(Jednání pokračovalo v 13.47 hodin.)

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Vážené kolegyně a kolegové, přeji vám příjemné odpoledne. Zahájíme náš odpolední program, který máme stanoven.

Nejprve bych poprosil předsedu volební komise pana poslance Pavla Hojdu, aby nás seznámil s výsledky voleb (bod 217). Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Pavel Hojda: Děkuji, pane předsedo. Dámy a pánové, dovolte, abych vás seznámil s výsledky volby předsedy stálé komise Poslanecké sněmovny pro kontrolu činnosti Národního bezpečnostního úřadu.

Počet vydaných hlasovacích lístků 147, odevzdaných 146. Nebyl odevzdán jeden.

Pro poslance Miloš Titze hlasovalo 88 poslanců a poslankyň. V prvním kole byl zvolen Miloš Titz. Já mu blahopřeji. Tímto je volba skončena. (Potlesk levé části Poslanecké sněmovny.)

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Děkuji, pane předsedo. Nyní se můžeme pustit do programu schůze. Schválili jsme si jako první body po polední pauze body 49 a 50. Je to

 

49.
Vládní návrh zákona o úrazovém pojištění zaměstnanců
/sněmovní tisk 1156/ - druhé čtení

 

Jsme tedy ve druhém čtení. Z pověření vlády by tento návrh měl uvést ministr práce a sociálních věcí a zároveň místopředseda vlády Zdeněk Škromach. Prosím pana ministra, aby se ujal slova a uvedl tento první tisk 1156. Prosím, máte slovo.

 

Místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí ČR Zdeněk Škromach: Děkuji. Vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně, páni poslanci, předloženým návrhem zákona o úrazovém pojištění zaměstnanců se mění v souladu s pozicí, kterou zaujala Česká republika v průběhu vyjednávání o podmínkách přístupu České republiky k Evropské unii, dosavadní koncepce poskytování náhrady škody při pracovním úrazu a nemoci z povolání, jejíž právní úprava je obsažena v § 205d zákona č. 65/1965 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a ve vyhlášce Ministerstva financí č. 125/1993 Sb., kterou se stanoví podmínky a sazby zákonného pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání, ve znění pozdějších předpisů.

Dosavadní koncepce poskytování náhrady škody při pracovním úrazu a nemoci z povolání je založena jako zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu a nemoci z povolání ve smyslu § 789 občanského zákoníku. Navrhovaný nový zákon o úrazovém pojištění a navazující o změně zákonů souvisejících s přijetím zákona o úrazovém pojištění, které byly zpracovány na základě věcného záměru zákona o veřejném úrazovém pojištění schváleného vládou, opouští koncepci odškodňování náhrady škody při pracovním úrazu a nemoci z povolání a nahrazuje ji úrazovým pojištěním, které bude tvořit součást sociálního pojištění prováděného Českou správou sociálního zabezpečení.

V průběhu projednávání návrhu zákona došlo k několika pozměňovacím návrhům. Jde především o formulační zpřesnění znění některých ustanovení, dále pak o změny dávek úrazového pojištění ve prospěch poškozených navazující na novou úpravu daně z příjmů a zabezpečení pozůstalých shodně s úpravou občanského zákoníku.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP