Stenografický zápis 48. schůze, 18. října 2005


(Jednání zahájeno ve 14.04 hodin.)

Předseda PSP Lubomír Zaorálek
Poslanec Jaroslav Krákora
Poslankyně Michaela Šojdrová
Poslanec Pavel Severa
Poslanec Jan Vidím
Poslanec Michal Kraus
Poslanec Jozef Kubinyi
Poslanec Jaromír Talíř
Poslanec Josef Janeček
Poslanec Karel Kratochvíle
Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová
Poslanec Pavel Hojda
Poslanec Petr Bratský
Poslanec Vladimír Doležal
Poslankyně Eva Dundáčková
Poslanec Karel Vymětal
Poslankyně Michaela Šojdrová
Poslanec Jiří Pospíšil
Poslanec Vlastimil Ostrý
Poslanec Vladimír Koníček
Místopředseda vlády a ministr financí ČR Bohuslav Sobotka
Poslanec Michal Doktor
Místopředseda vlády a ministr financí ČR Bohuslav Sobotka
Místopředseda PSP Ivan Langer
Poslanec Michal Kraus
Poslanec Vlastimil Ostrý
Poslanec Radim Turek
Poslanec Petr Šulák


47. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění zákona č. 307/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, a zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 1066/ - prvé čtení

Místopředseda vlády a ministr dopravy ČR Milan Šimonovský
Poslanec Jaromír Schling
Poslanec Karel Sehoř
Místopředseda vlády a ministr dopravy ČR Milan Šimonovský


48. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 49/1997 Sb., o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony /sněmovní tisk 1069/ - prvé čtení

Místopředseda vlády a ministr dopravy ČR Milan Šimonovský
Poslanec Pavel Hojda
Poslanec Eduard Vávra
Poslanec Pavel Hojda
Místopředseda vlády a ministr dopravy ČR Milan Šimonovský


49. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 1099/ - prvé čtení

Místopředseda vlády a ministr dopravy ČR Milan Šimonovský
Poslanec Miroslav Kapoun
Poslanec Karel Sehoř
Místopředseda vlády a ministr dopravy ČR Milan Šimonovský
Poslanec Michal Doktor
Místopředseda PSP Jan Kasal
Ministr zemědělství ČR Petr Zgarba


8. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 955/ - druhé čtení

Ministr zemědělství ČR Petr Zgarba
Poslanec Josef Bíža
Poslankyně Iva Šedivá
Poslanec Pavel Severa
Poslanec Miloslav Vlček
Poslanec Josef Bíža
Poslanec Tomáš Vrbík
Poslanec Ludvík Hovorka
Poslankyně Iva Šedivá
Poslanec Pavel Severa
Poslanec František Pelc
Poslanec Tomáš Vrbík


9. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 917/ - druhé čtení

Ministr zemědělství ČR Petr Zgarba
Poslanec Josef Řihák
Poslanec Karel Kratochvíle
Poslanec Josef Vícha
Poslanec Josef Mandík


25. Vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony v oblasti veřejného zdravotního pojištění /sněmovní tisk 1150/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2

Poslankyně Lucie Talmanová
Poslanec Josef Janeček
Místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí ČR Zdeněk Škromach
Poslanec Jaroslav Krákora


26. Vládní návrh zákona o zdravotní péči /sněmovní tisk 1151/ - prvé čtení

Místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí ČR Zdeněk Škromach
Poslanec Vladimír Říha


27. Vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zdravotní péči /sněmovní tisk 1152/ - prvé čtení

Místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí ČR Zdeněk Škromach
Poslanec Vladimír Říha
Místopředseda PSP Jan Kasal
Poslankyně Lucie Talmanová


26. Vládní návrh zákona o zdravotní péči /sněmovní tisk 1151/ - prvé čtení

Místopředseda PSP Jan Kasal


33. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 189/2004 Sb., o kolektivním investování, ve znění zákona č. …./2006 Sb., a zákon č. 15/1998 Sb., o Komisi pro finanční trh a o změně a doplnění dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 1158/ - prvé čtení

Místopředseda vlády a ministr financí ČR Bohuslav Sobotka
Poslanec Vladimír Doležal
Poslanec Petr Braný


34. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 221/1999 Sb., o vojácích z povolání, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 585/2004 Sb., o branné povinnosti a jejím zajišťování (branný zákon), zákon č. 143/1992 Sb., o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a v některých dalších organizacích a orgánech, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 1161/ - prvé čtení

Ministr obrany ČR Karel Kühnl
Poslanec Pavel Hönig


41. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a omezování znečištění, o integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů (zákon o integrované prevenci), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony /sněmovní tisk 1148/ - prvé čtení

Ministr životního prostředí ČR Libor Ambrozek
Poslanec Josef Vícha
Poslanec Václav Mencl
Ministr životního prostředí ČR Libor Ambrozek


50. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 477/2001 Sb., o obalech a o změně některých zákonů (zákon o obalech), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 1067/ - prvé čtení

Ministr životního prostředí ČR Libor Ambrozek
Poslanec Rudolf Tomíček


51. Vládní návrh zákona o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými přípravky a o změně zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 320/2002 Sb., o změně a zrušení některých zákonů v souvislosti s ukončením činnosti okresních úřadů, ve znění pozdějších předpisů (zákon o prevenci závažných havárií) /sněmovní tisk 1070/ - prvé čtení

Ministr životního prostředí ČR Libor Ambrozek
Poslanec František Pelc


52. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony /sněmovní tisk 1107/ - prvé čtení

Ministr vnitra ČR František Bublan
Poslanec Tomáš Kladívko
Poslankyně Taťána Fischerová
Poslanec Antonín Macháček
Místopředseda PSP Jan Kasal

(Jednání skončilo v 18.36 hodin.)


Přihlásit/registrovat se do ISP