(15.00 hodin)

Předseda vlády ČR Jiří Paroubek: Vážený pane poslanče, já se přiznám, že má odpověď nebude úplná, a určitě bude potřeba, abych na vaši interpelaci odpověděl písemně.

Chtěl bych říci, že skutečně se jedná o usnesení, které je poněkud už staršího data, z roku 2000, že máte pravdu, že pamatuje čtyři sociálně demokratické premiéry. Ohradil bych se proti vaší formulaci, že vláda arogantně nerespektuje. To není záměrem vlády. Záměrem vlády je naopak respektovat Poslaneckou sněmovnu.

Zákon č. 47/2002 Sb., o podpoře malého a středního podnikání, stanoví, že tento zákon se nevztahuje na podpory poskytované do oblasti zemědělství a lesnické prvovýroby. Podpory z Ministerstva zemědělství upravuje zákon o zemědělství. Tento zákon však nerozlišuje subjekty, kterým jsou podpory poskytovány. Podpůrné programy poskytované podle výše uvedeného zákona schvaluje Poslanecká sněmovna současně se zákonem o státním rozpočtu na příští rok. Hodnocení podpor poskytovaných na základě zákona o zemědělství, o kterém jsem se zmínil, i výdaje Státního zemědělského intervenčního fondu na regulaci agrárního trhu obsahuje zpráva o stavu zemědělství České republiky za příslušný rok, kterou projednává Poslanecká sněmovna.

Myslím si, že tak úplně nemáte pravdu, ale ještě vám doplním přesně některá data, která z toho vyplývají.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Děkuji. Ještě pan poslanec Vávra.

 

Poslanec Eduard Vávra: Já si rád počkám na písemnou zprávu a doufám, že kolegové z hospodářského výboru se také na tuto zprávu těší, a můžeme k ní potom lépe diskutovat.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Výborně. Myslím, že můžeme ukončit tuto interpelaci. Dalším je pan místopředseda Ivan Langer, který chce interpelovat premiéra ve věci pokuty Evropské komise za nadlimitní zásoby komodit. Připraví se pan poslanec Jan Schwippel.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Vážený pane premiére, houby s octem 300 milionů korun, rýže loupaná 290 milionů korun, sýry 219 milionů korun, tabák 87 milionů korun, česnek 75 milionů korun, ananas v plechovkách 30 milionů korun, mandarinky v plechovkách 26 milionů korun, ananasová šťáva 11 milionů korun, pomerančová šťáva 2 miliony korun, chmelový extrakt 90 tisíc korun, a aby to bylo úplné, hroznová šťáva 9 tisíc korun. Dohromady zhruba 1,5 miliardy korun, které vyměřila Evropská komise České republice jako pokutu za údajné nadlimitní zásoby zemědělských komodit nashromážděných v naší zemi před vstupem do Evropské unie.

Velmi by mě zajímalo, co si myslíte o tom, že jsme pokutováni za houby s octem, za ananas, mandarinky v plechovkách, za ananasovou a pomerančovou šťávu, zda považujete tento přístup Evropské komise za důvodný a adekvátní stavu věci. Co hodláte vy jako předseda vlády České republiky udělat pro to, abychom za takovouto hloupost nemuseli z peněz daňových poplatníků zaplatit ani korunu? Děkuji za odpověď.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Ptám se pana premiéra, co říká na houby s octem.

 

Předseda vlády ČR Jiří Paroubek: Prosím?

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Co říkáte na houby s octem?

 

Předseda vlády ČR Jiří Paroubek: Aha. Nevím, jestli tam houby s octem jsou. To je pan místopředseda asi lépe informován než já. Ale je tam opravdu řada zajímavých komodit. Asi bych se dostal i k těm houbám s octem, vepřové, drůbeží maso, sýry a máslo, rýže, česnek, chmelový extrakt, konzervované žampiony - to jsou ty houby s octem - mandarinky, ananasový kompot, šťáva, etylalkohol a tabák.

Možná i pro celkovou edukaci některých členů Poslanecké sněmovny, protože si myslím, že nás není příliš do toho zasvěceno kromě pana místopředsedy a v tuto chvíli i mě, budu trošku širší, a řekl bych, že v zásadě s panem místopředsedou souhlasím.

Podle předběžného návrhu Evropské komise by vskutku Česká republika měla zaplatit pokutu téměř 1,5 miliardy korun, přesně 47 miliónů eur, za údajné nadlimitní zásoby vytvořené před vstupem České republiky do Evropské unie. Pokuta za nadlimitní zásoby byla předběžně předložena všem deseti novým členským zemím Evropské unie v celkové výši přes 380 milionů eur v červenci 2005. Česká republika se okamžitě postavila proti tomuto návrhu na zasedání řídícího výboru pro obchodní mechanismy v Bruselu a následně požádala o technické konzultace k vyjasnění návrhu. Technické konzultace se konaly 10. října, čili před několika dny.

V srpnu 2005 se několik zemí v podstatě na bázi Visegrádu plus Slovinsko dohodlo na společné iniciativě za účelem vyjasnění situace kolem nadlimitních zásob. Ministři zemědělství těchto zemí zaslali společný dopis, který předali komisařce pro zemědělství Evropské unie na neformálním jednání zemědělských ministrů 10. září. V dopise byl vyjádřen nesouhlas nových členských zemí s postupem Evropské komise a položeny otázky vztahující se zejména k prokázání narušení jednotného trhu Evropské unie z titulu nadlimitních zásob, vysvětlení právní opodstatněnosti postupu Evropské komise, vysvětlení metodologie a objasnění údajů, vliv liberalizace agrárního obchodu a mezinárodních pravidel na šetření zásob.

Já své vystoupení trošku zkrátím. Tyto skutečnosti spolu s konkrétními námitkami u jednotlivých položek a spolu s ověřováním číselných údajů, z nichž kalkulace údajných přebytků vychází, byly předmětem diskuse mezi experty České republiky a Evropské komise na právě proběhlých technických konzultacích. Znovu jsme byli Evropskou komisí ubezpečeni, že se jedná o prozatímní údaje, že právě proto jsme se sešli, abychom prověřili veškerá data a skutečnosti, že není žádný časový limit pro uzavření jednání a že v těchto jednáních budeme pokračovat. Dokud nebude ze strany Evropské unie vydán příslušný předpis, nejde o oficiální stanovení nadlimitních zásob a vše je stále předběžné.

Takže není předpis, nevím, proč bychom platili, když bych to měl shrnout. Česká republika ani ostatní nové členské státy nehodlají platit pokuty za zásoby, které nepovažují za nadlimitní, protože nebyly vytvořeny za účelem spekulace, ale za účelem překlenutí období pro přizpůsobení se novým obchodním podmínkám Evropské unie. Země rovněž nesouhlasí s tím, že by došlo k jakémukoliv narušení trhu Evropské unie aktem integrace z titulu zásob, a připomínají předchozí liberalizaci obchodu v rámci evropských dohod a mezinárodní pravidla obchodu, která neumožňují jakýkoliv zákaz dovozů, z jejichž zvýšené úrovně Evropská komise většinou vychází při své kalkulaci. Kromě toho Evropská komise nestanovila žádný obvyklý převod zásob, který by měl být pro nové země vodítkem.

Já myslím, že celá věc je jasná - zkrátka platit nebudeme nic.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Děkuji, pane premiére. Prosím, pane místopředsedo.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Já jsem také přesvědčen, pane premiére, že bychom neměli platit nic, ale ptal jsem se také na váš názor. Co je to za Evropu, když kvůli žampionům v octě se musejí scházet reprezentanti členských zemí Evropské unie a řešit, jestli mají platit nějakým hloupým evropským byrokratům miliardy korun, či nikoliv?

***
Přihlásit/registrovat se do ISP