(9.10 hodin)

Poslanec Pavel Kováčik: Děkuji, paní předsedající. Já bych chtěl využít svého práva a okomentovat návrh kolegy Skopala na přeřazení mediálního zákona na příští pátek. My ten návrh podpoříme, ale chci uvést, že pokud se ani do příštího pátku nenajde aspoň základní průřezová shoda, potom by snad možná bylo lepší, kdyby předkladatelé návrhu zákona tento návrh zákona stáhli v té fázi, ve které je, připravili na nezbytné technické záležitosti ryze technickou normu, na které bychom se shodli, že do toho nebudeme cpát nic, co je politicky citlivé nebo nějak důležité mediálně nebo jakkoli jinak, tu technickou normu v rychlosti, v co nejkratším způsobu projednávání tady schválili. Ten zákon se totiž táhne již tak dlouho a měli jsme k posouzení tolik verzí, tolik pozměňovacích návrhů, z nichž mnohé se vzájemně popíraly, že začínám mít obavy, že tu schválíme něco, čeho potom budeme hluboce litovat.

Prosím tedy, možná burcuji, možná vyzývám, aby ti, kteří s tím mají doopravdy vážně co do činění, se nad těmito mými slovy vážně zamysleli. Děkuji za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Já myslím, že vás všichni slyšeli. O slovo se nyní hlásí paní poslankyně Páralová, poté ještě vidím přihlášku pana kolegy Krákory. Paní poslankyně Páralová má slovo. (Stále hluk v sále.) A prosím o klid!

 

Poslankyně Alena Páralová: Děkuji za slovo. Vážená paní místopředsedkyně, kolegyně a kolegové, já zásadně protestuji proti tomu, aby jako druhý bod byly zařazeny body 49 a 50 o úrazovém pojištění. Včera nebylo nic takového avizováno a já jako zpravodaj poslaneckého klubu Občanské demokratické strany zde nemám podklady. Jestliže tyto body zařadíme jako druhý bod, a to je prosím v jednacím řádu uvedeno, že v pátek se projednávají třetí čtení, jsou pevně zařazené body, já v budově Poslanecké sněmovny nemám podklady, to znamená, že jestliže tento návrh bude zařazen jako druhý bod, poslanecký klub Občanské demokratické strany si vezme dvě hodiny přestávky na poradu klubu a my si pro ty podklady dojdeme. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Slyšeli jsme toto upozornění vztahující se k návrhům, které padly na úpravu pořadu schůze.

Nyní zde mám přihlášku od pana kolegy Krákory a ještě předtím, promiňte, pane poslanče, s faktickou poznámkou pan kolega Petr Pleva. Ale rozpravu tady není možné vést, kolegové. Uvědomte si, v jaké fázi jsme.

 

Poslanec Petr Pleva: Chci jen fakticky nebo technicky reagovat na návrh, který přednesl pan kolega Krákora. Jednak si myslím, že není možné z jednacího řádu zařazovat na pátek dopoledne druhá čtení, ale vím, že v této Sněmovně je možné naprosto všechno. Ale naše usnesení zní, že každý, kdo navrhuje pevné zařazení bodu, musí toto zařazení zdůvodnit. Ani pan kolega Krákora, ani spousta dalších kolegů to neudělali, takže jejich návrhy jsou nehlasovatelné.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Nyní se hlásí o slovo ještě pan poslanec Krákora.

 

Poslanec Jaroslav Krákora: Já z jiného soudku. Vážená paní místopředsedkyně, vážená Sněmovno, ještě bych si dovolil zařadit pevně jako šestý bod příští středu bod číslo 153, sněmovní tisk 810, nezisková zdravotnická zařízení, pevně zařadit bod číslo 7, to je nyní bod 160, sněmovní tisk 1045, o péči o zdraví lidu, jako pevně zařazené body ve středu, šestý a sedmý.

Co se týče toho důvodu, myslím, že důvod byl jasný. Bylo to obstruktivní jednání některých stran, takže proto to navrhujeme dnes k projednání.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Paní poslankyně Vojtilová.

 

Poslankyně Jitka Vojtilová: Já jen zdůvodním doplnění svých pevně zařazených bodů na středu, co se týká zákoníku práce a doprovodných zákonů. Je to norma, na kterou čekají jak zaměstnavatelé, tak zaměstnanci, je potřeba k ní mít dostatek času, a proto si myslím, že středa dopoledne je ten nejvhodnější čas, kdy je třeba to projednat. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: To bylo zdůvodnění vašich návrhů. Hlásí se o slovo místopředseda Sněmovny Ivan Langer.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Vážená paní místopředsedkyně, kolegyně a kolegové, Sněmovna přijala jakási pravidla, podle kterých se má řídit její jednání. Ta pravidla se nazývají zákon o jednacím řádu. Nestačilo to. Z toho důvodu Poslanecká sněmovna přijala usnesení, kterým chtěla vnést pořádek do již tak složitého programu schůze a dát možnost jak předkladatelům, tak zpravodajům, tak i každému z poslanců se vždy v dostatečném předstihu připravit na projednání bodu, mít jasno v tom, jaký bude harmonogram projednávaných bodů.

Pokud přistoupíme na to, že budeme hlasovat o návrzích, které předkládá pan kolega Krákora, kterými mění aktuální program schůze a navrhuje na ten samý den zařazovat nové body, které vůbec v programu nebyly, potom rovnou si můžeme říci, že neplatí vůbec nic. A já chci požádat paní předsedající, aby předtím, než nechá hlasovat o návrzích pana kolegy Krákory, který na dnešní den navrhuje nové body, aby přerušila jednání schůze, svolala grémium a pokusila se zjednat ve věcech, ve kterých jsme si chtěli udělat pořádek, skutečný pořádek. Nicméně ten, kdo v tom nepořádek dělá, je nekázeň jednotlivých členů této Sněmovny.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Děkuji za tento návrh, vyhovím mu, až se budeme blížit k tomu okamžiku.

Hlásí se pan kolega Krákora s upřesněním.

 

Poslanec Jaroslav Krákora: Vážená paní místopředsedkyně, vážená Sněmovno, beru tedy svůj návrh k bodům číslo 49 a 50 zpět a dovoluji si je zařadit jako pevně zařazený první a druhý bod dnes po obědě. To je to úrazové pojištění zaměstnanců, tisk 1156 a 1157. Důvod je jednak, že už vypršely lhůty, už to tady bylo několikrát, a díky obstruktivnímu jednání se tyto body nikdy nedostaly na program. Včera byly zařazeny a neprojednaly se.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Rozumím vašemu návrhu.

Místopředsedkyně Sněmovny Jitka Kupčová, pan kolega Pleva.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Já vás, kolegyně a kolegové, dlouho nezdržím. Já chápu rozhořčení a musím říci, že skutečně děláme v programu každodenně poměrně velký zmatek, nicméně musím upozornit, že to není poprvé, kdy se tentýž den zařazují body, které např. nebyly den předtím projednány. V této souvislosti bych chtěla připomenout, že zákon o jednacím řádu sice stanoví, že ve středu a v pátek se projednávají třetí čtení, nicméně je tam také stanoveno, že Poslanecká sněmovna svým usnesením může rozhodnout jinak.

Chtěla bych také připomenout, že by zřejmě nenastal tento problém s body pana ministra Škromacha, kdyby si včera Občanská demokratická strana nevzala přestávku na jednání svého klubu; a kdyby se předtím přihlásila - ačkoli zde členové poslaneckého klubu byli přítomni - bylo by nás dostatek. Včerejší den byl velmi zvláštní.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP