Stenografický zápis 53. schůze, 3. února 2006


(Jednání opět zahájeno v 9.04 hodin.)

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová
Poslanec Jaroslav Krákora
Poslankyně Jitka Vojtilová
Poslankyně Hana Šedivá
Poslanec Ladislav Skopal
Poslanec Pavel Hojda
Poslanec Pavel Kováčik
Poslankyně Alena Páralová
Poslanec Petr Pleva
Poslanec Jaroslav Krákora
Poslankyně Jitka Vojtilová
Místopředseda PSP Ivan Langer
Poslanec Jaroslav Krákora
Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová
Poslanec Petr Pleva
Poslanec Václav Exner
Místopředseda PSP Ivan Langer
Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová

(Jednání přerušeno v 9.24 hodin.)
(Jednání pokračovalo v 9.40 hodin.)

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová
Poslanec Pavel Kováčik
Poslanec Jaroslav Krákora
Místopředseda PSP Ivan Langer
Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová
Poslanec Miloslav Kučera
Poslanec Pavel Kováčik
Poslanec Vlastimil Tlustý
Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová
Poslanec Pavel Kováčik


179. Vládní návrh na vyslání kontingentu speciálních sil rezortu Ministerstva obrany do protiteroristické operace Trvalá svoboda v Afghánistánu /sněmovní tisk 1234/

Ministr obrany ČR Karel Kühnl
Poslanec Antonín Seďa
Poslanec Vilém Holáň
Poslanec Alexander Černý
Poslanec Miroslav Grebeníček
Poslanec Vilém Holáň
Poslanec Alexander Černý
Poslanec Václav Exner
Poslanec Miroslav Grebeníček
Poslanec Vilém Holáň
Poslanec Petr Nečas
Poslanec Václav Exner
Místopředseda PSP Vojtěch Filip
Ministr obrany ČR Karel Kühnl
Poslanec Antonín Seďa


3. Návrh zákona o provádění referenda a o změně některých zákonů (zákon o provádění referenda) /sněmovní tisk 915/3/ - zamítnutý Senátem

Ministr a předseda Legislativní rady vlády ČR Pavel Zářecký
Senátor Jiří Stodůlka
Poslanec Zdeněk Koudelka
Poslanec Pavel Kováčik


4. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 118/2000 Sb., o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 436/2004 Sb. /sněmovní tisk 948/3/ - vrácený Senátem

Místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí ČR Zdeněk Škromach
Senátor Josef Novotný


5. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění zákona č. 81/2005 Sb., a zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 991/3/ - vrácený Senátem

Ministryně informatiky ČR Dana Bérová
Senátor Jaromír Volný
Poslanec Zdeněk Jičínský
Poslanec Václav Exner
Poslanec Tom Zajíček
Poslanec Zdeněk Jičínský
Poslanec Jiří Pospíšil
Poslanec Tom Zajíček
Senátor Jaromír Volný
Poslanec Jiří Václavek
Poslanec Václav Exner
Senátor Jaromír Volný


6. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 1000/3/ - vrácený Senátem

Ministr životního prostředí ČR Libor Ambrozek
Senátor Ivan Adamec


7. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 65/1965 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 1001/3/ - vrácený Senátem

Místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí ČR Zdeněk Škromach
Senátor Jiří Nedoma
Poslankyně Alena Páralová
Poslanec Karel Vymětal
Místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí ČR Zdeněk Škromach


217. Návrh na volbu předsedy stálé komise Poslanecké sněmovny pro kontrolu činnosti Národního bezpečnostního úřadu

Poslanec Pavel Hojda
Místopředseda PSP Vojtěch Filip

(Jednání přerušeno ve 12.37 hodin.)
(Schůze zahájena v 13.47 hodin)

Předseda PSP Lubomír Zaorálek
Poslanec Pavel Hojda


49. Vládní návrh zákona o úrazovém pojištění zaměstnanců /sněmovní tisk 1156/ - druhé čtení

Místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí ČR Zdeněk Škromach
Poslanec Miroslav Opálka
Poslanec Alfréd Michalík
Poslankyně Zdeňka Horníková
Poslankyně Alena Páralová
Poslanec Miroslav Opálka


50. Vládní návrh zákona o změně zákonů souvisejících s přijetím zákona o úrazovém pojištění zaměstnanců /sněmovní tisk 1157/ - druhé čtení

Místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí ČR Zdeněk Škromach
Poslanec Miroslav Opálka
Poslanec Alfréd Michalík
Poslanec Jaroslav Krákora
Poslankyně Alena Páralová
Poslanec Miloslav Vlček
Poslanec Zdeněk Koudelka
Poslanec Miroslav Opálka


9. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 917/4/ - vrácený Senátem

Ministr zemědělství ČR Jan Mládek
Senátor Josef Vaculík


10. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 61/1997 Sb., o lihu a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákona České národní rady č. 587/1992 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o lihu), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 946/4/ - vrácený Senátem

Ministr zemědělství ČR Jan Mládek
Senátor Vladimír Schovánek


11. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 955/5/ - vrácený Senátem

Ministr zemědělství ČR Jan Mládek
Senátor Pavel Eybert
Poslanec Miloslav Kala


12. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 124/2002 Sb., o převodech peněžních prostředků, elektronických platebních prostředcích a platebních systémech (zákon o platebním styku), ve znění zákona č. 257/2004 Sb., a další zákony /sněmovní tisk 967/3/ - vrácený Senátem

Místopředseda vlády a ministr financí ČR Bohuslav Sobotka
Poslanec Jiří Pospíšil


13. Návrh zákona o provádění mezinárodních sankcí /sněmovní tisk 1007/3/ - vrácený Senátem

Místopředseda vlády a ministr financí ČR Bohuslav Sobotka
Senátor Rostislav Slavotínek
Poslanec Miloslav Kala
Poslanec Karel Vymětal


14. Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o provádění mezinárodních sankcí /sněmovní tisk 1008/3/ - vrácený Senátem

Místopředseda vlády a ministr financí ČR Bohuslav Sobotka
Senátor Rostislav Slavotínek
Poslanec František Beneš


15. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 167/1998 Sb., o návykových látkách a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 79/1997 Sb., o léčivech a o změnách a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 1009/3/ - vrácený Senátem

Ministr zdravotnictví ČR David Rath
Poslankyně Lucie Talmanová
Senátor Karel Barták
Předseda PSP Lubomír Zaorálek

(Jednání skončilo v 15.26 hodin.)


Přihlásit/registrovat se do ISP