(15.20 hodin)
(pokračuje Zaorálek)

Mezitím na vedení Sněmovny zaznělo, že ve stejné době bude probíhat slyšení v Senátu na téma digitalizace a média, a proto jsme se dohodli, že toto pevné zařazení zrušíme a místo toho budeme projednávat smlouvy. Já bych ještě potřeboval odhlasovat to, že zrušíme to pevné zařazení těch bodů, protože by to vlastně bylo neustále platné.

 

Takže bychom zrušili pevné zařazení bodů 195, 199, 200, 217, 218 a 219.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro zrušení tohoto pevného zařazení bodů, stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Hlasování má pořadové číslo 200. Přítomno je 174 poslanců, pro hlasovalo 158, proti 2, takže návrh byl přijat a my jsme se s tím vypořádali.

 

Zeptám se, jestli někdo ještě má nebo měl návrh, který se nehlasoval a měl se hlasovat. Pokud ne, upravili jsme pořad schůze a máme před sebou to, co jsme si odhlasovali, a v dnešním pořadu jako první máme bod 47.

Pan poslanec Turek má ještě něco procedurálního.

 

Poslanec Radim Turek: Děkuji, pane předsedo. Paní poslankyně, páni poslanci, při dodatečné kontrole hlasování jsem se značným odstupem zjistil, že při pátečním hlasování "volba členů vyšetřovací komise Unipetrol", bod 229, v hlasování číslo 174 mám uvedeno na hlasovací sjetině, že jsem hlasoval ano, já jsem se ovšem zdržoval hlasování. Toto hlasování samozřejmě se značným časovým odstupem a vzhledem k poměru hlasů ani nezpochybňuji, ale prosím, aby to bylo takto zaznamenáno ve stenozáznamu. Děkuji.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Dobře, bude to zaznamenáno pro věky.

Já poprosím pana ministra Šimonovského, protože přichází série jeho zákonů, které jsme pevně zařadili, to jsou zákony 47, 48 a 49. Tím prvním je návrh zákona o silniční dopravě. Ještě něco prosím? Pan poslanec Šulák. Omlouvám se panu ministrovi, ještě chvilinku strpení, pan poslanec Šulák chce ještě něco uvést na pravou míru.

 

Poslanec Petr Šulák: Vážený pane předsedající, vážená vládo, vážené kolegyně a kolegové poslanci, obdobně jako kolega Turek bych zde chtěl učinit prohlášení, že při hlasování č. 129 jsem hlasoval proti panu kolegovi Tlustému, a na záznamu se objevilo ano.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Děkuji, je to pro záznam. Je to vše, doufám. Mohu nyní požádat pana ministra Šimonovského, aby se dostavil k řečnickému pultu a přednesl úvodní slovo k návrhu zákona č. 111 o silniční dopravě atd.

 

47.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě,
ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel
na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti
za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů
(zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění zákona č. 307/1999 Sb.,
ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních
komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, a zákon č. 200/1990 Sb.,
o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 1066/ - prvé čtení

 

Prosím, pane ministře, máte slovo.

 

Místopředseda vlády a ministr dopravy ČR Milan Šimonovský: Pane předsedo, dámy a pánové, předložený návrh bezprostředně navazuje na nařízení Rady č. 3821 z roku 1985, o záznamovém zařízení v silniční dopravě. V souvislosti se zvýšenými požadavky na dodržování dob řízení, dob odpočinku a bezpečnostních přestávek a také s ohledem na technický rozvoj bylo toto nařízení novelizováno mj. nařízeními 2135 z roku 1998 a 1360 z roku 2002, která zavádějí digitální tachografy, které nahrazují dosavadní analogová záznamová zařízení.

Systém digitálních tachografů se vztahuje na všechny státy Evropské unie a zahrnuje nová silniční vozidla a silniční vozidla, u kterých dochází k výměně tachografového zařízení. Jsou to vozidla pro přepravu nákladů, u nichž maximální povolená váha vozidla včetně návěsu nebo přívěsu přesahuje 3,5 tuny, anebo jsou to vozidla pro přepravu cestujících vhodná pro přepravu více než devíti osob včetně řidiče. Povinnost vybavit vozidlo digitálním tachografem se nevztahuje na speciální vozidla ozbrojených sil, vozidla používaná pro záchranné činnosti a zdravotní účely.

Zavedení systému digitálních tachografů vyžaduje novelu tří zákonů. Nařízení Evropského společenství je již přímo použitelné, návrh se proto soustřeďuje na úpravu vydávání paměťových karet. Jsou čtyři druhy paměťových karet - karta řidiče, karta vozidla, servisní karta a kontrolní karta, a stanoví se také orgány příslušné k jejich vydávání.

Návrh vytváří podmínky pro aplikaci uvedeného nařízení Evropského společenství, zlepšuje bezpečnost silniční dopravy a pracovní podmínky řidičů. Doporučuji proto, aby Poslanecká sněmovna propustila tento návrh do dalšího čtení.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Dobře, pane ministře, děkuji vám za úvodní slova a prosím nyní pana poslance Jaromíra Schlinga, který byl určen zpravodajem pro prvé čtení, aby také on řekl svá první slova k tomuto zákonu.

 

Poslanec Jaromír Schling: Pane předsedo, dámy a pánové, tento vládní návrh zákona přichází do Sněmovny dá se říci na poslední chvíli, protože už od srpna t. r. platí povinnost vybavovat vozidla digitálními tachografy. Digitální tachograf je jeden z velmi rozsáhlých projektů Evropské unie. Možná že po družicovém systému Galileo, nepochybně alespoň pro dopravu, druhý nejvýznamnější systém, který umožní harmonizaci podmínek jak pro posádky vozidel, tak pro vlastní dopravu. Je zajímavé a chtěl bych vás upozornit, že digitální tachografy mj. poslouží k důsledné kontrole toho, zda řidiči dodržují stanovené bezpečnostní přestávky. To má velký význam jak z hlediska bezpečnosti silničního provozu, tak z hlediska rovných podmínek na trhu, protože by jistě nebylo jedno pro konečnou cenu, kterou dopravce účtuje svým klientům, kdyby řidič neměl takové přestávky, jaké jsou v Evropské unii nařízeny. Je tady tedy jasná harmonizace, která je vlastně podmínkou toho, aby mezistátní doprava mohla nerušeně probíhat.

Vedle toho se k nám velmi často dováží zboží, které je vyráběno za podmínek úplně nesrovnatelných se zvyklostmi v Evropské unii. Textilní zboží, kožedělné výrobky vyrábějí někde v Asii lidé, kteří nemají dovolenou, nemají pevně stanovenou pracovní dobu jako u nás, a nepovažujeme to za nekalou konkurenci. Myslím, že je to chyba a že by bylo dobře se poučit z toho, jakým způsobem se harmonizují podmínky v mezinárodní silniční dopravě. K tomu, aby ty podmínky opravdu byly harmonizovány, abychom zvýšili bezpečnost provozu na našich silnicích, zlepšili vymáhatelnost práva, k tomu všemu by měl posloužit tento zákon. Proto také doporučuji jeho propuštění do druhého čtení. Děkuji.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Děkuji, pane poslanče. Otevírám obecnou rozpravu. Nemám písemné přihlášky, takže se ptám, kdo se do ní hlásí ústně nebo z místa. Je to pan poslanec Sehoř. Prosím pana poslance Sehoře, aby se ujal slova jako první.

 

Poslanec Karel Sehoř: Vážený pane předsedo, dámy a pánové, pan ministr jako předkladatel tady řekl všechny technické věci, to znamená, že jde o zavádění digitálních tachografů a čtyř druhů karet - paměťové karty řidiče, paměťové karty vozidla, paměťové servisní karty a paměťové kontrolní karty. Na jedné straně to přispěje, tak jak říkal i pan zpravodaj, k lepší kontrole bezpečnosti na našich silnicích, a z tohoto důvodu je třeba to uvítat, na druhé straně doufám, že najdeme takovou cestu, aby se příliš nezvyšovala administrativa.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP