(18.30 hodin)
(pokračuje Kladívko)

Dále jsou tu další dílčí novely, které by měly vést k přípravě České republiky na přístup k Schengenské dohodě.

Mezi dalšími prvky novely bych vybral ještě dvě věci, a to je směrnice Rady č. 204/81 Evropských společenství, to je nová úprava vydávání povolení k dlouhodobému pobytu za účelem ochrany cizinců a návrh na zjednodušení možnosti získání pobytu nad 90 dní za účelem podnikání, tak aby toto řízení bylo realizováno současně s řízením o získání živnostenského oprávnění.

Já bych se chtěl zastavit u jedné věci a tou je účinnost této novely. Vláda, jak již jsem četl, schválila tento rozsáhlý materiál 24. srpna letošního roku a navrhla účinnost od 1. ledna příštího roku. Já se domnívám, že i kdybychom dělali cokoliv, za čtyři měsíce nedokážeme tento zákon projednat v našem legislativním procesu. Domnívám se, že vláda neodhadla své síly, takže budeme muset ve druhém čtení velice pečlivě jednat o tom, jak s účinností zákona. Já bych chtěl jen upozornit na to, že pokud ta účinnost nastane a vejde v platnost podmínka pouze pěti let nepřetržitého pobytu na území České republiky k udělení trvalého pobytu, vznikne situace, kdy 38 tisíc cizinců rázem zaplaví úřady Cizinecké policie. Z těch 38 tisíc cizinců to bude 20 tisíc v Praze. Já se domnívám, že doba účinnosti musí být stanovena tak, aby dala možnost příslušné přípravy cizineckým úřadům na to, aby tuto mašinérii zvládly.

Přesto se domnívám, že zákon můžeme pustit do druhého čtení.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji vám, pane poslanče. Otevírám obecnou rozpravu. V tuto chvíli mám jednu přihlášku - od paní poslankyně Táni Fischerové, takže jí dávám slovo.

 

Poslankyně Taťána Fischerová: Vážený pane předsedající, členové vlády, kolegyně a kolegové, v krátké době projednáváme další návrh novely zákona o pobytu cizinců. Jak řekl pan ministr Bublan, tento návrh přináší několik vítaných změn, které budou nepochybně posunem k lepšímu v postavení cizinců v naší zemi. Zejména jde o zkrácení lhůty pro udělení trvalého pobytu z deseti na pět let, což je přínosem jak pro cizince, kteří se rozhodli v naší zemi žít a pracovat, tak také pro naši zemi, která tím může získat nejen lepší pověst, ale i příspěvky ke zlepšení demografie, ekonomiky, kultury a dalších oblastí. Dobrou novinkou je také zkrácení lhůty pro udělení pobytu ve zvláštních případech ukončení azylového řízení z pěti let na čtyři roky a také možnost udělení dlouhodobého pobytu za účelem ochrany, například pro svědky trestného činu, oběti obchodování s lidmi apod.

Bohužel, tato novela neřeší žádný ze závažných problémů, které jsem zmínila při minulých projednáváních zákona, a nemohu se zdržet, abych nepřipomněla, že by bylo navýsost potřebné odstranit tvrdost správního vyhoštění, lépe vyřešit otázku vztahu správního vyhoštění a překážky vycestování, zabývat se problémem zabezpečení osob, jimž je uděleno vízum za účelem strpění pobytu atd. Proto ve druhém čtení podám pozměňovací návrhy, které se těchto bodů týkají.

Děkuji vám.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji paní poslankyni Táně Fischerové. Hlásí se někdo další do rozpravy? Pokud ne, tak obecnou rozpravu končím.

Ptám se pana ministra, zdali hodlá přednést závěrečné slovo. Ne. Pan zpravodaj také ne.

 

Přistoupíme k hlasování. Budeme se zabývat návrhem na přikázání. Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání výboru pro obranu a bezpečnost a já se ptám, zdali má někdo nějaký jiný návrh. Nemá.

Zahájil jsem hlasování, které má pořadové číslo 224. Kdo souhlasí, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Děkuji. Kdo je proti?

Hlasování skončilo. Hlasovalo 126 poslanců, 97 bylo pro, nikdo proti. Tento návrh byl přijat.

 

Protože není o čem hlasovat dále, končím první čtení této vládní předlohy. Děkuji panu ministru Františku Bublanovi a panu poslanci Kladívkovi.

Hlásí se pan poslanec Macháček.

 

Poslanec Antonín Macháček: Vážený pane místopředsedo, kolegyně a kolegové, dovolte mi, abych v tuto chvíli jménem poslaneckého klubu ČSSD vás požádal o souhlas s přestávkou do 19.00 hodin.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Vyhovíme panu poslanci Macháčkovi? (Výkřiky ze sálu: Ne!) Slyšíte? Co mám dělat, pane poslanče? Vyhovíme, samozřejmě, protože to je dobrým zvykem v této Poslanecké sněmovně.

Končím dnešní odpolední jednání. Sejdeme se zítra v 9 hodin ráno. Přeji vám hezký večer v Praze.

 

(Jednání skončilo v 18.36 hodin.)

***
Přihlásit/registrovat se do ISP