(12.30 hodin)
(pokračuje Škromach)

Myslím, že jsem řekl jasně v úvodním slovu, že směrnice nemůže být zneužívána k tomu, aby došlo k omezení těchto práv, a to je určitý pokus odvolávky, jestliže směrnice umožňuje tato minima, tak je zavedeme i u nás. Myslím si, že je to špatný výklad, ale bylo by dobré to říkat velmi nahlas.

Paní poslankyně, sděluji vám prostřednictvím řídícího, říkejte velmi nahlas, že chcete zrušit zákoník práce, že chcete zrušit práva zaměstnanců, že chcete zrušit minimální mzdu, že chcete legalizovat švarcsystém, a myslím si, že občané tohoto státu, kteří jsou v závislé činnosti, si jasně udělají představu o tom, jaké vlastně máte představy. Vy je ale mnohdy zastíráte tím, že hovoříte o tom, co dělají jiní. Hovořte o tom, co byste dělali vy, co děláte a jaké máte představy.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu ministru Zdeňku Škromachovi. Pokud se nikdo nehlásí, rozpravu končím. Je zájem o závěrečná slova? Není tomu tak.

Přistoupíme k hlasování podle § 97 odstavec 4 zákona o jednacím řádu Poslanecké sněmovny. K přijetí následujícího usnesení je zapotřebí souhlasu nadpoloviční většiny přítomných poslanců.

Přednesu návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s návrhem zákona, kterým se mění zákon č. 65/1965 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, podle sněmovního tisku 1001/3, ve znění schváleném Senátem, podle sněmovního tisku 1001/4."

 

Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 344. Kdo je pro? Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 344 z přítomných 172 pro 19, proti 111. Návrh nebyl přijat.

 

Pokračujeme podle § 97 odstavec 5 jednacího řádu Poslanecké sněmovny. K přijetí tohoto usnesení je zapotřebí souhlasu nadpoloviční většiny všech poslanců a kvorum 101 už je nastaveno.

Přednesu návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna schvaluje návrh zákona, kterým se mění zákon č. 65/1965 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, ve znění, ve kterém byl postoupen Senátu, podle sněmovního tisku 1001/3."

 

Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 345. Kdo je pro? Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 345 z přítomných 172 pro 122, proti 35. Návrh byl přijat. Konstatuji, že jsme zákon přijali.

 

Končím bod číslo 7. Mínil jsem, že ještě zahájíme bod 8, ale vzhledem k tomu, že bylo odhlasováno, že před polední přestávkou provedeme volbu, zahájím bod číslo 217, kterým je

 

217.
Návrh na volbu předsedy stálé komise Poslanecké sněmovny
pro kontrolu činnosti Národního bezpečnostního úřadu

 

Prosím, aby se slova ujal předseda volební komise Pavel Hojda. Prosím, pane předsedo, máte slovo.

 

Poslanec Pavel Hojda: Děkuji, pane předsedající. Dámy a pánové, dovolte, abych uvedl a řídil bod volba předsedy stálé komise Poslanecké sněmovny pro kontrolu činnosti Národního bezpečnostního úřadu.

Prvního února letošního roku usnesením č. 2143/2006 Poslanecká sněmovna zvolila členy stálé komise Poslanecké sněmovny pro kontrolu činnosti Národního bezpečnostního úřadu. Dnes máme na pořadu volbu jejího předsedy. Ve stanovené lhůtě předložil poslanecký klub sociální demokracie tento návrh - na Miloše Titze, sociální demokracie. Návrh byl zaslán poslaneckým klubům 2. února. Podle jednacího řádu Poslanecké sněmovny se jedná o volbu tajnou. Volba je dvoukolová. Volební lístky jsou připraveny.

Nyní prosím, pane předsedající, abyste otevřel rozpravu k navrženému kandidátovi na předsedu stálé komise.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Ano, děkuji. Otevírám rozpravu a ptám se, kdo se do ní hlásí. Nevidím nikoho, rozpravu končím. Podle § 75 odstavec 1 se stanoví, že předseda stálé komise se volí tajným způsobem. Není tedy možné podat návrh na jiný typ volby a volba musí proběhnout tajně.

Další postup bude podle pokynů předsedy volební komise. Prosím, pane předsedo, máte slovo.

 

Poslanec Pavel Hojda: Vzhledem k tomu, že nebyly vzneseny žádné návrhy, tak vás, pane předsedající, žádám o přerušení tohoto bodu a vyhlášení vykonání tajné volby. Navrhuji, aby se hlasovací lístky vydávaly do 12.45 a poté komise provede vyhodnocení.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Ano, přerušuji bod č. 217, a to tak, že vydávání lístků bude do 12.45 hodin a zároveň od 12.45 hodin vyhlašuji polední přestávku, která skončí ve 13.45 hodin. Ve 13.45 budeme pokračovat v našem odpoledním pořadu a to jsou pevně zařazené body, pouze dva, úrazové pojištění zaměstnanců a úrazové pojištění zaměstnanců související, a pak budeme pokračovat bodem č. 8.

 

(Jednání přerušeno ve 12.37 hodin.)

***
Přihlásit/registrovat se do ISP