(9.10 hodin)

Místopředseda PSP Ivan Langer: Dobře. Myslím, že obdobnou argumentaci by mohli zvolit i navrhovatelé daňových zákonů. Nicméně já jsem rozhodl, jak jsem rozhodl. Vy jste využila možnosti, kterou vám dává jednací řád.

Budeme tedy hlasovat nejprve o námitce proti rozhodnutí předsedajícího nenechat hlasovat o pevném zařazení bodu 104. Tedy budeme hlasovat o námitce proti postupu předsedajícího, který nenechal hlasovat o pevném zařazení bodu 104. V případě, když tato námitka bude schválena, budeme následně hlasovat o pevném zařazení bodu 104 jako třetího bodu čtvrtečního dopoledního jednání.

 

V tuto chvíli zahajuji hlasování s pořadovým číslem 225. Ptám se, kdo je pro tuto námitku. Kdo je proti?

Z přítomných 150 pro návrh 91, proti 27. Námitka byla přijata.

 

Budeme tedy hlasovat o procedurálním návrhu paní kolegyně Šojdrové, a to zařadit bod 104 jako třetí v pořadí zítra dopoledne.

Zahájil jsem hlasování s pořadovým číslem 226. Kdo je pro? Kdo je proti?

Z přítomných 153 pro návrh 74, proti 20.

 

Přiznám se, že logice těch dvou hlasování nerozumím. (Smích v sále.)

Kolega Martínek má náhradní kartu číslo 35.

Táži se, zda existuje nějaká námitka proti výsledkům hlasování. Tak první hříšník se našel - pan kolega Říha.

 

Poslanec Vladimír Říha: Vážený pane místopředsedo, dámy a pánové, velmi se omlouvám, ale zpochybňuji hlasování. Hlasoval jsem pro, na sjetině mám křížek.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: No vidíte, tak ne možná dvě hlasování, a možná čtyři, možná také víc. Tentokrát máme námitku proti výsledkům hlasování.

 

Zahájil jsem hlasování číslo 227. Kdo souhlasí s touto námitkou, nechť stiskne tlačítko, zvedne ruku. Kdo je proti?

Ze 155 přítomných pro námitku se vyslovilo 107, proti 3.

 

Námitka byla přijata, takže čtvrté hlasování v souvislosti s návrhem paní kolegyně Šojdrové.

Pan kolega Vávra má náhradní kartu číslo 4.

 

A já pro jistotu, jakkoliv jsem si jist, že všichni víte, o čem hlasujete, přeci jen zopakuji, o co jde. A to zařadit bod čtyři jako třetí v pořadí našeho zítřejšího dopoledního jednání.

Zahájil jsem hlasování číslo 228. Kdo je pro? Kdo je proti?

Ze 159 přítomných pro návrh 91, proti 19. Tak napočtvrté to vyšlo.

 

Nevidím žádnou další přihlášku avizující procedurální návrh na změnu programu, a proto přikročíme k projednávání avizovaných bodů.

 

Tím prvním je bod číslo 66, a to

 

66.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 61/1997 Sb., o lihu a o změně a doplnění
zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění
pozdějších předpisů, a zákona České národní rady č. 587/1992 Sb., o spotřebních
daních, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o lihu), ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 946/ - třetí čtení

 

Prosím, aby místo u stolku zpravodajů zaujal pan ministr zemědělství Zgarba, pan zpravodaj kolega Pavel Kováčik. Sděluji, že pozměňovací návrhy jsou uvedeny ve sněmovním tisku 946/3. Prosím o klid.

Otvírám rozpravu ve třetím čtení. Hlásí se pan kolega Kováčik. Prosím.

 

Poslanec Pavel Kováčik: Pane předsedající, paní a pánové, jsme ve třetím čtení. Já bych poprosil, aby se, ještě než se bude hlasovat o zákonu, hlasovalo o stažení mého pozměňovacího návrhu pod číslem D2.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Ano. Jen pro stenozáznam opravuji číslo karty pana kolegy Vávry ze čtyřky na osmičku.

Hlásí se někdo další do rozpravy ve třetím čtení? Nevidím žádnou přihlášku, rozpravu končím.

Chci se zeptat pana ministra, zda k lihu chce nás obohatit závěrečným slovem. (Nechce.) Líh bez závěrečného slova.

Závěrečné slovo zpravodaje také ne. Přesto prosím zpravodaje, aby přistoupil k řečništi a přednesl nám návrh procedury.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP