Sněmovní tisk 955
Novela z. o vodovodech a kanalizacích - EU

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3 Senát PS O V S PS PS Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 20. 4. 2005.
Zástupce navrhovatele: ministr zemědělství.

Poslanecká sněmovna

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 8. 11. 2005 návrh zákona Senátu jako tisk 179, dokument 179/0.

 • O

  Organizační výbor dne 8. 11. 2005 stanovil garančním výborem Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu (Jan Nádvorník) a přikázal tisk k projednání: Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí (Petr Fejfar), Výbor pro záležitosti Evropské unie (Karel Schwarzenberg).

 • V
  • Výbor pro záležitosti Evropské unie projednal návrh dne 16. 11. 2005 a přijal usnesení č. 202, které bylo rozdáno jako tisk 179/2 (zamítá).
  • Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí projednal návrh dne 23. 11. 2005 a přijal usnesení č. 64 (přerušuje projednávání).
  • Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu projednal návrh dne 24. 11. 2005 a přijal usnesení č. 203, které bylo rozdáno jako tisk 179/1 (pozměňovací návrhy).
  • Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí projednal návrh dne 6. 12. 2005 a přijal usnesení č. 67, které bylo rozdáno jako tisk 179/3 (pozměňovací návrhy).
 • S

  Návrh projednán dne 7. 12. 2005 na 8. schůzi Senátu.
  Senát návrh vrátil sněmovně s pozměňovacími návrhy (usnesení č. 273).

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona ve znění, ve kterém byl postoupen Senátu rozeslán 14. 12. 2005 poslancům jako tisk 955/5.
  Dokument Senátu doručen sněmovně a rozeslán 14. 12. 2005 poslancům jako tisk 955/6.
  O návrhu zákona vráceném Senátem hlasováno 3. 2. 2006 na 53. schůzi.
  Sněmovna setrvala na původním návrhu zákona (hlasování č. 351, usnesení č. 2161).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 13. 2. 2006.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 27. 2. 2006.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 8. 3. 2006.

Zákon vyhlášen 15. 3. 2006 ve Sbírce zákonů v částce 29 pod číslem 76/2006 Sb.Hesla věcného rejstříku: Vodohospodářství

Hesla Přehledu legislativní činnosti: Doprava a spoje, Národní hospodářství, Občan, Státní správa a justice, Těžba a výroba, Životní prostředí

Deskriptory EUROVOCu: odpadní voda, pitná voda, regionální orgány státní správy, rozvod vody, spotřeba vody, veřejná správa, vodní hospodářství, vodohospodářské stavby, živnost

Navržené změny předpisů (2)ISP (příhlásit)