Pokračování schůze Poslanecké sněmovny
19. října 2005 v 9.06 hodin

Přítomno: 184 poslanců

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Milé kolegyně, vážení kolegové, přeji vám dobrý den. Zahajuji další jednací den 48. schůze Poslanecké sněmovny a všechny vás vítám.

Prosím, abyste se přihlásili svými identifikačními kartami nebo mi, stejně jako kolega Břetislav Petr, který má náhradní kartu č. 2, sdělili, kdo požádal o vydání náhradní karty.

Sděluji z tohoto místa a autoritou funkce mně svěřené, že z dnešního jednání se omluvili tito kolegové a kolegyně: Martin Kocourek z důvodu nemocniční léčby a vyšetření, Vladimír Laštůvka z důvodu zahraniční pracovní cesty, Vlastimil Tlustý z pracovních důvodů, Milan Ekert a Veronika Nedvědová z důvodu účasti na Shromáždění Meziparlamentní unie v Ženevě, Walter Bartoš a Jiří Pospíšil z důvodu pracovní cesty v Karlovarském kraji.

Z členů vlády se z pracovních důvodů omlouvá její předseda Jiří Paroubek a Milan Urban z důvodu zasedání Mezivládní česko-ruské komise.

Jen pro vaši lepší orientaci sděluji, že na dnešní dopoledne jsme pevně zařadili body 66, 67, 68, po jejich projednání budeme projednávat další návrhy zákonů ve třetím čtení, u nichž byla splněna zákonná lhůta. Mohu vám prozradit sladké tajemství, že se jedná o body 77, 78, 86 a 87. Připomínám, že na 12.30 hodin jsme zařadili volební bod 230, což je návrh na volbu předsedy vyšetřovací komise Poslanecké sněmovny pro zhodnocení role vlády, privátních firem a dalších subjektů v procesu restrukturalizace a privatizace chemického průmyslu. Připomínám rovněž, že odpolední jednání zahájíme blokem prvních čtení, z nichž na prvním místě je zákoník práce.

V tuto chvíli mám zde přihlášku s procedurálním návrhem paní kolegyně Michaely Šojdrové, které uděluji slovo.

 

Poslankyně Michaela Šojdrová: Děkuji. Vážený pane místopředsedo, kolegyně a kolegové, dovolte, abych navrhla pevné zařazení bodu, který má zatím pořadové číslo 104. Jedná se o druhé čtení tisku 949, což je novela zákona o vysokých školách a dalších zákonů. Navrhuji jeho pevné zařazení za pevně zařazené body zítra, ve čtvrtek. Podle informací, které mám, by to měl být třetí bod za již pevně zařazený bod č. 232.

Zdůvodním tento návrh na změnu v pořadu schůze velmi vážnou situací, která nastala po změně financování vysokých škol, zejména kolejí a menz. Náš návrh novely zákona obsahuje řešení v oblasti sociálních dávek pro studenty ze sociálně slabších rodin a domníváme se, že je nutné, aby tento návrh zákona byl projednán co nejdříve. Děkuji za vyhovění této žádosti.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Kdo se další hlásí s procedurálním návrhem? (Nikdo.)

Kolegyně a kolegové, obávám se, že nás v tuto chvíli budou čekat přinejmenším dvě hlasování, neboť jakkoliv rozumím důvodům, které uvádí paní kolegyně Šojdrová pro pevné zařazení bodu 104, opravdu z pozice řídícího schůze mi nezbývá nic jiného než konstatovat, že naše platné usnesení mi něco takového neumožňuje a že já ze svého subjektivního pohledu nepovažuji tento bod a tento návrh za zvlášť odůvodněný případ.

Jediné, co paní kolegyni v tuto chvíli zbývá - a věřím, že se tím nezmění náš křehký něžný vztah, který máme - je vyslovit nesouhlas s postupem předsedajícího, ale doopravdy nemohu v tuto chvíli konat jinak.

 

Poslankyně Michaela Šojdrová: Já si dovolím, pane místopředsedo, vyslovit námitku s tímto postupem, protože tento stav nebyl způsoben subjektivně námi předkladateli, ale musím říci, že je způsoben systémem práce Poslanecké sněmovny, která mění pořadí i jiných bodů. Čili vyslovuji námitku a domnívám se, že důvod k projednání ve druhém a třetím čtení na tomto plénu Poslanecké sněmovny je velmi závažný z důvodu sociální situace studentů. Děkuji.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP