanec Michal Doktor: Nebude to faktická poznámka. Nezbývá mi však, než reagovat na tu část vystoupení pana poslance Miroslava Grebeníčka, ve které se snažil naprosto skandálně a bezpříkladně podsunout Občanské demokratické straně, resp. mé kolegyni a mým kolegům, kteří zde v rozpravě vystoupili, slova, která nikdo neřekl. Nikdo zde neřekl slova, kterými by ODS naznačovala tendenci vytlačovat odbory jako součást tripartity. Nikdo z členů a z poslanců vystupujících v rozpravě nezpochybňoval postavení sociálních partnerů v tak zásadních věcech, jako je jednání např. o zákoníku práce.

Prosím prostřednictvím pana předsedajícího pana poslance Miroslava Grebeníčka, aby si přečetl vystoupení paní kolegyně Páralové, členky ODS, pana poslance Římana, člena ODS, mé vlastní. Pakliže shledá mou výtku jako irelevantní, jsem připraven se mu omluvit jako člověku. Pakliže zjistí, že lže a že podsunul Občanské demokratické straně slova, která nikdy neřekla, prosím, aby učinil on totéž vůči mně, případně mým kolegům, členům ODS.

Zásadně jsem zpochybnil pouze fakt, že se zde odborový svaz, resp. odboráři - říkám v uvozovkách, vím, že je to velmi zjednodušené - snaží ovlivnit kvalitu pracovněprávních vztahů i těch zaměstnanců, kteří nejsou členy odborových svazů. Opakuji číselný argumentář. Uvedl-li zde pan zpravodaj, že zaměstnanců jsou zhruba 4 miliony, odborářů je zhruba 25 % tohoto stavu zaměstnanců. Myslím si, že je neodpovědné, že se odboráři derou do pozice, v níž chtějí ovlivňovat kvalitu pracovněprávních vztahů jiných zaměstnanců, nečlenů odborových svazů. To je úvaha, která nemá nic společného s tvrzením pana poslance Miroslava Grebeníčka.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Michalu Doktorovi. Má ještě někdo zájem vystoupit v rozpravě? Není tomu tak.

Před ukončením rozpravy, než bychom rozhodli o jejím ukončením, byl procedurální návrh, který si nechám zopakovat od pana zpravodaje. Byl to návrh pana kolegy Kalouska. A ptám se, jestli je zájem o slovo ještě před ukončením rozpravy od pana navrhovatele nebo pana zpravodaje, nebo až po skončení obecné rozpravy.

 

Místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí ČR Zdeněk Škromach: Po skončení obecné rozpravy.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Čili teď bych jenom poprosil pana zpravodaje, aby uvedl návrh přednesený panem Miroslavem Kalouskem, který je dán před ukončením rozpravy. Je to návrh na odročení, jestli jsem tomu správně rozuměl... Pan zpravodaj návrh přesně přednese, bude to nejjednodušší.

 

Poslanec František Koníček: Děkuji za udělení slova, pane předsedající. Uvedu jen velmi stručně, že v rozpravě vystoupilo celkem 12 diskutujících. A první, pan předseda kolega poslanec Kalousek, uvedl v podstatě následující návrh, který má řekněme tři možné verze. V tom pořadí, jak byly uváděny, je budu tlumočit na mikrofon. Za prvé to byl návrh na odročení do doby dosažení konsensu v rámci Rady hospodářské a sociální dohody. V případě, že by bylo zamítnuto, potom druhý návrh, vrátit předlohu vládního návrhu k přepracování, a v případě, že by to bylo zamítnuto, navrhuje zamítnutí předložené předlohy vládního návrhu.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Ale to už je hlasování normální. Čili před ukončením rozpravy je zde pouze návrh na odročení.

Ještě se hlásí pan ministr práce a sociálních věcí a místopředseda vlády Zdeněk Škromach. Prosím, pane místopředsedo, máte slovo.

 

Místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí ČR Zdeněk Škromach: Pane předsedající, vážené dámy a pánové, chtěl bych se nyní vyjádřit jenom k přednesenému návrhu, protože předpokládám, že potom bych ještě k proběhlé diskusi řekl některé věci.

Ale pokud jde o návrhy pana předsedy Kalouska, tak tady je jednoznačné, ať je to kterýkoliv z těchto návrhů, ať už je to návrh na přerušení, na vrácení vládě, to je stejné jako zamítnutí, protože v podstatě ví velmi dobře, že lhůty pro schválení tohoto návrhu zákona jsou jednoznačně dány, a chceme-li to zvládnout v tomto volebním období, pak prostě jiná možnost než neschválit zamítnutí v prvním čtení v této chvíli prostě není. Čili hlasování o kterémkoliv z těchto tří návrhů má stejný důsledek. To znamená, že zákoník práce v tomto volebním období nebude.

A možná ještě jedna věc, protože ta s tím souvisí, neboť pan předseda Kalousek to navrhoval v souvislosti s hledáním dohody sociálních partnerů. Tady možná ještě jedna poznámka. Ve spoustě vystoupení tady zaznívalo zpochybňování reprezentativnosti odborových svazů. Chci jenom upřesnit, že ČMKOS není samozřejmě jedinou odborovou centrálou a že organizovanost v České republice je přibližně kolem jedné třetiny, více než 30 % zaměstnanců je členy odborů, což je poměrně významná skupina. Jsou země, kde tato reprezentativnost je daleko nižší.

Ale chtěl bych také připomenout těm, kteří zdůrazňovali neustále, zda mají právo tito odboráři mluvit za zaměstnance a zda mohou za ně sjednávat výhody nebo vyjednávat. Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, uvědomte si jednu věc, že zaměstnavatelské svazy čili odbory zaměstnavatelů, které jsou v reprezentaci, zastupují také pouze asi 30 % všech zaměstnavatelů, tedy zaměstnávají také asi 30 % všech zaměstnanců, a to i těch, kteří nejsou odborově organizováni, protože odbory samozřejmě působí i u zaměstnavatelů, kteří nejsou součástí zaměstnavatelských svazů. Čili jestliže v tuto chvíli tady zpochybňujete jednoho ze sociálních partnerů, a to odbory, tím, že jejich organizovanost je přibližně více než 30 %, pak zpochybňujete nepřímo i reprezentaci zaměstnavatelskou představovanou zaměstnavatelskými svazy, které tvoří v podstatě odbory zaměstnavatelů, která má podobnou organizovanost jako odbory.

Za této situace je samozřejmě potřeba daleko více mít rigidnější pracovní právo než za situace, která je, jak jste vzpomínali, například v Německu, Rakousku nebo jiných zemích, kde organizovanost na obou stranách je výrazně vyšší a kde obzvláště, pokud jde o vyšší kolektivní smlouvy, pokrývají mnohem širší počet firem a počet zaměstnanců. A nikdo nezpochybňuje to, že práva nebo podmínky vyjednané v kolektivních smlouvách se vztahují i na ty, kteří nejsou organizováni.

Chtěl bych proto v této chvíli jenom požádat o to, abyste nepodpořili návrh na přerušení, protože to je samozřejmě stejné hlasování jako o zamítnutí tohoto zákona. A já věřím tomu, že z poslaneckého klubu sociální demokracie nikdo nebude hlasovat pro tyto návrhy, protože je to samozřejmě součást našeho volebního programu.

A mimochodem, jenom pro zajímavost. Opět naši koaliční partneři potěšili a nezklamali, protože ačkoliv ve všech koaličních smlouvách a ve všech vládních programech je jako jedna z věcí, kterou má vláda jako prioritu, uveden zákoník práce, zároveň s podmínkou, že se nesníží práva zaměstnanců a jejich zástupců, a přesto dva z koaličních partnerů zpochybňují tyto koaliční dohody, které byly uzavřeny za toto volební období mám pocit že třikrát, takže rozumím tomu.

A možná ještě jedno upřesnění. Několikrát se tady objevilo, že Legislativní rada vlády konstatovala, že návrh zákoníku je v rozporu s ústavním pořádkem. Legislativní rada vlády konstatovala, že je možné, že by mohl být, to znamená, že má určitou pochybnost, nikoliv že řekla, že tomu tak je. To jenom pro upřesnění pro ty, kdo třeba například váhají apod. Myslím si totiž, že žádný právník by se nevyjádřil, že to tak je, protože to je jeho právní názor, a s konečnou platností v takovém případě může rozhodnout jenom Ústavní soud. (Potlesk poslanců ČSSD.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu místopředsedovi vlády a ministru práce a sociálních věcí Zdeňku Škromachovi. A protože jsme stále v otevřené rozpravě, dám nyní slovo řádně přihlášenému panu poslanci Miroslavu Kalouskovi. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP