Pokračování schůze Poslanecké sněmovny
3. února 2006 v 9.04 hodin

Přítomno: 179 poslanců

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Vážené paní poslankyně, páni poslanci, členové vlády, dovolte mi, abych vás přivítala na dalším jednacím dnu 53. schůze Poslanecké sněmovny.

Prosím, abyste se všichni nejprve přihlásili svými identifikačními kartami, a sdělím, že zatím mi náhradní kartu oznámili tito kolegové: pan poslanec Kapoun - náhradní karta č. 1, paní poslankyně Mazuchová - náhradní karta č. 3, pan kolega Hašek - náhradní karta č. 8 a pan kolega Skopal - náhradní karta č. 6.

Nyní jsou na řadě omluvy z dnešního jednání. Do této chvíle mi byly předloženy tyto omluvy - nejprve z řad poslanců. Omlouvají se: Martin Kocourek - ze zdravotních důvodů, Tomáš Kvapil - rodinné důvody, Vlastimil Ostrý - rodinné důvody, Radim Turek - zdravotní problémy v rodině. Z členů vlády se omlouvají: Vítězslav Jandák - zahraniční pracovní cesta, David Rath - neodkladné pracovní povinnosti, Cyril Svoboda - pracovní návštěva Angolské republiky, Namibijské republiky, Tanzanské sjednocené republiky a Nigerijské federativní republiky, dále Milan Šimonovský - pro zahraniční pracovní cestu do Bruselu. To jsou zatím omluvy z dnešního jednání, které mám k dispozici.

Nyní je na řadě informace o tom, jaký bude průběh dnešního dopoledního jednání. Víte dobře, že máme pevně zařazený bod č. 179, potom 131 a 133 - ne, 131, 3 až 15, to jsou návrhy zákonů zamítnuté Senátem, dále budeme pokračovat v projednávání bodů ve schváleném pořadí. Registruji přihlášku, ale vydržte ještě jedno oznámení: Než dojde k projednávání těchto bodů, budeme nejdříve hlasovat o jedné písemné interpelaci, o níž nebylo hlasováno včera. Tolik základní informace o tom, co nás čeká.

Nyní se dostáváme k procedurálním otázkám k návrhu pořadu schůze. Mám zde dvě písemné, takže nejprve poprosím pana kolegu Krákoru, potom paní poslankyni Jitku Vojtilovou, potom registruji paní poslankyni Šedivou a dále pana kolegu Skopala. Prosím, pan poslanec Krákora má slovo.

 

Poslanec Jaroslav Krákora: Vážená paní místopředsedkyně, vážené kolegyně, vážení kolegové, dovoluji si navrhnout na dnešní schůzi zařadit bod č. 49 a 50, to je sněmovní tisk 1156 a s ním související 1157, je to úrazové pojištění zaměstnanců, jako druhý a třetí bod dnešního jednání. Vzhledem k tomu, že nám odpadl mediální zákon, tak si myslím, že to je možné. (Poznámky z pléna: Ještě neodpadl.)

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Musím vás ujistit, že bod ještě neodpadl, nicméně registruji váš návrh na to, aby body č. 49 a 50 se staly druhým a třetím bodem našeho dnešního dopoledního jednání. Bude tam problém, protože to jsou myslím druhá čtení, na pátek dopoledne jsou zařazena třetí čtení, bude muset rozhodnout Sněmovna, zda s takovýmto průnikem do třetích čtení souhlasí.

Nyní má slovo paní poslankyně Vojtilová.

 

Poslankyně Jitka Vojtilová: Vážené kolegyně, vážení kolegové, dovolte mi jeden procedurální návrh. Jedná se o pevné zařazení bodů č. 148, 149 a 150, je to vládní návrh zákoníku práce, tisk 1153, doprovodné zákony k zákoníku práce, 1154, a vládní návrh zákona, kterým se upravují požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví, tisk 1155. Navrhuji zařadit je jako pevné body 8. 2., což je středa, jako třetí, čtvrtý a pátý bod jednání.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Zařadit jako pevné body na 8. 2. ve středu jako… ? (Posl. Vojtilová: Třetí, čtvrtý a pátý bod dopoledního jednání.) Třetí, čtvrtý a pátý bod dopoledne. Jaké jsou to body schůze, paní poslankyně? Nemáte ta čísla?

 

Poslankyně Jitka Vojtilová: Jsou to body č. 148, 149 a 150. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Děkuji vám. Prosím nyní paní poslankyni Šedivou.

 

Poslankyně Hana Šedivá: Děkuji. Paní předsedající, vážené kolegyně, kolegové, já podávám rovněž procedurální návrh, a to návrh na pevné zařazení bodu č. 145, vládní návrh zákona o úpadku a způsobech jeho řešení, insolvenční zákon, sněmovní tisk 1120, jako druhý bod na středu 8. února.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Ale teď navrhuje paní poslankyně Vojtilová… (Posl. H. Šedivá: My jsme se už domluvily.) Už jste domluveny. Takže druhý bod středa 8. února. Děkuji.

Prosím pana kolegu Skopala.

 

Poslanec Ladislav Skopal: Děkuji, paní předsedající. Vážené kolegyně, vážení kolegové, chci přednést něco, co vás spíš potěší. Zatím nedošlo k dohodě u některých pasáží zákona o rozhlasovém a televizním vysílání, a pokud chceme kvalitní zákon, tak si myslím, že je potřeba všechny sporné body vyjednat, a proto žádám o přeřazení bodu 131, který je dnes zařazen pevně jako druhý bod, na pátek příští týden na třetí čtení jako první bod, pokud nejsou už zařazeny některé pevné body, já mám informaci, že ne. (Předsedající: Také tady nevidím nic.) Takže jako první bod příští týden v pátek - třetí čtení - dopoledne.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Ano, mám poznamenáno. Táži se - pan kolega Hojda se hlásí dále o slovo k návrhu pořadu schůze.

 

Poslanec Pavel Hojda: Děkuji, paní předsedající. Dámy a pánové, dnes o půlnoci uplynula lhůta, kdy je možno volit předsedu nově zvolené komise podle bodu 217, takže bych požádal Poslaneckou sněmovnu, aby umožnila volbu předsedy této komise dnes, půl hodiny před polední přestávkou. Je to bod 217.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Volba předsedy komise - bod 217 - dnes před polední pauzou.

Pan kolega Kováčik se hlásil.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP