Stenografický zápis 48. schůze, 13. října 2005


(Jednání zahájeno v 9.03 hodin.)

Místopředseda PSP Jan Kasal
Poslanec Vlastimil Ostrý
Poslanec Petr Tluchoř
Poslanec Petr Bratský
Poslanec Karel Vymětal
Poslanec Jiří Václavek


227. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 153/1994 Sb., o zpravodajských službách České republiky, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 1002/ - druhé čtení

Poslanec Pavel Severa
Poslanec Václav Frank
Místopředseda PSP Ivan Langer
Poslanec Pavel Severa
Poslanec Petr Ibl
Poslanec Vlastimil Ostrý
Poslanec Antonín Seďa
Poslanec Václav Frank
Poslanec Ludvík Hovorka
Poslanec Radim Turek
Poslanec Pavel Severa
Ministr vnitra ČR František Bublan


15. Vládní návrh zákona trestní zákoník /sněmovní tisk 744/ - druhé čtení

Poslanec Karel Vymětal
Poslanec Jan Mládek
Poslankyně Marie Rusová
Poslanec Vladimír Říha
Poslanec Robin Böhnisch
Poslanec Jiří Bílý
Poslanec Pavel Severa
Poslanec Miloš Melčák
Poslanec Jiří Pospíšil
Poslanec Petr Kott
Poslanec Radim Chytka
Poslanec Jiří Karas
Poslanec Zdeněk Jičínský
Poslanec Jan Klas
Poslanec Zdeněk Koudelka
Poslanec Vladimír Říha
Poslankyně Eva Dundáčková
Poslanec Jiří Pospíšil


16. Vládní návrh zákona o změně některých zákonů v souvislosti s přijetím trestního zákoníku a zákona o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim /sněmovní tisk 746/ - druhé čtení

Místopředseda vlády a ministr spravedlnosti ČR Pavel Němec
Poslanec Jiří Pospíšil
Poslanec Antonín Seďa
Poslanec Petr Kott
Místopředseda PSP Ivan Langer
Poslanec František Beneš
Poslanec Radim Chytka


19. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), a zákon č. 154/1994 Sb., o Bezpečnostní informační službě, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 960/ - druhé čtení

Ministr vnitra ČR František Bublan
Poslanec Antonín Seďa
Ministryně informatiky ČR Dana Bérová
Poslanec Jan Klas
Poslanec Karel Sehoř
Ministr vnitra ČR František Bublan
Poslanec Jan Klas
Ministr vnitra ČR František Bublan
Poslanec Jan Klas
Poslanec Antonín Seďa
Poslanec Jiří Bílý
Poslanec Jan Klas
Poslanec Antonín Seďa


20. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 1000/ - druhé čtení

Ministr životního prostředí ČR Libor Ambrozek
Poslanec Vlastimil Aubrecht
Poslanec Tom Zajíček


21. Vládní návrh zákona o provádění celostátního referenda a o změně některých zákonů (zákon o provádění celostátního referenda) /sněmovní tisk 915/ - druhé čtení

Ministryně informatiky ČR Dana Bérová
Poslanec Zdeněk Koudelka


23. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 1045/ - prvé čtení

Místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí ČR Zdeněk Škromach
Poslanec Vladimír Říha
Poslankyně Lucie Talmanová
Místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí ČR Zdeněk Škromach
Poslankyně Lucie Talmanová


24. Vládní návrh zákona o zdravotnických zařízeních a veřejných službách ve zdravotnictví a o změně některých zákonů /sněmovní tisk 1149/ - prvé čtení

Místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí ČR Zdeněk Škromach
Místopředseda PSP Ivan Langer
Poslanec Josef Janeček
Poslanec Petr Tluchoř
Poslanec Josef Janeček
Místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí ČR Zdeněk Škromach
Poslanec Josef Janeček


25. Vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony v oblasti veřejného zdravotního pojištění /sněmovní tisk 1150/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2

Místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí ČR Zdeněk Škromach
Poslanec Jaroslav Krákora
Poslanec Jozef Kochan
Místopředseda PSP Ivan Langer

(Jednání přerušeno ve 12.56 hodin.)
(Jednání opět zahájeno ve 14.30 hodin.)

Předseda PSP Lubomír Zaorálek


225. Ústní interpelace

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová
Předseda vlády ČR Jiří Paroubek
Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová
Předseda vlády ČR Jiří Paroubek
Poslanec Radim Chytka
Předseda vlády ČR Jiří Paroubek
Poslanec Radim Chytka
Předseda vlády ČR Jiří Paroubek
Poslanec Pavel Hrnčíř
Předseda vlády ČR Jiří Paroubek
Poslanec Pavel Hrnčíř
Předseda vlády ČR Jiří Paroubek
Poslanec Eduard Vávra
Předseda vlády ČR Jiří Paroubek
Poslanec Eduard Vávra
Místopředseda PSP Ivan Langer
Předseda vlády ČR Jiří Paroubek
Místopředseda PSP Ivan Langer
Předseda vlády ČR Jiří Paroubek
Poslanec Jan Schwippel
Předseda vlády ČR Jiří Paroubek
Poslanec Jan Schwippel
Předseda vlády ČR Jiří Paroubek
Poslanec Stanislav Fischer
Ministr kultury Vítězslav Jandák
Poslanec Stanislav Fischer
Poslanec Zbyněk Novotný
Ministryně informatiky ČR Dana Bérová
Poslanec Zbyněk Novotný
Ministryně informatiky ČR Dana Bérová
Poslankyně Lucie Talmanová
Místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí ČR Zdeněk Škromach
Poslankyně Lucie Talmanová
Místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí ČR Zdeněk Škromach
Místopředseda PSP Ivan Langer
Ministr průmyslu a obchodu ČR Milan Urban
Místopředseda PSP Ivan Langer
Ministr průmyslu a obchodu ČR Milan Urban
Poslankyně Eva Dundáčková
Místopředseda vlády a ministr spravedlnosti ČR Pavel Němec
Poslankyně Eva Dundáčková
Místopředseda vlády a ministr spravedlnosti ČR Pavel Němec
Poslanec Martin Říman
Ministr vnitra ČR František Bublan
Poslanec Martin Říman
Ministr vnitra ČR František Bublan
Poslanec Jiří Bílý
Ministr vnitra ČR František Bublan
Poslanec Jiří Bílý
Ministr vnitra ČR František Bublan
Poslanec Petr Bratský
Místopředseda vlády a ministr dopravy ČR Milan Šimonovský
Poslanec Petr Bratský
Místopředseda vlády a ministr dopravy ČR Milan Šimonovský
Předseda PSP Lubomír Zaorálek
Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová


226. Odpovědi členů vlády na písemné interpelace

Poslanec Karel Vymětal
Ministr zahraničí ČR Cyril Svoboda
Poslanec Miroslav Opálka
Ministr zahraničí ČR Cyril Svoboda
Poslanec Miroslav Opálka
Poslanec Vladimír Koníček
Ministr zahraničí ČR Cyril Svoboda
Poslanec Miroslav Opálka
Poslanec Karel Vymětal
Ministr zahraničí ČR Cyril Svoboda
Poslanec Karel Vymětal
Ministr zahraničí ČR Cyril Svoboda
Poslanec Antonín Zralý
Poslanec Vladimír Koníček
Ministr zahraničí ČR Cyril Svoboda
Poslanec Karel Vymětal
Ministr zahraničí ČR Cyril Svoboda
Poslanec František Beneš
Poslanec Petr Nečas
Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová

(Jednání skončilo v 17.26 hodin.)


Přihlásit/registrovat se do ISP