(15.50 hodin)

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Ano, děkuji. Prosím pana ministra Pavla Němce, aby se ujal slova.

 

Místopředseda vlády a ministr spravedlnosti ČR Pavel Němec: Vážený pane předsedo, vážená paní poslankyně, dovolte, abych odpověděl na tuto interpelaci v rámci možností, které mi dávala situace, kdy jsem se obecně připravil podle avizovaného zaměření interpelace, takže možná ne úplně na všechny otázky budu schopen odpovědět teď, nicméně je budu schopen jistě v krátké době doručit paní poslankyni osobně či písemně.

K věci. Případ, který je v médiích znám jako kauza Berdychův gang, je v současnosti veden Krajským soudem v Praze. Obžaloba v této věci k tomuto soudu, tedy ke Krajskému soudu v Praze, byla doručena 5. září roku 2005. Obžalováno je 36 osob, z toho 28 osob bylo stíháno vazebně. K dnešnímu datu je vazebně stíháno 23 obžalovaných. Pět do počtu 28 bylo propuštěno na svobodu dne 12. 10. 2005 po odpadnutí vazebních důvodů. Dva z obžalovaných byli z vazby propuštěni do výkonu trestu odnětí svobody, který vykonávají z jiné trestní věci. Nyní propuštění obžalovaní nenáleželi k hlavním pachatelům, ale šlo o osoby, jejichž podíl na trestné činnosti nebyl rozhodující.

Pro úplnost mohu doplnit, že tato skupina okolo obžalovaného Berdycha je stíhána i v dalších případech. Obdobný případ je projednáván Městským soudem v Praze, kde lze počátkem měsíce listopadu očekávat vyhlášení rozsudku. Dále byl Městským soudem v Praze obžalovaný Berdych za obdobnou činnost již pravomocně odsouzen, a to pro trestný čin vydírání k trestu odnětí svobody v trvání pěti let, avšak dále zde pokračuje řízení ohledně dalších skutků obžalovaného.

Sám David Berdych je v případě nyní projednávaném u Krajského soudu v Praze obžalován z trestného činu loupeže vzhledem k tomu, že se nepodařilo prokázat mu přímou účast na vraždě poškozeného Tomana. Z přímé účasti na vraždě jsou obžalováni členové gangu Prokop, Puchar, Trumpeš a Korbela. Spisový materiál v nyní projednávané věci je mimořádně rozsáhlý - čítá přes 22 tisíc listů, obžaloba sama má potom 110 stran. Vzhledem k datu podání obžaloby na počátku září tedy nelze očekávat, že by se soud touto obžalobou mohl zabývat v nejbližších dnech, neboť musí nastudovat spisový materiál, který, jak už jsem uvedl, má 22 tisíc listů.

Pokud jde o některé spekulace ohledně dalších podobných zločineckých skupin na tuto skupinu napojených, nejsou státnímu zastupitelství známy prozatím další skutečnosti. Předpokládám, že celá věc je v tuto chvíli ve fázi operativního šetření Policie ČR. Děkuji.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Ptám se paní poslankyně, jestli položí ještě další otázky.

 

Poslankyně Eva Dundáčková: Já jsem si, pane ministře, vědoma krátkého časového úseku, který jste měl pro to, abyste se připravil na interpelaci, a v podstatě vaše odpověď je pro mě dostačující. Nedostala jsem však odpověď na otázku, a pokud nejste schopen na to odpovědět nyní, prosím, abyste tak učinil dodatečně, zda mezi 36 obžalovanými jsou také policisté důvodně podezřelí ze spáchání závažné trestné činnosti a zločinného spolčení, protože to je to, co mě na celém případu, přiznám se, zajímá nejvíce. Já jinak nepochybuji o tom, že justice v případě všech obžalovaných, to znamená pana Berdycha a ostatních, koná tak, jak konati má a vynáší rozsudky.

To, co je zarážející pro mne a občany této republiky, je právě ono spolčení s Policií České republiky, která předávala údajně tomuto gangu závažné informace. Ty informace předávala až do té míry, že předávala informace z tzv. policejních databází, což je věc, která je značně zarážející.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Prosím pana ministra, aby ještě jednou reagoval.

 

Místopředseda vlády a ministr spravedlnosti ČR Pavel Němec: Vážený pane předsedo, vážená paní poslankyně, já myslím, že jsem reagoval s maximální podrobností, která byla úměrná způsobu přípravy na tuto ústní interpelaci, nicméně jsem si vědom, že ta jedna otázka zůstala nezodpovězena. Je to z toho důvodu, že nedisponuji údaji o struktuře povolání, zaměstnání obžalovaných, nicméně tuto informaci jsem schopen paní poslankyni zprostředkovat dodatečně, což učiním. Děkuji.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Myslím, že můžeme ukončit tuto interpelaci. Děkuji účastníkům a prosím nyní další, tj. interpelace na ministra Františka Bublana. Interpelujícím by měl být pan poslanec Martin Říman a mělo by se jednat o práci policie okresu Nový Jičín.

 

Poslanec Martin Říman: Ano. Dámy a pánové, pane ministře, já bych se ještě vrátil k té události, která se tady probírala při interpelacích na premiéra, totiž k dopravní nehodě, kterou způsobila jeho kolona při jízdě minulý čtvrtek z Ostravy směrem k letišti v Mošnově.

Z tiskové zprávy Policie ČR Nového Jičína jednoznačně vyplývá:

Za prvé. Kdyby kolona nejela, tak by k nehodě nedošlo. Cituji: "Řidič osobního vozidla jedoucího směrem od obce Mošnov do Ostravy reagoval na protijedoucí kolonu vozidel s právem přednosti v jízdě." To tedy znamená, že kolona jela v opačném pruhu, než byl její směr jízdy. Proto se řidič musel vyhýbat. Kdyby tomu tak nebylo, tak by se nevyhýbal, nezastavoval by a k nehodě by nedošlo.

V dalším odstavci v tiskové zprávě se píše, cituji: "Není možno tvrdit, že na některé z těchto dopravních nehod nesou vinu nebo spoluvinu řidiči vozidel s právem přednosti v jízdě." To je v dokonalém rozporu s větou, kterou jsem četl před chvílí, to znamená, že v důsledku toho, že kolona jela v opačném směru, než měla, tak se příslušný řidič, který potom měl dopravní nehodu, tak se musel vyhýbat a měl dopravní nehodu. Evidentně tedy kolona zapříčinila tuto dopravní nehodu a já považuji za naprosto nepřijatelné, aby při takto zaevidované dopravní nehodě byli označeni za jediné viníky této dopravní nehody ti, kteří jimi ve skutečnosti evidentně nebyli, a ještě k tomu byli donuceni zaplatit pokutu.

Ptám se vás tedy na váš názor.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Ano, prosím tedy nyní pana ministra, aby se vyjádřil.

 

Ministr vnitra ČR František Bublan: Děkuji, vážený pane předsedo. Vážený pane poslanče, víte ta věta, kdyby kolona nejela, tak by se nic nestalo, mě trošku svádí k tomu - kdyby tam vůbec nikdo nejel, na té silnici, tak se také nic nestalo.

Já vám to řeknu naprosto obyčejně a možná i z pohledu toho, že jsem se jako řidič živil asi deset let, tak vím, o čem to je. Ten řidič, který uhýbal koloně, která možná jela v protisměru, je to docela možné, navíc vozidla s právem přednosti v jízdě mohou takto učinit, pokud k tomu mají důvod, tak ten řidič se zachoval takovým způsobem, že zajel k okraji silnice a umožnil průjezd této kolny. Tento řidič žádnou nehodu nezpůsobil ani nebyl účastníkem nehody s vozidly, která jela proti němu, to znamená s vozy s právem přednosti v jízdě. Problém je u vozidel, která jela za řidičem, který uhýbal. Tam se prokázalo nedodržení bezpečné vzdálenosti a tato vozidla do sebe postupně narazila.

Když bych to uvedl na jiném případě. Pojedete někde ve městě po hlavní silnici, teď najednou uvidíte přechod, uvidíte tam chodce, prudce zabrzdíte, nebo prudčeji zabrzdíte, a někdo do vás narazí. Je to úplně stejný případ. Vy za to nemůžete, může za to ten řidič, který nedodržel bezpečnou vzdálenost a narazil do vás. Ten řidič také uhnul, to znamená, umožnil průjezd, ten se zachoval správně, ovšem ten, co jel za ním, nedodržel tu vzdálenost a narazil do něj. Takže takové je šetření policie, takto vypovídali i svědci. Já chápu, že kdyby tam ta kolona nejela, tak by se to nestalo, ale ta kolona tam jet mohla. To oprávnění na to má a vše ostatní už se odehrálo tak, jak jsem to popsal.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP