(9.20 hodin)

Poslanec Pavel Kováčik: Mohu-li, pane předsedající, navrhuji následující proceduru, kterou vám předkládám rozčleněnou do šesti kroků. V prvním kroku budeme rozhodovat mezi pozměňovacími návrhy pod označením A, B7 a C. Jsou to návrhy, které řeší každý jiným způsobem stejnou věc. Ve druhém kroku bychom hlasovali zbytek usnesení zemědělského výboru, to znamená zbytek návrhu pod označením B, s tím, že návrh B9 je v kolizi s návrhem E4. Pak bychom měli tedy rozhodnout o této kolizi. Ve třetím kroku budeme hlasovat návrh D1, projde-li stažení návrhu D2. Neprojde-li stažení, pak i návrh D2. Ve čtvrtém kroku, bude-li hlasovatelný, budeme hlasovat o návrhu E1. V pátém kroku E2, E3. V šestém kroku, bude-li ještě hlasovatelný bod E4, budeme o něm hlasovat. Jde o účinnost. A to je ten bod, o němž jsem ohlásil, že je v kolizi s bodem E9. Potom o zákonu jako celku, a můžeme se s tím vypořádat velmi rychle.

Děkuji.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji za vašich šest kroků. Má někdo námitku proti navrženému postupu? Prosím, pane kolego. Nejdříve pan poslanec, potom pan ministr.

 

Poslanec Karel Kratochvíle: Vážený pane předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové, já si myslím, že pan zpravodaj nám zapomněl v proceduře hned ze začátku vypustit bod D2.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Nebojte se, já na to myslím. To bude první hlasování. To bude můj přídavek a můj sedmý krok.

Pan ministr financí.

 

Místopředseda vlády a ministr financí ČR Bohuslav Sobotka: Děkuji. Vážený pane místopředsedo, vážení poslanci, vážené poslankyně, já bych chtěl požádat pana zpravodaje, zdali by se o bodu B6 a B9 mohlo hlasovat zvlášť v rámci usnesení zemědělského výboru. Týká se to nepřímé novelizace zákona o spotřební dani. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji. Pan kolega Doktor má náhradní kartu číslo 1.

Znamená to, že v druhém Kováčikově kroku budeme hlasovat jen o části B a zvlášť o B6 a B9.

Kdo se další hlásí? Pan kolega Hovorka.

 

Poslanec Ludvík Hovorka: Vážený pane místopředsedo, vážená vládo, vážené paní poslankyně a vážení páni poslanci, já bych chtěl jenom poprosit, tak jak byl čten první krok procedury, aby ty pozměňovací návrhy byly hlasovány v pořadí A, C a B7. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Pan kolega Kováčik řekl, že jsou ty body v protikladu, a navrhoval pořadí A, B7 a C. Takže jenom jiné pořadí pro případ, když nebude schválen ten A.

 

Poslanec Pavel Kováčik: Ano. Já jsem načítal A, B7, C. Pan kolega navrhuje A, C, B7. Já s tím nemám problém. Rovněž tak nemám problém s pořadím, tak jak navrhoval pan ministr Sobotka. A co se týká pochybností o pořadí hlasování v kroku 4 a 5, to znamená E1, pak E2, E3 - v případě, že projde bod D1, bude bod E1 nehlasovatelný.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Slyšeli jsme slovo zpravodaje.

 

Poslanec Pavel Kováčik: Pane předsedající, já si myslím, že můžeme hlasovat.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Dobře. Je ještě nějaká námitka, připomínka k proceduře? Není. Nepovažuji za důležité proceduru schvalovat zvláštním hlasováním, přikročíme přímo k hlasování.

Nejprve tedy, předpokládám, návrh na stažení bodu D2.

 

Poslanec Pavel Kováčik: Ano. Čili nejdříve budeme hlasovat o návrhu na stažení bodu D2. Zpravodaj souhlasí. (Předkladatel souhlasí.)

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Zahájil jsem hlasování číslo 229. Kdo je pro? Kdo je proti?

Z přítomných 174 pro návrh 165, proti nikdo. Návrh byl přijat. Další návrh.

 

Poslanec Pavel Kováčik: Dalším návrhem je návrh pod označením A. Zpravodaj nesouhlasí. (Předkladatel souhlasí.)

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Zahájil jsem hlasování číslo 230. Kdo je pro? Kdo je proti?

Z přítomných 176 pro návrh 129, proti 39. Návrh byl přijat.

 

Poslanec Pavel Kováčik: Nyní budeme, pane předsedající, hlasovat o návrhu C. Zpravodaj nesouhlasí. (Předkladatel: On je nehlasovatelný.) - A pardon, omlouvám se, tím se návrhy C a B7 staly nehlasovatelnými.

My budeme hlasovat o návrzích zbytku usnesení zemědělského výboru s výjimkou B6, B9. Čili teď budeme hlasovat návrh B6. Zpravodaj souhlasí. (Předkladatel souhlasí.)

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Zahájil jsem hlasování s pořadovým číslem 231. Kdo je pro? Kdo je proti?

Z přítomných 176 pro návrh 129, proti 1. Návrh byl přijat.

 

Poslanec Pavel Kováčik: Nyní budeme hlasovat, pane předsedající, o návrhu B9. Zpravodaj souhlasí. (Předkladatel souhlasí.)

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Zahájil jsem hlasování číslo 232. Kdo je pro? Kdo je proti?

Ze 176 přítomných pro návrh 162, proti 1. Návrh byl přijat.

 

Poslanec Pavel Kováčik: Nyní, pane předsedající, je třeba, abychom se vypořádali se zbytkem usnesení zemědělského výboru. Zpravodaj souhlasí. (Předkladatel souhlasí.)

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Zahájil jsem hlasování číslo 233. Kdo je pro? Kdo je proti?

Ze 176 přítomných pro návrh 123, proti nikdo. Návrh byl přijat.

 

Poslanec Pavel Kováčik: Nyní, pane předsedající, je na řadě návrh D1. Zpravodaj souhlasí. (Předkladatel souhlasí.)

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Zahájil jsem hlasování číslo 234 o bodu D1. Kdo je pro? Kdo je proti?

Ze 178 pro návrh 126, proti 1. Návrh byl přijat.

 

Poslanec Pavel Kováčik: Pane předsedající, pan kolega Doktor bude určitě vaším prostřednictvím souhlasit s tím, že návrh E1 je tudíž nehlasovatelný.

Budeme tedy hlasovat o návrhu E2.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP