(15.20 hodin)
(pokračuje Barták)

V té první části návrhu zákona tak, jak jej připravilo Ministerstvo zdravotnictví, o návykových látkách, není žádný problém, protože tam je snaha dosáhnout plné slučitelnosti zákona o návykových látkách s právem Evropského společenství.

Navrhovaná druhá část zákona o ochraně veřejného zdraví je bezprostředně reakcí na negativní výsledky plošné kontroly restauračních a jiných zařízení. V případě porušení povinnosti, které by mohlo mít za následek ohrožení života a zdraví, může orgán ochrany veřejného zdraví okamžitě provozovnu uzavřít. Čili srovnávají se pravomoci České obchodní inspekce a hygieny. Tam samozřejmě Senát jednoznačně souhlasil. (V sále je rušno.)

Dále ale garanční výbor a i Senát odmítl novelu zákona o léčivech -

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Pardon, prosím vás, tady už začíná být atmosféra příliš rozverná. Je to poslední bod, který projednáváme, prosím ještě o trochu klidu k tomu.

 

Senátor Karel Barták: Čili odmítl tu třetí část návrhu, která byla iniciována v Poslanecké sněmovně. Myslíme si, že šlo o reakci na hrozící ptačí chřipku, aby praktičtí lékaři mohli brát očkovací látky přímo od distributorů. To je samozřejmě velmi odpovědné rozhodnutí, porušit to oddělení léčení od léků, a myslíme si, že jestliže Poslanecké sněmovně o to jde, má možnost ve vládním návrhu zákona 1190 o léčivech tuto otázku otevřít.

Takže paní poslankyně, páni poslanci, žádám vás o podporu senátního návrhu zákona.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Děkuji panu senátorovi a v této chvíli probíhá rozprava. Nevidím žádnou ruku nahoře, že by se do ní někdo hlásil, tak to znamená, že diskuse nebude. Naopak, rozpravu ukončím a prosím, abyste se dostavili do sálu, protože budeme hlasovat podle § 97 odst. 4 zákona o jednacím řádu. K přijetí usnesení je zapotřebí souhlasu nadpoloviční většiny přítomných poslanců.

Takže prosím o pozornost k návrhu usnesení: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s návrhem zákona, kterým se mění zákon č. 167/1998 Sb., o návykových látkách a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 79/1997 Sb., o léčivech a o změnách a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, podle sněmovního tisku 1009/3, ve znění schváleném Senátem, podle sněmovního tisku 1009/4." O tom budeme hlasovat.

 

Zahajuji hlasování. Kdo je pro, stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Hlasování má pořadové číslo 358. Přítomno 149, pro hlasovalo 47, proti 10, návrh nebyl přijat.

 

Budeme hlasovat ještě jednou podle § 97 odst. 5. K přijetí je zapotřebí souhlasu nadpoloviční většiny všech poslanců, tedy souhlasu 101 poslanců.

Návrh zní: "Poslanecká sněmovna schvaluje návrh zákona, kterým se mění zákon č. 167/1998 Sb., o návykových látkách a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 79/1997 Sb., o léčivech a o změnách a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, ve znění, ve kterém byl postoupen Senátu, podle sněmovního tisku 1009/3."

 

Zahajuji hlasování. Kdo je pro, přijmout toto, stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Hlasování má pořadové číslo 359. Přítomno 150 poslanců, pro hlasovalo 104, proti 2, návrh byl přijat. Konstatuji, že jsme návrh zákona přijali.

 

Končím projednávání bodu č. 15 a končím také jednací den Sněmovny. Přeji vám příjemný víkend.

 

(Jednání skončilo v 15.26 hodin.)

***
Přihlásit/registrovat se do ISP