(14.50 hodin)
(pokračuje Hrnčíř)

O vás se veřejně ví, že bažíte po tom, být předsedou, který je všude vidět, všechno stíhá, nic mu neunikne. Mají kvůli této vaší ambici být riskovány životy lidí na silnicích, když právě vy a vaše vláda prosazujete zvyšování bezpečnosti na silnicích a tvrdší postihy řidičů na těchto silnicích? Co z toho vyvozujete vy osobně, vy, Jiří Paroubek? (Potlesk z pravé části sálu).

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Slova se ujme předseda vlády Jiří Paroubek. Prosím.

 

Předseda vlády ČR Jiří Paroubek: Přiznám se, že bych dával přednost spíš nějakým věcným tématům nežli tématům vysloveně osobním. Nicméně nedá se nic dělat, drahý pane poslanče Hrnčíři, skutečně mi není jedno, co si o mně lidé myslí. Ujišťuji vás, že mojí jedinou ambicí, a nejsem přitom skaut, je pracovat pro občany této země. A mrzelo by mě, kdyby si mysleli, také díky sdělovacím prostředkům a těm lidem, kteří takovéto články píší, že jednou jedu příliš rychle, letím příliš rychle vrtulníkem, pak že pro mne jede kolona příliš rychle, 180 kilometrů, atd. Pokud to tam někdo zná, tak musí uznat, že tam se 180 kilometrů nedá jet. To by skutečně znamenalo zničení vozidel a havárie.

Ta lidská stránka mě skutečně zajímá. I když tomu určitě nebudete věřit, jsem schopen lidské pokory, ale samozřejmě jsem také rád, když jako předseda vlády všechno stíhám. Tu a tam se mi to také nedaří, snažím se však být mimořádně dochvilný.

Ta tvrzení, která byla obsažena v médiích, mě velice mrzí a musím říci, že tyto periodiky publikované bombastické články mě skutečně nenechávají klidným, zejména když se zmiňují o mně. Chtěl bych také říci, jestli ty články směřují k tomu, abych cestoval autostopem, tak to asi dělat nebudu.

Předně v žádném případě, a to zdůrazňuji, nedochází z mé strany k zneužívání čehokoliv, ať už je to zneužívání dopravy vrtulníkem nebo vozidly.

Chtěl bych ještě upozornit na jeden aspekt, proč možná jela ta kolona rychle. Ono se jedná o kolonu dvou aut, takže to zas není tak úžasná kolona, jsou to dvě auta za sebou. Jela tak proto, že z nějakých bezpečnostních důvodů, já tomu nerozumím, ale jsou tady třeba pan Vidím nebo pan Ibl, kteří tomu rozumějí lépe, že třeba také existuje něco jako ochrana ústavních činitelů. Nechat někoho třeba na letišti jen tak stát - tam, co jsme přiletěli to snad není ani letiště, pokud si to pamatuji - není z nějakého národně bezpečnostního důvodu tak úplně jednoduché. Tomuto, přiznám se, nerozumím a nechci se tímto aspektem nějak zvlášť zabývat.

Chtěl bych říci, že pokud jde o tu dopravní nehodu, v tu dobu jsem kolonou vozidel nebyl přepravován, automobily mě jely vyzvednout poté, co jsem kvůli mlze musel neplánovaně přistát na jiném místě. V žádném případě jsem také nezasahoval do policejního vyšetřování. Ostatně o celé věci jsem se dozvěděl až pozdě odpoledne, poté co jsem skončil svou návštěvu jednoho z dolů. Byl jsem pouze seznámen s výsledkem šetření, ve kterém je konstatováno, že nehodu řidiči Policie České republiky nezavinili, ale byla způsobena nedodržením bezpečné vzdálenosti ostatními aktéry události. (Potlesk sociálně demokratických poslanců.)

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Děkuji, pane premiére. Ptám se, zda poslanec Hrnčíř chce vystoupit. Zřejmě ano. Prosím, máte ještě minutu.

