Sněmovní tisk 915
Vl. n. z. o provádění celostátního referenda

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3 Senát PS O V S PS PS

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 10. 3. 2005.
Zástupce navrhovatele: ministr Zářecký P..

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 915/0 dne 10. 3. 2005.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 10. 3. 2005 (usnesení č. 413). Určil zpravodaje: JUDr. Zdeněk Koudelka, Ph.D. a navrhl přikázat k projednání výborům: Ústavně právní výbor

 • 1

  Čtení proběhlo 24. 3. 2005 na 42. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 1601).

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 13. 10. 2005 na 48. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 13. 10. 2005 na 48. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 915/2, který byl rozeslán 14. 10. 2005 v 10:30.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 19. 10. 2005 na 48. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 264, usnesení č. 1914).

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 1. 11. 2005 návrh zákona Senátu jako tisk 156, dokument 156/0.

 • O

  Organizační výbor dne 1. 11. 2005 stanovil garančním výborem Ústavně-právní výbor (Ing. Jiří Stodůlka) a přikázal tisk k projednání: Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu (Ivan Adamec), Stálá komise Senátu pro Ústavu České republiky a parlamentní procedury (Ing. Jiří Stodůlka).

 • V
  • Ústavně-právní výbor projednal návrh dne 16. 11. 2005 a přijal usnesení č. 60, které bylo rozdáno jako tisk 156/1 (zamítá).
  • Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu projednal návrh dne 16. 11. 2005 a přijal usnesení č. 190, které bylo rozdáno jako tisk 156/2 (zamítá).
 • S

  Návrh projednán dne 1. 12. 2005 na 8. schůzi Senátu.
  Senát návrh zamítl (usnesení č. 265).

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona ve znění, ve kterém byl postoupen Senátu rozeslán 6. 12. 2005 poslancům jako tisk 915/3.
  Dokument Senátu doručen sněmovně a rozeslán 6. 12. 2005 poslancům jako tisk 915/4.
  O návrhu zákona vráceném Senátem hlasováno 3. 2. 2006 na 53. schůzi.
  Sněmovna zákon nepřijala (hlasování č. 337).Hesla věcného rejstříku: Referendum, Ústava České republiky

Deskriptory EUROVOCu: hlasování, referendum, voličské právo

Navržené změny předpisů (2)ISP (příhlásit)