Pokračování schůze Poslanecké sněmovny
18. října 2005 ve 14.04 hodin

Přítomno: 176 poslanců

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Dámy a pánové, vážení kolegové, přeji vám příjemné odpoledne. Vítám vás v Poslanecké sněmovně a zahajuji další jednací den 48. schůze Poslanecké sněmovny.

Prosím, abyste se všichni přihlásili identifikačními kartami, někteří mi pak oznámili vydání náhradní karty.

Sděluji vám, že do zahájení schůze jsem obdržel omluvy některých poslanců a ty vám nyní přečtu. Omlouvá se mi pan poslanec Martin Kocourek ze zdravotních důvodů, stejně tak kvůli lékařskému vyšetření se omlouvá Petr Lachnit. Na pracovní cestě v Argentině je pan poslanec Vladimír Laštůvka až do 19. října, z rodinných důvodů se omlouvá paní poslankyně Miloslava Vostrá. Na debatě v Evropském parlamentu v Bruselu jsou poslanci Jan Bauer a Miloš Kužvart, a pan poslanec Milan Ekert se s paní poslankyní Veronikou Nedvědovou účastní shromáždění Meziparlamentní unie v Ženevě.

Mám tady také omluvy členů vlády. Pan premiér Jiří Paroubek je pravděpodobně stále ještě na cestě, nebo na zahraniční cestě ve Francii. Na té je také paní ministryně Petra Buzková. Pan ministr Zdeněk Škromach je na zasedání Výboru pro zaměstnanost, práci a sociální věci v Bruselu. A pan ministr Milan Urban se účastní zasedání mezivládní česko-ruské komise.

Ještě bych vám nejdřív, než vám dám slovo - pan poslanec Pelc má náhradní kartu číslo 14 - tak bych vám dal informace z grémia, co bylo dohodnuto. Nejdříve se to týká zákona, který byl vrácen prezidentem republiky. Je to zákon č. 252 o zemědělství, u něhož byla splněna zákonná lhůta právě dnes, a proto bych si přál, abychom ho projednali jako první bod v pátek 21. 10. tohoto týdne. Já vás nechám hned o této věci hlasovat.

 

Zahajuji hlasování. Kdo je pro, tento zákon vrácený prezidentem projednat jako první bod v pátek tento týden? Prosím, abyste se vyjádřili. Kdo je pro, ať podpoří tento návrh. Kdo je proti, tak ať řekne ne.

Hlasování má pořadové číslo 186. Přítomno 122, pro hlasovalo 92, proti 10. Tento návrh byl přijat.

 

Takže upozorňuji, že návrh zákona o zemědělství vrácený prezidentem bude projednán v pátek jako první bod, 21. 10. tento týden.

Dnešní jednání zahájíme pevně zařazenými body, to je to, v čem jsme vyšli vstříc panu ministru Šimonovskému, 47, 48, 49, pak je tam bod 90, 8, 9, 10 a budeme pokračovat ve schváleném pořadí.

Teď už budu vyvolávat vás, jak se mi hlásíte nebo jak jsem obdržel písemné přihlášky. Když dovolíte, nejdřív jsem obdržel písemnou přihlášku pana poslance Jaroslava Krákory a pak paní poslankyně Šojdrové. Mám tady další ústní, pana poslance Severu, Vidíma, Krause, Kubinyiho. Já si to napíšu, s dovolením - Severa, Vidím, Kraus, Kubinyi, pan poslanec Talíř také se hlásil a ještě pan poslanec Janeček, Kratochvíl a paní místopředsedkyně Němcová a pan poslanec Hojda. Tak máme pořadí asi deseti poslanců.

Nejdřív pan poslanec Krákora, toho požádám jako prvního.

 

Poslanec Jaroslav Krákora: Vážené kolegyně, vážení kolegové, vážený pane předsedo, dovolte mi navrhnout přeřazení bodu číslo 90, sněmovní tisk 810, který by měl být čtvrtým bodem dnešního programu, přeřadit na příští schůzi Poslanecké sněmovny.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: To jsme slyšeli - bod 90 vyřadit z této schůze.

Další paní poslankyně Šojdrová a připraví se pan poslanec Severa.

 

Poslankyně Michaela Šojdrová: Děkuji. Vážený pane předsedo, kolegyně a kolegové, dovolte, abych navrhla dvě změny ve schválení pořadu schůze. A sice - navrhuji bod 89, což je tisk 674 ve druhém čtení, zařadit na čtvrtek jako třetí bod. A za něj navrhuji zařadit stávající bod číslo 186, tisk 949, rovněž ve druhém čtení, tedy ve čtvrtek jako čtvrtý bod.

Navrhujeme to v dohodě s ostatními předkladateli i se zpravodajem a upozorňuji, že jde o zařazení za již pevně zařazené body číslo 224 a 232. Děkuji.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Pardon, ale podle jednacího řádu je třeba říci ten důvod pevného zařazení, upozorňuji.

 

Poslankyně Michaela Šojdrová: Dovolte, abych velmi stručně zdůvodnila. Jedná se o body, které jsou již dlouhou dobu projednávány ve druhém čtení, a je zde zájem ze strany zpravodajů o pevné zařazení, aby mohli s jistotou být přítomni při jeho projednávání.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: To je zajímavé. Dobře, Sněmovna rozhodne, jak tyto důvody platí.

Prosím pana poslance Severu jako dalšího.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP