(15.10 hodin)
(pokračuje Langer)

Vy si to možná pamatujete víc a lépe než já, ale domnívám se, že ani za RVHP jsme nemuseli hlásit do Moskvy svým soudruhům, kolik že máme zásob čeho. Zajímá mě váš obyčejný, lidský názor a odpověď na otázku, co je to za Evropu, když řeší takové nesmysly, jako je množství žampionů v našem octě. (Potlesk z řad poslanců ODS.)

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Prosím, pane premiére.

 

Předseda vlády ČR Jiří Paroubek: Evropa je taková, jaká je. Myslím Evropa patnácti nebo dvaceti pěti. Beru ji s jejími přednostmi a také nedostatky. Toto je nedostatek. To je absurdní, samozřejmě, hloupé, stupidní. Myslím si, že Evropa na rozdíl od RVHP má zpětné vazby, třeba to, že tady může vystoupit představitel opoziční strany a mít stejný názor s předsedou vlády, když říkají, že je to hloupost. To je přednost proti RVHP. (Potlesk poslanců ČSSD.)

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Děkuji, pane premiére, končím tuto interpelaci. Prosím pana poslance Jana Schwippela, který chce interpelovat premiéra ve věci gesta, které se týká antifašistů. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Jan Schwippel: Děkuji, pane předsedo. Vážený pane premiére, rád bych se vás dotázal ve vztahu k tzv. gestu vůči sudetoněmeckým antifašistům, které je označováno za morální gesto.

Moje první otázka zní: Proč jste si vybral právě naše spoluobčany německé národnosti a proč jste si vybral událost starou 60 let, jestliže by bylo možno si vybrat jiné naše spoluobčany, kteří byli obětí jiných historických událostí, a jistě by bylo možné si vybrat takovou omluvu, která by se týkala událostí méně dávných a která by se dotkla většího počtu lidí?

Za druhé bych se vás chtěl zeptat: Jestliže jste v průběhu oznámení tohoto gesta v Rakousku přislíbil, že budete tuto věc konzultovat se všemi politickými stranami, proč k tomu nedošlo a proč jste v této věci obešel Parlament a proč jste také nekonzultoval prezidenta republiky. Proč jste tedy tímto způsobem sám toto morální gesto oslabil?

Za třetí bych se vás rád zeptal, proč bylo třeba toto morální gesto doprovodit 30 miliony korun na jakýsi projekt mapující osudy našich německých spoluobčanů. Proč bylo třeba toto morální gesto doprovodit jakoukoliv, ať už větší či menší, částkou peněz.

Děkuji vám.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Slyšeli jsme interpelaci. Žádám premiéra, aby na ni nyní reagoval. Prosím, máte slovo.

 

Předseda vlády ČR Jiří Paroubek: Připomínám, možná je to moje mánie, že vždycky sleduji průzkumy veřejného mínění u takovýchto záležitostí ne dopředu, ale dozadu. Připomínám, že podle průzkumů veřejného mínění 72 % občanů této země podpořilo toto morální gesto.

Chtěl bych říci, že to nebylo osobní gesto Jiřího Paroubka, že to bylo gesto, které bylo dlouhodobě připravováno koaliční vládou. Jsem rád, že jedna z opozičních stran se k němu bez nějakých velkých podmínek - vlastně bez žádných podmínek, bezpodmínečně - připojila, že tedy čtyři z pěti českých parlamentních stran byly pro toto gesto. Stalo se to, že jedna z těch stran prostě nemá tento zájem a vidí to jinak. To se v demokracii stává. Nevidím v tom žádnou tragédii. Nevidím ani žádnou tragédii v tom, že prezident republiky, čestný předseda této strany, má prostě na to jiný názor. Já jsem Rakousku nic nepřislíbil. Do Rakouska jsem jel, když indiskrecí se toto gesto připravované Ministerstvem zahraničních věcí dostalo na veřejnost, takže jsem to komentoval. To, že jsem obešel Parlament, tak podle ústavy v této věci není Parlamentu třeba. Je to věc vládního rozhodnutí a vláda jako celek hlasy všech svých ministrů všech tří koaličních stran rozhodla ve prospěch tohoto gesta. Neudělal jsem nic, čím bych oslabil účinnost tohoto gesta.

Chtěl bych se proti tomu ohradit se vší rozhodností. Myslím si ale, že nežijeme v parlamentě, jakým byl kdysi v 18. století polský Sejm, že někdo řekne "nepozvolam", a tím se celá ta aktivita jaksi zastaví. Prostě v demokracii se hlasuje. Hlasy se sčítají, a jsou většiny a jsou menšiny. Stejně tak ve veřejném mínění jsou většiny a menšiny. Jsem hrdý na občany této země, že 72 % z nich se vyslovilo ve prospěch tohoto morálního gesta.

Chtěl bych také říci, že toto morální gesto přes strašení některých lidí, co to bude znamenat, jaké následky to bude znamenat, bylo oceněno nejen kancléřem Gerhardem Schröderem, nejen budoucí kancléřkou Merkelovou, ale dokonce i tím, od kterého to čeští nacionalističtí politikové nečekali, bavorským ministerským předsedou Stoiberem, který také řekl, že toto gesto má pro ně význam a že neusilují o majetkové vyrovnání. To je poprvé, co to bavorský ministerský předseda řekl na základě pouhého gesta. A já si toho velice vážím. (Potlesk poslanců ČSSD.)

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Je tady ještě možnost položit doplňující otázku ze strany pana poslance.

 

Poslanec Jan Schwippel: Vážený pane premiére, pokud jde o průzkumy veřejného mínění, tak jsem viděl i jiné průzkumy veřejného mínění. Viděl jsem průzkumy, v nichž poměr mezi těmi, kteří toto gesto schvalovali, a těmi, kteří ho odmítali, byl zhruba 1 : 1, takže skutečně mohou být různé průzkumy veřejného mínění.

Jinak bych ale chtěl konstatovat, že jste v podstatě neodpověděl na žádnou z mých otázek. Nevysvětlil jste, proč se toto gesto muselo týkat zrovna našich německých spoluobčanů, nevysvětlil jste, proč jste v této věci obešel Parlament. Obávám se, že jste nerozptýlil obavy nikoliv moje, ale obavy české veřejnosti, že se v tomto případě jednalo o jakousi předvolební výpomoc Gerhardu Schröderovi, s tím, že počítáte s tím, že vám tuto pomoc později oplatí.

Děkuji.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Slyšeli jsme doplňující otázku. Pan premiér bude reagovat.

 

Předseda vlády ČR Jiří Paroubek: V politice je možné tvrdit cokoliv, jakoukoliv absurditu. Chtěl bych říci, že tento návrh zpracovávalo lidovecké Ministerstvo zahraničních věcí, nikoliv premiér této země, že toto gesto bylo zpracováváno postupně třemi koaličními vládami a prosazeno tedy až třetí v tomto volebním období. Myslím, že jsem zdůvodnil, proč nebylo třeba s touto záležitostí jít do Poslanecké sněmovny. Myslím si, že pokud někdo chtěl poslouchat mé odpovědi, racionální odpovědi, tak je slyšel.

Samozřejmě bych doporučoval panu kolegovi, aby příště, pokud bude hovořit o průzkumech veřejného mínění, se opíral spíše o průzkumy veřejného mínění, a nikoliv o to, jaké průzkumy se udělají třeba na sekretariátech vlastní politické strany. (Potlesk poslanců ČSSD.)

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Vážení kolegové, upozorňuji vás, že uplynul čas, kdy bylo možné podávat interpelace na předsedu vlády. V této chvíli děkuji premiérovi a končím interpelace na předsedu vlády.

 

Nyní budou následovat interpelace na ministry, na další členy vlády. Vyzývám poslance Stanislava Fischera, aby jako první přednesl interpelaci na ministra kultury Vítězslava Jandáka a zahájil tak blok odpovědí členů vlády na interpelace poslanců. Prosím, máte slovo. Připraví se Zbyněk Novotný.

 

Poslanec Stanislav Fischer: Vážený pane předsedo, vážení členové vlády, dámy a pánové, 9. a 10. srpna letošního roku navštívila Brno delegace italských historiků a archivářů, která sondovala úmysl brněnské radnice, přesněji řečeno několika vlivných zástupců z řad ODS, přeměnit národní kulturní památku Špilberk, známé vězení národů, v němž byli vězněni zejména příslušníci italského tajného spolku karbonářů, který bojoval proti tyranii a za liberální a demokratická práva národů, nejznámějším z nich byl básník a spisoval Silvio Pellico, na luxusní hotel podle španělského projektu.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP