(10.50 hodin)

Poslanec Miroslav Svoboda: Děkuji. A nyní bychom šli ke standardním pozměňovacím návrhům. Navrhuji hlasovat o pozměňovacím návrhu pod označením A, pozměňovací návrhy obsažené v usnesení rozpočtového výboru č. 610 ze dne 6. září 2005, tisk 996/1. Stanovisko souhlasné. (Ministr: Kladné stanovisko.)

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Zahájil jsem hlasování číslo 251. Kdo je pro? Kdo je proti?

Z přítomných 182 pro návrh 172, proti nikdo. Návrh byl přijat.

 

Poslanec Miroslav Svoboda: Děkuji. Dále bych doporučil hlasovat o pozměňovacím návrhu pod označením B kolegy Miloslava Vlčka. Stanovisko souhlasné. (Ministr: Kladné stanovisko.)

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Zahájil jsem hlasování číslo 252. Kdo je pro? Kdo je proti?

Ze 182 pro návrh 167, proti nikdo. Návrh byl přijat. Další návrh, prosím.

 

Poslanec Miroslav Svoboda: Děkuji. Poslední - pozměňovací návrh pod označením C poslance Ludvíka Hovorky. Mé stanovisko je neutrální. (Ministr: Neutrální stanovisko.)

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Zahájil jsem hlasování číslo 253. Kdo je pro? Kdo je proti?

Ze 183 přítomných pro návrh 165, proti 1. Návrh byl přijat.

 

Pokud se nepletu, tím jsme se vypořádali se všemi pozměňovacími návrhy, proto budeme hlasovat o celém návrhu zákona.

Přednesu návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s vládním návrhem zákona, kterým se mění zákon č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů, podle sněmovního tisku 996, ve znění schválených pozměňovacích návrhů."

 

Zahájil jsem hlasování 254. Kdo je pro? Kdo je proti?

Ze 184 přítomných pro návrh 177, proti nikdo. Návrh byl přijat. Konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas.

 

Děkuji panu zpravodaji i panu ministrovi.

Další bod, který budeme projednávat, je bod s pořadovým číslem 78.

(Střídání předsedajícího.)

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Kolegyně a kolegové, dalším bodem je bod

 

78.
Vládní návrh zákona o státním dluhopisovém programu
na úhradu závazku ze státní záruky za konsolidaci a stabilizaci
bankovního sektoru ve prospěch České národní banky
/sněmovní tisk 1053/ - třetí čtení

 

Místo u stolku zpravodajů zaujal pan ministr financí a já prosím také zpravodaje rozpočtového výboru pana poslance Martina Kocourka. (Poslanec Vlček mimo mikrofon sděluje, že poslanec Kocourek je omluven.)

Teď jsem se právě dozvěděla, že pan poslanec Kocourek je omluvený, a za rozpočtový výbor tedy se této role zpravodaje ujme pan poslanec Doležal. Pozměňovací návrhy byly rozdány jako sněmovní tisk 1053/3.

Otevírám rozpravu. Nemám žádnou písemnou přihlášku. Ptám se, zda se někdo další hlásí z místa. Není tomu tak. Rozpravu končím.

Nyní tedy poprosím pana poslance Doležala, aby se ujal role zpravodaje, a přikročíme k hlasování o pozměňovacích návrzích. Nejdříve prosím pana zpravodaje, aby nám oznámil postup, jak budeme při hlasování pokračovat.

 

Poslanec Vladimír Doležal: Děkuji. Paní místopředsedkyně, dovolte, abych navrhl proceduru hlasování. Navrhuji, abychom nejdříve hlasovali o pozměňovacích návrzích pod písmenem A rozpočtového výboru, poté o mém pozměňovacím návrhu pod písmenem B a potom o zákonu jako celku.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Ano, já si myslím, že pokud nemá nikdo námitky, je to velmi jednoduchá procedura, málo pozměňovacích návrhů, že můžeme rovnou přistoupit k hlasování.

Takže nejdříve budeme hlasovat o pozměňovacím návrhu pod písmenem A, pozměňovací návrh rozpočtového výboru. Prosím o stanoviska jak pana ministra, tak pana zpravodaje. (Obě stanoviska jsou kladná.) Děkuji.

 

Zahajuji hlasování. Kdo souhlasí, stiskněte tlačítko a zvedněte ruku. Kdo je proti návrhu?

V hlasování pořadové číslo 255 z přítomných 183 pro bylo 169, nikdo proti. Návrh byl přijat.

 

Poslanec Vladimír Doležal: Teď budeme hlasovat o pozměňovacím návrhu pod písmenem B. Kladné stanovisko. (Ministr: Kladné stanovisko.)

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Děkuji. Zahajuji hlasování. Kdo souhlasí, stiskněte tlačítko a zvedněte ruku. Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 256 z přítomných 184 pro bylo 160, proti nikdo. I tento návrh byl přijat.

 

Poslanec Vladimír Doležal: Nyní jsme vyčerpali všechny pozměňovací návrhy, takže můžeme hlasovat o zákonu jako celku.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Děkuji. Přednesu návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s vládním návrhem zákona o státním dluhopisovém programu na úhradu závazku ze státní záruky za konsolidaci a stabilizaci bankovního sektoru ve prospěch České národní banky, podle sněmovního tisku 1053, ve znění schválených pozměňovacích návrhů."

 

Zahajuji hlasování. Kdo souhlasí, stiskněte tlačítko a zvedněte ruku. Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 257 z přítomných 184 pro bylo 93, proti 84. Návrh byl přijat. Konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas.

 

Děkuji panu ministrovi i panu poslanci Doležalovi a končím projednávání tohoto bodu.

Nevím, jestli ten ruch znamená, že bude docházet ke kontrole výsledku hlasování, ale snad tomu tak není. (Zástupci poslaneckých klubů provádějí kontrolu hlasování.)

Paní poslankyně Páralová se hlásí o slovo.

 

Poslankyně Alena Páralová: Kolegyně a kolegové, velmi se omlouvám, ale musím zpochybnit hlasování, protože na sjetině mám ano, a hlasovala jsem ne. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Ano. Budeme o vaší námitce hlasovat bez rozpravy. Budeme hlasovat o námitce paní poslankyně Páralové proti výsledku hlasování.

 

Zahajuji hlasování a prosím, abyste stiskli tlačítko a uvedli ruku, kdo souhlasíte s touto námitkou. Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 258 z přítomných 183 pro bylo 51, proti 1. Návrh byl přijat.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP