(16.10 hodin)
(pokračuje Sehoř)

Ministerstvo dopravy bohužel nešlo cestou liberalizace tím způsobem, že by vytvořilo podmínky pro vytvoření takzvané živé dopravní cesty. Myslím si, že to by byla opravdu cesta k liberalizaci drážní dopravy, ale na to si budeme muset ještě nějaký ten pátek počkat.

Děkuji.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Pane poslanče, to byl váš příspěvek do obecné rozpravy. Kdo bude další vystupovat v obecné rozpravě? Není nikdo další do obecné rozpravy. Obecnou rozpravu končím.

Pane ministře, je možné požádat vás o závěrečné slovo, prosím?

 

Místopředseda vlády a ministr dopravy ČR Milan Šimonovský: Pane předsedo, myslím si, že bych reagoval jen na poslední slova pana poslance Sehoře. Živou dopravní cestu rozhodla tato Sněmovna, nebo živou a mrtvou dopravní cestu rozhodla tato Sněmovna v zákoně 77, o transformaci Českých drah, s. p., a tento zákon s tím nikterak nesouvisí. Myslím si, že není ani možné, aby do této problematiky vstupoval.

Jinak souhlasím s tím, že diskusi povedeme hlavně ve výborech, protože se jedná o velmi odborné věci.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Dobrá, přesuňte se tedy do výborů.

Hlasovat můžeme asi pouze o přikázání. Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání hospodářskému výboru. Jiný návrh zřejmě není. Takže budeme hlasovat o tomto přikázání.

Musím vás odhlásit, protože je otázka, jak se ve sněmovně situace vyvinula. Prosím, přihlaste se.

 

A budeme hlasovat o návrhu na přikázání hospodářskému výboru.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Hlasování má pořadové číslo 205, přítomno je v této chvíli 101 poslanců, pro hlasovalo 107, proti žádný. Přikázání bylo provedeno. Návrh byl přikázán k projednání hospodářskému výboru.

 

Děkuji panu ministrovi, předložil sérii bodů, i panu poslanci Kapounovi, zpravodaji. Končím projednávání bodu č. 49.

Teď mě prosím kontrolujte… Pan poslanec Doktor má něco pro nás? Ještě nějaká procedura, ale já už možná požádám pana místopředsedu Kasala, aby mě vystřídal.

Pan poslanec Doktor má slovo.

 

Poslanec Michal Doktor: Není to, pane předsedo, případně pane místopředsedo, k proceduře. Musím opět využít přednostního práva, alespoň v tuto chvíli, kdy zastupuji předsedu poslaneckého klubu, vcelku symbolicky zhruba s hodinovým odstupem od vypjaté rozpravy, kterou jsme zde vedli s panem ministrem financí. Mám totiž před sebou záznam o hlasování ve velmi citlivé věci. Nechtěl jsem vstupovat do vystoupení pana ministra dopravy a také jsem vytrval až do chvíle, kdy tady bude přítomen ministr financí i ministr zemědělství, a prosím oba dva o chvíli pozornosti.

Jestliže základem té naší nedohody, resp. rozepře, kterou jsme zde vedli s panem ministrem financí, byla určitá výzva ke korektnosti, kolegialitě a vzájemnému pochopení podávaných návrhů, pak je mi velmi smutno ze záznamu hlasování, který držím před sebou, a sice z hlasování pořadové číslo 188, kdy jsme v 15.02 hodin, vážené kolegyně a kolegové, hlasovali o zcela zásadní normě, resp. návrhu pana poslance Tlustého, který navrhoval, abychom se opětovně zabývali tzv. restituční tečkou.

Nemusíme zde vést podrobnou rozpravu na toto téma, je ovšem každému z nás zřejmé, že právní stav uplatňovaný k 31. 12. letošního roku a právní stav, který v oblasti vypořádání restitucí nastane od 1. 1. roku příštího, je kvalitativně velmi, velmi rozdílný. Vypořádání restitucí, které byly uplatněny a kde procedura byla zahájena v průběhu letošního roku, a srovnání s tím, na kolik budou vypořádány nároky od 1. 1. 2006, deklasuje vypořádání od 1. 1. příštího roku až na úroveň jedné desetiny. Přitom neexistují na straně státu nějaké kvalifikované překážky, například že by nebylo dost půdy, resp. že by existovala nějaká jiná hmatatelná překážka, která by nám nedovolovala naplnit jeden ze základních atributů právního státu, a sice vypořádání nároků oprávněných osob. Té volné státní půdy - promiňte nejsem zemědělec, budu mluvit v hrubých odhadech - je zhruba 560 tisíc hektarů, možná že ta průběžná čísla jsou o trochu menší, zatímco uplatněné restituční nároky se týkají zhruba 300 tisíc hektarů, a možná že to číslo je o něco větší, či něco menší, průběžný stav se velmi dynamicky proměňuje.

Jestliže říkám, že uplatnění restitucí a jejich konečné vypořádání od 1. 1., zůstane-li právní stav takový, jak je nastaven v současné době, se bude výrazně lišit, pak se ale vůbec nic nezmění pro stát, resp. pro daňového poplatníka. Proto jsem žádal, aby zde seděl v tu chvíli, kdy budu vystupovat, ministr financí.

Velmi nerad vám sděluji věc, která už je ovšem obecně sdíleným faktem, že oprávněné osoby právě v tísni, která je vyvolána oním platným datem k 31. 12. letošního roku, podávají jiný druh žaloby, a sice nejen podle tohoto zákona na přímé vypořádání pozemku, na který uplatňovali nárok, ale obecnou žalobu na pohledávku vůči státu a uplatňují nároky na pozemky úplně jiné než ty, které jim byly nabídnuty. A vedle toho samozřejmě také uplatňují nárok absolutní úhrady ve finančním vyjádření. Pro stát ta změna právního stavu od 1. 1. nebude znamenat žádnou úsporu. Bude naopak znamenat výdaje další, výdaje za prohrané soudní pře, výdaje za právní službu, kterou stát bude muset mít nepochybně na svou obranu, kterou ale nutně musí prohrát. V konečném důsledku tak stát, resp. daňový poplatník zaplatí ještě více, než by musel, kdybychom přistoupili na projednání toho návrhu, který pan poslanec Tlustý navrhoval.

Pan ministr financí se dovolával zdravého rozumu. Já bych se chtěl dovolávat téhož mezi námi. Pohlédnu-li však na záznam z hlasování, musím říci, že alespoň v řadách sociální demokracie, kdybych jej chtěl nalézt, jsou pouze dvě semínka. Nebudu ta hlasování označovat jménem, protože mám pocit, že v současné náladě, která panuje pod vedením Bohuslava Sobotky v sociální demokracii, bych těm lidem spíše ublížil. Chtěl bych vás ale vyzvat, aby oni zmiňovaní ministři mi jasně odpověděli, jakou metodou chceme zajistit, aby právní stav, který je zbytečně komplikován, a časová tíseň, která je zbytečně nastavená onou většinovou vůlí sociální demokracie a KSČM, byla buď posunuta, a to v řádném jednání, anebo nějakým mimořádným nástrojem, který si buď osvojí vláda, anebo dostatečná většina v této Poslanecké sněmovně.

Průběh hlasování, které jsme zde zmiňoval, svědčí o opaku. Chci věřit, že to byla v podstatě nahodilá nálada a že většinový zájem, a sice udržet atributy právního státu, je jiný a že oba zmiňovaní ministři se vysloví nejen k tomu, co jsem zde uvedl já, ale navrhnou i postup, který v očích oprávněných osob udrží Poslaneckou sněmovnu jako sbor, který chce dostát právům a jejich nárokům.

Děkuji. (Ojedinělý potlesk z pravé části síně.)

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Dámy a pánové, je to věc, které nemohu jako řídící schůze sice zabránit, kterou musím připustit, nicméně projednávání bodu mezi body mně velmi nekonvenuje. S tím se vám musím svěřit.

Nicméně hlásí se o slovo pan ministr Zgarba, nezbývá mi, než mu slovo dát.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP