(10.50 hodin)
(pokračuje Grebeníček)

Šílený útok vedený fakticky proti vládě Spojených států amerických ukázal, jak zranitelný je náš svět. Musím jasně říci: terorismus je pro mě a pro celou Komunistickou stranu Čech a Moravy nepřijatelný. Vítám v této souvislosti skutečnost, že v Radě bezpečnosti bylo dosaženo jednoty v odsouzení terorismu. Nemohu ale souhlasit se snahou vlády USA politicky a vojensky zneužívat těchto událostí. Odsouzení k smrti nevinných lidí nesmí zastřít reálnou politiku americké vlády, založenou na útočnosti, silových akcích, převaze a útlaku.

Severoatlantické alianci přiřkly Spojené státy americké jedinou politickou roli - prosazovat americké zájmy ve světě. Ne, to už není vojenská a politická organizace skutečně rovnoprávných členů, ale cizinecká legie Spojených států amerických. Proto říkám ne Evropě a světu pod protektorátem Washingtonu, ne světu proměňovanému ve vojenské tábory a základny. Nedávnou výzvu - a poslanec Holáň o ní moc dobře ví - Evropského parlamentu členským státům Evropské unie, aby tlačily vládu Spojených států amerických k dodržování lidských práv, považuji za malé světlo na konci tunelu.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Pan poslanec Holáň se nyní hlásí. Máte slovo, pane kolego.

 

Poslanec Vilém Holáň: Byl jsem jedním z předchůdců kolegy Kühnla, ale to vůbec neznamená, že bych nějak miloval válku nebo po ní volal. Jestliže jsme v situaci, kdy hraje roli i naše odpovědnost, musíme si uvědomit, že prostě ekonomická pomoc musí jít ruku v ruce se stabilizací. Prostě ta země, snažil jsem se to načrtnout, je strukturována trošku jinak, než jsme běžně zvyklí se dívat; jsou tam oblasti, z kterých je třeba ještě vytlačit ty bojůvky, které znesnadňují bezpečnost v této oblasti.

Chci jen zdůraznit, že jistěže netoužím po žádných válkách, nicméně odpovědnost, ta nám zůstává.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Děkuji vám a zeptám se, protože nemám žádnou další přihlášku, zda se někdo hlásí. Pan poslanec Petr Nečas má nyní slovo.

 

Poslanec Petr Nečas: Vážená paní předsedající, dámy a pánové, všichni jsme určitě se zájmem vyslechli vystoupení celé řady předřečníků a především celý peloton řečníků za Komunistickou stranu Čech a Moravy. Komunisté, dámy a pánové, prožívají v tuto chvíli svoji šťastnou hodinku, protože konečně po celé řadě týdnů, ne-li měsíců, se svým hlasováním mohou odlišit od sociální demokracie a hodlají toho zřejmě náležitě využít. Takže jim dopřejme toto štěstí a nechť klidně vystupují dál.

Co se týká samotného merita věci, je evidentní, že operace v Afghánistánu, která měla za důsledek pád talibanského režimu, musí být dotažena do konce. Bylo by obrovskou a hrubou chybou mezinárodního společenství, kdyby Afghánistán opustilo a ponechalo tuto zemi zmítanou tradičními kmenovými i národnostními a etnickými rozpory napospas. Je evidentní, že samozřejmě Afghánistán potřebuje i hospodářský rozvoj. Z tohoto pohledu i jednotlivé stabilizační kroky, které využívají např. i provinčních rekonstrukčních týmů, jsou určitě velice pozitivním krokem a je dobře, že se Česká republika do těchto kroků zapojila.

Na druhé straně ale také platí, že na celé řadě částí území Afghánistánu nadále působí různé teroristické skupiny, skupiny napojené na bývalý talibanský režim, a samozřejmě z tohoto pohledu i vojenské řešení této situace je nezbytným krokem.

To, že Afghánistán je v tuto chvíli zemí velmi nestabilní, zemí, která by bez mezinárodní pomoci jak ekonomické, tak vojenské v oblasti nevydržela, neustála zřejmě svoji stabilitu, to je zjevné. To, že na území Afghánistánu v tuto chvíli např. velmi výrazně a dramaticky roste produkce opia, to je také pravda. Chtěl bych jen podotknout, že v roce 2003 zde opium bylo pěstováno na 80 000 ha, v roce 2004l již na 130 000 ha. Produkce opia z Afghánistánu narostla ze 3500 tun v roce 2003 na 4200 tun čistého opia v roce 2004. Ale dámy a pánové, řešením přece není v tuto chvíli Afghánistán opustit a stáhnout vojenské jednotky, stáhnout stabilizační mise, stáhnout provinční rekonstrukční týmy. Naopak, chceme-li tento problém řešit - a tento problém bude řešitelný pouze v dlouhodobém horizontu - znamená to posílit pomoc Afghánistánu jak v té vojenské, tak v ekonomické oblasti, protože teprve tehdy, až afghánští rolníci dostanou alternativu pěstování opia, tak teprve tehdy bude možné tento problém vyřešit. Doposud je to pro ně otázka prostého přežití, to znamená otázka, že pouze za tento produkt dostanou dostatek finančních prostředků, aby se svými rodinami přežili. Znovu opakuji, i to by nás mělo vést k tomu, že mezinárodní participace na řešení problémů v Afghánistánu je nezbytná a bude nezbytná ještě po dlouhá léta. Mimo jiné i proto, že cílovou zemí nebo cílovou oblastí produkce drog je bezesporu i Evropa včetně České republiky, takže o to větší zájem bychom měli mít o stabilizaci tohoto území, o jeho ekonomický rozvoj nedrogovou cestou a to samozřejmě bez vojenské účasti nejde. Z tohoto pohledu považuji za přirozené, že mezinárodní společenství jak v ekonomické, tak ve vojenské oblasti pokračuje v operacích v Afghánistánu.

Občanská demokratická strana dlouhodobě říká, že z hlediska mezinárodních misí nesouhlasí s příliš častým rozšiřováním těchto misí, že nesouhlasí s tím, abychom především rozdrobovali naši účast po celé planetě. Řekli jsme mnohokrát s jistou nadsázkou, že bychom se neradi dočkali doby, kdy nad Armádou České republiky nebude zapadat slunce, protože bude rozmístěna globálně v malých jednotkách ve velikosti čet nebo rot po celé zeměkouli. Jsme přesvědčeni, že Armáda České republiky by se měla zaměřit na menší počet operací a tyto operace dělat dlouhodobě a důkladně. Dlouhodobě jsme deklarovali po celé toto volební období, že máme tři základní priority, a to je operace v Kosovu, operace v Afghánistánu a operace v Iráku. Také proto jsme vždycky všechny tyto operace podpořili naprosto jednoznačným hlasováním poslanců i senátorů Občanské demokratické strany.

To, že v současné době působíme ve skutečnosti na čtyřech místech, to znamená vedle Kosova, Afghánistánu a Iráku také na území Bosny a Hercegoviny, není dáno hlasováním poslanců ODS, je to dáno rozhodnutím jiných politických sil ve Sněmovně. My jsme Přesvědčeni, že v tuto chvíli je třeba tento mezinárodní závazek České republiky respektovat, ale chci zdůraznit, že pro vyslání naší jednotky do operace Evropské unie v Bosně a Hercegovině Občanská demokratická strana nehlasovala.

Z tohoto pohledu musím říci, že naše priority zůstaly stejné, to znamená nadále našimi prioritami jsou operace v Kosovu, v Afghánistánu a v Iráku, a proto poslanci Občanské demokratické strany podpoří vyslání, příp. udržení našich jednotek v těchto teritoriích, a proto i podpoříme tento návrh vlády. Považovali bychom za velmi dobré, kdyby stejný přístup měli i poslanci vládní koalice.

Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Děkuji panu poslanci Petru Nečasovi. Byl poslední přihlášený do diskuse. Vidím ještě další přihlášku pana poslance Exnera. Prosím.

 

Poslanec Václav Exner: Paní místopředsedkyně, členové vlády, dámy a pánové, dovolím si jen doufám nevelkou reakci na vystoupení pana poslance Nečase. Bylo by skutečně dobře, kdybychom si vyjasnili z toho vojenského hlediska, co to znamená, když někdo řekne "operace musí být i vojensky dotažena do konce".

***
Přihlásit/registrovat se do ISP