 

Poslanec Pavel Hrnčíř: Vážený pane premiére, musím vám říci, že jsme velmi rádi, když náš kraj navštěvujete, budeme vás v tom podporovat, když řešíte problémy lidí v našem regionu, budeme vás také podporovat. Fárejte do dolů za účasti kamer a fotoaparátů, to dělali všichni papaláši před vámi a bude se to dělat asi i dále. Ale prosím vás, pane premiére, zařiďte, aby vaše vládní limuzíny nelítaly krajem jako zběsilé šelmy, které ohrožují bezpečnosti a životy lidí okolo sebe.

Zatím se, dámy a pánové, nestala žádná tragédie. Ale jen abychom to nezakřikli. Aby jednou nebylo pozdě, abychom toho nelitovali.

Nebudu klást, dámy a pánové, žádnou další otázku. Vyslovím však jen určitou myšlenku - že není žádnou potupou pro premiéra džentlmena, když řekne: dámy a pánové, stala se chyba, mrzí mě to, omlouvám se. Tím takový premiér vůbec neztrácí. (Potlesk z pravé části sálu.)

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Děkuji. Slovo má předseda vlády Jiří Paroubek.

 

Předseda vlády ČR Jiří Paroubek: Vážený pane poslanče, buďte ujištěn, a určitě jste si toho také všiml, že několikrát v poslední době, když jsem udělal chybu nebo ji udělala moje strana, tak jsem se za to uměl omluvit. Například minulý týden při řekněme ne obratné interpretaci mého postoje k zákoníku práce. Omluvil jsem se veřejnosti. Myslím si, že to tak mělo být, budu rád, když to lidé budou vědět. Novináři, kteří byli přítomni na tiskové konferenci, neřekli ani slovo, protože prostě na to nejsou zvyklí. Mohl bych uvést dva nebo tři příklady z minulosti. Mně ta pokora, o které jste hovořil, není věcí neznámou, já ji dokonce používám jako pracovní metodu. Když se udělá chyba, tak si myslím, že jenom hlupák se neumí omluvit. Myslím si, že v tomto případě se chyba nestala, rozhodně ne chyba moje. I kdybych připustil to, co nepřipouští Policie České republiky, která celý případ šetřila, že ti mí řidiči, nebo řidiči, kteří pro mne přijeli, udělali chybu, při vyšetřování nebylo konstatováno. I kdyby to bylo takto konstatováno, jak proboha mohu odpovídat za to, co jsem jednak neudělal a u čeho jsem ani nebyl? (Potlesk sociálně demokratických poslanců.)

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Děkuji. Končím tuto interpelaci. Dalším, kdo si vylosoval pořadí, je pan poslanec Eduard Vávra. Jedná se o usnesení Poslanecké sněmovny z 28. schůze dne 20. 10. 2000. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Eduard Vávra: Děkuji. Pane předsedající, pane premiére, dámy a pánové, ke zprávě o podpoře malého a středního podnikání Poslanecká sněmovna přijala usnesení č. 1267, kde se v bodě II odst. 3 žádá vláda, aby příští zpráva byla zpracována zvlášť za nezemědělský sektor a zvlášť za zemědělský sektor, a to proto, abychom mohli lépe porovnat, jaké jdou toky financí do těchto sektorů.

V tomto usnesení byla vždy zpráva za oba sektory, přičemž zpráva za zemědělský sektor byla velmi stručná, bez vypovídací síly. Až do dnešního dne vláda arogantně nerespektovala toto usnesení Poslanecké sněmovny, ačkoliv se ve vedení vlád sociální demokracie vystřídali čtyři předsedové vlád. Na tento nešvar upozorňovali poslanci v rozpravách opakovaně, a to vždy při projednávání podpory malého a středního podnikání, např. v roce 2001, 2002, 2003. Odezva na kritiku byla a je nulová.

Proto si dovolím položit následující otázky: Vláda neuznává a nerespektuje usnesení Poslanecké sněmovny a tím jí sděluje, že její usnesení je pro ni asi cár papíru. Za druhé - proč vláda nedodržuje zákon? Za třetí - kdo nese přímou odpovědnost za nedodržování zákona?

Děkuji za pozornost.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Ano, slyšeli jsem interpelaci pana poslance Vávry. Nyní žádám pana premiéra, aby využil prostor pěti minut, které má k dispozici na odpověď. Prosím.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP