Pokračování schůze Poslanecké sněmovny
13. října 2005 v 9.03 hodin

Přítomno: 149 poslanců

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Dobré ráno, dámy a pánové. Zahajuji třetí jednací den 48. schůze. Prosím, abyste se všichni přihlásili svými identifikačními kartami, případně mi oznámili čísla svých náhradních karet.

Přečtu jména těch, kteří požádali o omluvu. Z poslanců to jsou Jaroslav Gongol, Jana Hamplová, Robert Kopecký, Václav Mencl a Vlasta Parkanová. Z vlády se omlouvá Karel Kühnl, Radko Martínek a Zdeněk Škromach. Poslední dva jmenovaní z dopoledního jednání kvůli neodkladným pracovním aktivitám.

Podle plánu bychom měli začít projednávat bod 227 a po jeho projednání se vrátíme k přerušenému bodu 15.

A nyní je příležitost pro vás a pro vaše návrhy. Jako první se hlásí pan poslanec Vlastimil Ostrý.

 

Poslanec Vlastimil Ostrý: Děkuji. Vážený pane předsedající, vážené dámy, vážení pánové. Dovolte mi, abych navrhl procedurální krok na změnu pevně zařazených bodů, a to na pátek z důvodu toho, že pan ministr Kühnl je pracovně mimo území České republiky, tak bych vás žádal, vážená Sněmovno, abychom body 17 a 18, to znamená tisk 950 a 1072, pevně zařadili jako první a druhý bod v pátek odpoledne, v pátečním jednání po obědě. A taktéž bych vás žádal o to, abychom zařadili jako třetí bod v pátek odpoledne bod 13 stávajícího programu, to je tisk 837 o informačních systémech veřejné správy. Děkuji vám za pozornost.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Takže zrekapituluji - body 17 a 18 jako první a druhý bod v pátek odpoledne a bod 13 jako třetí bod v pátek odpoledne. Rozumíme.

Prosím, pan poslanec Tluchoř.

 

Poslanec Petr Tluchoř: Dobré ráno, pane předsedající, dámy a pánové. Dovolte, abych navrhl procedurální návrh na změnu programu, a to - podle mne odvolání ministryně zdravotnictví je zvláštní důvod na přeřazení bodů 23 až 27, sněmovní tisky 1045, 1149, 1150, 1151 a 1152, na konec bloku prvních čtení. Jsem přesvědčen, že není možné za situace, kdy české zdravotnictví nemá svého ministra, aby takhle zásadní zákony, které zcela mění systém, aby je navrhoval někdo, kdo je tou funkcí pověřen jeden den. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji za ten návrh. Osobně bych očekával, že to navrhne buď ten, kdo je pověřen, anebo někdo, kdo může jeho jménem mluvit, ale váš návrh samozřejmě bude podroben hlasování. Jedná se o body 23, 24, 25, 26 a 27, aby byly projednávány až na závěr prvních čtení, kdy se nově pověřený bude mít příležitost podle vašeho mínění seznámit s tou problematikou.

Pan poslanec Petr Bratský.

 

Poslanec Petr Bratský: Dobré ráno. Pane předsedající, dámy a pánové. Někteří z nás byli možná přepadeni při cestě do Sněmovny skauty, kteří dneska vybírali na školu v Africe. Já bych chtěl poděkovat všem, kteří přispěli, nicméně to sdělení je možná důležitější.

Chtěl bych vás požádat jménem školského výboru, ale i jménem parlamentního oddílu skautů, jestli byste mohli do svých regionů přinést informaci o tom, že Česká republika připravuje výstavbu školy v Africe, že to je akce chvályhodná, poměrně důvěryhodná. Zaštiťuje ji společnost Člověk v tísni a skauti České republiky. Kdyby někdo chtěl více se dozvědět informací, tak je to poměrně jednoduché, protože adresa, na které se můžete dozvědět veškeré informace, anebo lidé u vás v regionech, případně můžete-li využít místního tisku, abyste o této akci České republiky informovali, je jednoduchá: www.skolavafrice.cz. Konta a další věci vám říkat nebudu, to je zbytečné, to všechno na té informaci najdete. Takže ještě jednou: www.skolavafrice.cz.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu poslanci Petru Bratskému. Pan poslanec Pospíšil má náhradní kartu č. 35.

Je ještě někdo, kdo chce osvěžit naši půlhodinku? Ano, je takový poslanec, je jím pan poslanec Karel Vymětal.

 

Poslanec Karel Vymětal: Děkuji, pane místopředsedo, za slovo. Já bych chtěl říci k tomu, co zde navrhoval pan poslanec Tluchoř, že mu nerozumím, protože tisky pod body 23 až 27 předkládá vláda. Vláda se nezměnila, tedy k žádné změně nedošlo, takže já se domnívám, že není ten vážný důvod, aby se to přeřazovalo.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Máte, pane poslanče, nějaký návrh? Protože v tuto chvíli není otevřena rozprava.

 

Poslanec Karel Vymětal: Já dávám návrh, aby Sněmovna hlasovala v tomto případě, že jde o vážný důvod přeřazení těchto bodů. Já ho prostě nevidím. To je všechno. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji. Myslím, že vám dá za pravdu i pan místopředseda vlády Zdeněk Škromach. Je připraven tyto body odůvodnit kvalifikovaně a vystavit se do role navrhovatele.

Takže pokud nejsou další návrhy, tak přistoupíme k hlasování. Prosím, abyste se všichni přihlásili.

 

A nejprve budeme hlasovat o návrhu pana poslance Vlastimila Ostrého. Nejsou-li námitky, já bych o tom dal hlasovat v jednom hlasování, to znamená, aby stávající body 17 a 18 byly projednány jako první a druhý bod v pátek odpoledne a stávající bod 13 jako třetí bod v pátek odpoledne.

 

Pokud nejsou námitky, rozhodneme o tom v hlasování pořadové číslo 71, které jsem zahájil. Kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Děkuji. Kdo je proti? Děkuji.

Hlasování skončilo. Ze 119 přítomných 64 pro, 4 proti. Takže tento návrh byl přijat.

 

Pan místopředseda vlády a poslanec Pavel Němec má náhradní kartu č. 8.

 

Nyní rozhodneme o návrhu pana poslance Tluchoře, aby body 23 až 27 byly projednávány na závěr prvních čtení. Pan poslanec Karel Vymětal podal námitku v tom smyslu, abychom hlasovali, zdali návrh pana poslance Tluchoře je oprávněný v zásadě. Já si myslím, že o tom rozhodneme hlasováním, jestli je oprávněný, nebo ne. Já bych nezaváděl prostě, nebo bráním se tomu, zahájit takovýto způsob hlasování o námitkách. To je všechno, proč jsem rezervován, a můžete dát námitku proti mému názoru, proti mému rozhodnutí.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP